Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 27
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0036
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε ι^22 Καοτριώτης: Περίκλειον φδεΐον. 27

Εις άπόστασιν δε 30 περίπου μέτρων άπο του μέλια μόνον έκ κροκαλοπαγών δόμων ορθογωνίου

όρθοστάτου τοΟ εως της ΒΑ γωνίας κειμένου σχήματος, της περαιτέρω εργασίας άνακοπείσης

εύρομεν τήν εΓσο^ον τούτου ^士. δι' ής είσήρ- έκ της υπάρξεως εκεί οικίσκων και του" διερ/ομέ-

χετό τις εις το φδεΐον. Ταύτης σώζονται τα Οε- νου τήν σήμερον δρόμου.

2 : φδεΐον (ιχνογραφία).

Ούτω έλλείψει έλευΟέρου νώρου περιωρίσθηαεν έ'σωθεν δια πλακών εχ λευκού μαρμάρου, αίτινες

κατά το παρόν ετος εις μικράν περαιτέρω άποκά- σώζονται εν άριστη διατηρήσει πλην τίνων αίτινες

λυψιν της βορείου πλευράς τοΟ κτιρίου (είκ 3). έθραύσΟησαν βαναύσως εν μεταγενεστέροις Υρό-

Ό τοίχος της πλευράς ταύτης σώζεται ένιαχοΰ νοις προς έξαγωγήν των εκ μολύβδου συνδέσμων,
εις ύψος 3 μέτρων, και αποτελείται έκ σκλη- Ό βόρειος ούτος τοίχος φέρει όπισθεν έτερον

ρου πωρόλιθου παραμεμειγμένου μειά κρυσταλ- τοΐχον άναλημματικόν έκ μεγάλων κροκαλοπαγών

λικου άσβεστολίθου, άνωθεν του όποιου διήρχετο λίθων, κατ' άποστάσεις δε μικράς φέρει ένισχυτι-

τό διάζωμα, ή Ό λεγόμενος περίπατος, και οπι- κάς άντηρίδας είσχωρούσας εις το σώμα του βρά-

σθεν τοΟ οποίου ήσαν αί σειραΐ των έδίολίων, χου κατά 1 μέτρον, έ"/ούσας δε πάχος ποικίλον

ώς εν τώ εν Πριήνη της Μ. Ασίας έκκλησια- από 50—70 εκατοστά.

στηρίω (πρβ. λΥίβ^απά χ 8βϊιναάβν Ρπθιιθ· τήν Κατά μήκος του τοί/ου τούτου σώζονται εις

πληροφορίαν ταύτην οφείλω εις τον ΰποδιευθυντήν Γσας αποστάσεις όρθοστάται' τούτων εις μόνον

τοΟ Γερμανικού Αρχαιολ. Ινστιτούτου καθηγη- έσώθη κατά χώραν, ό της ΒΑ γωνίας ε/ον μήκος

τήν Κη&οΜιΐδδ). 1,33 υψος 0,97 και πά/ος 0,44, έφ' ών έστη-

0 τοίχος ούτος είναι κατά τον ίσοδομικόν τρό- ρίζοντο, κατά Πλούταρ/ον, οί διαθέοντες το οικο-

πον έκτισμένος και κεκοσμημένος δι' έπενδύσεως δόμημα κίονες, οί'τινες ήσαν λίθινοι καθώς και τά
loading ...