Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 21
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α. Ε 1922

Ξανΰονδίδης: Μινωικόν μέγαρον Νίρου. 21

18: διάφορα πήλινα αγγεία μεγάρου Νίρου.

χέντρον/υης λοπάόος φέρον τέσσαρα επιμήκη κα». σματα του μεγάρου πάμπολλα. Ιδίως πολύαρι-

στενά ανοίγματα. Ή /ρητις του σκεύους άδηλος- θμοι εύρίσκοντο πανταχοΌ και ύψηλά έντος της

ήτο μαγειρικών σκεύος ή όπωροδόχη ίσως. Ώςδια- έπιχώσεως και είς τά δάπεδα οί γνωστοί άπλοϊ

κόσμητιν φέρει εντός και έκτος ζώνας πλατείας. Το άνωτοι κυαθίσκοι (είκ. 19 άνω δεύτερον δεξιά) οί

ΰψοςτου σκεύους είναι 0, 16 και ή διάμετρος άνω τοσον συχνοι είς τά Μινωικά στρώματα δλων των

0,27. "Ομοια σκεύη ευρίσκονται εν τω μουσείω περιόδων πολλαι εκατοντάδες συνελέγησαν /αί

Ηρακλείου τρία έκ Τυλίσου (6537,6570,6571) 1 οπ0 των χωο[κών ττρότής ανασκαφής και ΰφ' ημών

και εν εξ οικίας Κνωτου (2483). κατ'αύτήν, τμήματα δε ή τεμάχια άλλων άπειρα.

6) Δύο&ομιατήοια ή άν&ρακοδόχαι5%8%, 5583 Όλίγοι τών κυάθων τούτων φέρουσι διακοσμητικήν

(είκ. 20 κάτω είς τά δύο άκρα) συνιστάμενα έκ φα- άλοιφήν και άτροφικον ώτίον (είκ. 20 άκρον άρι-

κοειδοϋς κεντρικού κοίλου πυρήνος πέριξ του όποιου στ£?;.ν τ^ς Λ;νω κα; σει?ας) Μεγαλύτεροι

αναπτύσσεται όστρεότχημον δοχεϊον ή λοπάς και ή κύα0ΟΕ ή ποτή?ια ε0ρέθησαν επίσης τινά. Είς την

εξ αύτής έκφυομένη ραβδωτή λαβή. Το δλον σ/ευος ε;κόνα 20 φαίνονται τέσσαρα έκ τών όκτώ εντελώς

πατεί επί τριών ποδών. Άτυ χώς και τά δύο ευρέθη- ομοίων κατά το σχήμα και το μέγεθος. Ή γάστρα

σαν πολύ έλλιπη συνεπληρώθησαν δε κατά άλλα των ε*να£ σχε§ον ή^φαιρική προεκτεινομένη μι-

δ'μοια υπάρχοντα έν τω μουσείω Ηρακλείου εξ κ?0ν κάτω, οπού σχηματίζει την βάσιν του άγγείου,

άλλων ανασκαφών) 2 Τάυψη τών δύο σκευών είναι «/ουσ[ τοξ0£ί§η λαβήν είς το άνω μέρος, και

0, 10 και 0,06 ή δε διάμετρος 19 και 18 εκατ. τ>0 γεχ\^ των πτυχουταί είς εν σημεΐον, ίνα σχη-

Τό φακοειδές κεντρικον μέρος άνω μεν είναι στεγα- ματίση μόλις φαινομένην προχοήν. Το δψος των

νόν,κάτω όμως ε/ει μίαν μεγάλην κεντρικήν όπήν £*ναι β, 09 και ή άνω διάμετρος 0, 13. Ώς διακό-

καί άλλαςμικροτέρας πέριξ αυτής Προφανώςπρό- σ(Λησιν φέρουσιν εσωτερικώς μεν μέλαιναν ή κα-

κεται περ'ι σκεύους τιθεμένου έπΐ πυρός. στανόχρόυν άλοιφήν, έξωθεν. δέ το μεν ύπ' άριθ.

Ρ') Κύα&οικαι ποτήρια ίείκ. 19-20). Κυάθους 7587 (άκρον δεξιον είς την μέσην σειράν) φέρει

και ποτήρια συνέλεξα είς τά διάφορα διαμερί- έσχηματοποιημένα κρινοειδή φυτά, τά δέ άλλα τρία

Λ ,η ι υ υ %' · α ~« λ "χ α τγ κάτω μέν ζώνας και ύπό το χείλος συνεχή κυμα-

1 Ο συνάδελφος κ. 1. Χατ,'.όακ ι; χα θεωρεί θυμιατηρια ιΟ. γ ' ^ Λ. ^ ·

1912 σελ. 212 είκ. 18 τοειδή θέματα. Τά άλλα τέσσαρα τά μη είκονιζό-

2 Όαο.,α Ιντελώ; είνα^ τό Μεσομ.ν. εξ Άγ. Τριάδος 3014, τό % φέρουσι μόνον έντος και έκτος άλοιφήν μέ-

<εξ οικία; Κνωσού 2442 (αεσομιν.) και τό έκ Τυλίσου 6572 ί'δ. πα- ' Τ , ^ Μ „- ^ , β

ραπομπην άνωτέρω (είκ. 8 ε η). λαιναν τα τρία, έν δε ερυθραν. Ιρεις άλλοι κυαθοι
loading ...