Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 42
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0051
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
42 Χαβιαράς: Σποράδων έπιγραφαί.

Α Ε 1922

ΛΙΙ

ΣΠΕΛΙ/

5 (λί&ον φωτογράφημα' επιγρ. άρ. 14): ελεγεΐον.

ΑΙΔΟΙΗΝΤΡ ΑΙΛΡ ύφ' ημών παρά τάς εντόνους διαμαρτυρίας της κυ-

ΔΩΡΟΝΥΠΟΙΩ ΡΓ Ε Η Μ ριάρχου του ναϋδρίου κατετέθη έν τω μετο/ίω του

ΙΛΙΩΣΙ Μ ΓΤ ΡΝ Ρ ΝΓ ΝθΥΣ άγ Παντελεήμονος. Είνε άποκεκρουμένη παντα-

χόθεν, δεινώς δ' έφθαρμένη κατά το μέσον και
κυρίως κατά τάς πρώταςκαιτάς τελευταίας γράμ-
μάς. υψ. 0, 37, πλάτ. 0, 42, πάχ. 0, 07. Τά

. . γράμματα ενουσιν βψος 0, 08. Ή άνάγνωσκ
αΐίδοιην τρ[ιμακαιρ]α[ν - - , , , , '

. Λ εγενετο απ ευθείας άπο του λίθου.

3ωρον υπο ζω[η - ----

_ Λ επιγραφή ουναται να αναχθη εις τον οευτερον

μ. Χ. αιώνα. Εν αύτη δεν τηρείται το προσγε-
Β ) Τήλου. γραμμένον ί, το δέ ν προ των ούρανισκοφώνων δέν

μεταβάλλεται.

Μεταβάς κατ' όκτώβριον του παρελθόντος έτους ^τί/. *· Άν ή άνάγνωσις του ονόματος Άρον

^920 εις την νήσον Τήλον δι' έπιγραφικάς έρεύ- είνε ασφαλής, προστίθεται νέος ιερεύς εις τον κά-
νας ηύτύ/ησα ν' άνεύρω τάς ένταυθα καταχωρι- τάλογον των γνωστών ιερέων του Άλίου, δΓ ών
ζομένας είκοσι και τρεις ανέκδοτους έπιγραφάς. έχρονολόγουν οί Ρόδιοι και οί υπ' αυτούς νησιώται.
θεωρώ δέ καθήκον και ένταϋθα νά εκφράσω θερ- Στ.4-5.Έξ δσων άναγιγνώσκομεν έν τοις στίχοις

μάς ευχαριστίας τω τε ήγουμένω της έν Τήλω τούτοις τά αντικείμενα, άτινα ή Κλεωνύμα έπηγγεί-
ίερας μονής του αγίου Παντελεήμονος άρχιμαν- λατο νά έπιδείξΐ] κατά τετράδα σνγκα&ιδρυμένα,
δρίτη Μακαρίω και τω διδασκάλω κ. Κουτρούλη ήσαν παρημελημένα και άπερριμμένα που. Πιθανώς
διά την έςο/ον πατριωτικήν προθυμίαν, μεθ' ής δέ ήσαν αφιερώματα ίεροΟ τίνος και ίσως αγαλμάτια
μ* έβοήθησαν εις το έργον μου. Στ. 6. Ή σύντμητις ΒΡΑΣ είνε γνωστή έκ

πολλών επιγραφών (ΙΟ- ΧΙΙι έν τοις πίναξι σελ

Άρι&. 15. Στήλη έκ μαρμάρου λευκού, ήτις οί δέ Βράσιοι άπετέλουν δήμον της Λίνδου,

έ/ρησίμευεν ώς υποστήριγμα του στύλου της Στ. 7. Ή λατρεία τής Ά$ηνάς Πολιάδος έν

άγιας τραπέζης παρημελημένου τινός παρά τό Με- Τήλω είνε γνωστή και έκ τής υπ' αρθ. 20 ήμετέ-
-γάλον Χωρίον ναϋδρίου, ήτις όμως εξαγθεΐσα ρας έπιγραφής. Έκειτο δέ τό ίερον τής Άθηνας
loading ...