Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 39
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0048
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
39

αε 1922 ____

Σποράδων έπιγραφαι

(συνέχεια προς ΑΕ 191 5ΐ31 -133)

υπο

Νικήτα Δ. Χαβιαρά.

Α.') Σύμης

.......] ολε [----

Άριϋ.13 Στήλης Συμαϊκοΰ ασβεστόλιθου άπο- ..... χ]οντε[ς.....

τμήματα δύο, ών το μεν 13*- δπερ κυρίως είνε άπο- .....Έ]λλήν[ων ·

λέπισμα,άνηυρέθη ύπό μαθητού εν τη θέσει «Λελ- - - -...........

^Κενικω» έξωθεν του κάτωθεν της Ακροπόλεως κή-
που του Άλεζάνδοου Μιλιοράτου, το δέ 131* ηύρον ν ' <ο τ< ' » ~
υ " χ/^,Λ/νι γ ' | · ^"-/,· ^α· *α παρατηρούμενα ι/νη του πρώτου

αύτος έν τώ αύτώ κήπω μεταςυ λίθων καταπεσόντος » ~ ' > »

" ■ ■ ' - * ^ ( 4 γράμματος οεν εινε ουνατον να ανηκωσιν εις το Κ,

τεινίου. Ή ποιότης του λίθου, το μέγεθος και ό 5>.' ~ < ' ~ ■% ά * »·\

1 Α ( , , , > οιοτι ενταύθα της επιφάνειας του Λίθου ούσης αλω-

τοόπος των γρααυ.άτων πείθουσιν δτι αμφότερα τα η > ^ * » , χ » > , ,

γ "*» ιγ π ^ ^ ι^γ ^ ι ^ ρητού, εοει να ει/ομεν και τήν ανω πλαγιαν αυτού,

θραύσματα ανήκον εις την αυτήν στήλην, ήτις προ Λ , , * , ,..

γ γ* < » , , , ωστε ανηκουσιν εις ολίγον πλαγίως /αρα/θεν Χ.

τεσσαοάκοντα περίπου έτών κατά τήν κατασκευήν ν ο ·ο > έπ-μ / γ τ

1 , γ » ~ λ / λ ^τι/. οα. 11 συμπληρωσις Λ]ΛΛί/ΐ'Ιων εινε

του κήπου άνευοεθεϊσα ύπό των εργατών έθραυσθη , ^ , «, , Λ

πνΓ,9ι ν „, η>μ , V, άλαλης, διακρινομένου καθαρώς του αριστεροΰ
εις τεμάχια. Ιο 1οα ε/ει υφος ϋ,οο και πλάτος

0,088, το οέ 13β ε/εί υψος μέγιστον 0,22, πλά-
τος μέγιστον 0,165 και πάχος 0,057" μόνον
προς τα δεςιά διατηρεί μέρος της πλευράς της
στήλης. Τά γράμματα εινε άτέχνως κεχαραγμένα,
δεν τηρείται δε μεταςΰ αυτών ιση άπόστασις, ουδέ
τά μεταστί/ια εινε ίσα. Τά γράμματα εχουσιν
ΰψος 0,014-0,009" ό τρόπος αυτών και ιδία του
Ρ, 5!, Υ, Ρ άνάγουσι τήν έπιγραφήν εις το τρίτον
π.Χ. αιώνα. Ή γραφή V και Υ, Ε και Ε κυμαί-
νεται. Ο κανονικός χωρισμός τών λέξεων εις συλ-
λαβάς δεν τηρείται. Αμφότερα τά θραύσματα άπό-
.κείνται έν τω του πατρός μουσείω.

ήμισεος του Π·

1 (λί&ον φωτογράφημα επιγρ. άρ 13α): ψηφίσματος άπότμημα.

2 (λί&ου φωτογράφημα' επιγρ. άρ.13β): ψηφίσματος άπότμημα
loading ...