Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 29
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0038
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1922 Καστριώτης: Περίκλειον ώδεΐον. 29

νυν, Βτι άπεπεράτωσε μόνον ο όήτωρ ΑυκοΟργος, νόητος και διαφοροτρόπως ερμηνευομένη έντομή

ούχΐ ότι άρχικώς έσχεδίασεν, ώς ένομίζετο. αύτη του 'Ωδείου έπΐ του Διονυσιακοί) θεάτρου

Αυτή και μόνη ή μέχρι τούδε έντελώς άκατα- (είκ. 4) δεικνύει οποίαν ύπερτέραν σπουδαιότητα

4: ώδεΐον μετά τον Διονυσιακού ΰεάτρον (ιχνογραφία).

άπέδιδεν Ό Περικλής εις τό 'Ωδεΐον αύτου δια την Το κρηπίδωμα τούτο καίτοι είχε προ πολλών

πνευματικήν έκπαίδευσιν των Αθηναίων, διότι του έτών άποκαλυφθή, οτε άνεσκάπτετο το θέατρον

Περικλέους δεν ήτο μόνον ιδεώδες το πολιτικόν του Διονύσου, ουδείς όμως μέχρι τούδε άνεγνώ-

μεγαλεΐον της άρ^ής αύτοΟ, άλλα και ή φροντίς ρισε τούτο οτι ήν το υπό των αρχαίων συγγρα

προς καλλωπισμόν της πόλεως δια μεγάλων οίκο- οέων άναφερόμενον, τό και ακριβώς απέναντι της

δομημάτων και πολυτέχνων έργων, ές ων δοςα σκηνής του θεάτρου κείμενον πρόπνλον (είκ. 1)

άίδιος εις αυτήν περιήπτετο, τούτο άποτελεΐ τόν οπερ συνεκοινώνει μετά του ωδείου (πρβ. Άνοο-

σπουδαιότατον χαρακτήρα της μεγαλοπράγμονος κίδην περί μυστηρίων κ. 38). Και ό ΌδΓρίβΙά

πολιτικής του ανδρός. θεωρεί τό πρόπυλον τούτο ώς εισοδον (Εϊη§Εΐι§)

Βορειοδυτικώς του οικοδομήματος έξηρευνήσα- εις το ώδεΐον.

μεν δια δοκιμαστικών τάφρων τό έγγύς εκεϊ προ Τό χωρίον έχει ώδε:

ετών άποκαλυφθέν μέγα κρηπίδωμα, ου το έδαφος « ΈπεΙ δε παρά τό προπύλαιον τό Διονύσου ήν,

πάντως θα εϊχεν έπι ύψηλοτέρου έδάφους, συνεχί- όράν ανθρώπους πολλούς από τον ωδείου κατα-

ζοντος τόν βράχον της Ακροπόλεως" δια της άνα- βαίνοντας εις την όρχήστραν».

σκάφης ημών ενταύθα έλπίζομεν νά συναντήσωμεν Τό πρόπυλον τούτο άποκαλύψαντες τελείως και

εκεί ποΟ τό σκέλος της ετέρας πλευράς του 'Ωδείου ού σώζεται νυν μόνον τό κρηπίδωμα έχει μήκος

αλλ ούόέν δυστυχώς τούτου μέχρι τοοδε εύρομεν. Η μετρ. πλάτ. 4,50 και ύψο; 2,20 αποτελείται
loading ...