Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 45
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0054
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε Ι92ί

έπιγραφή έκ των συχνών πατημάτων υπέστη με- Ταξιάρχου, ύψ. 0,26, πλ. 0,54* το πάχος δεν

-γίστην φθοράν. φαίνεται* γρ. ύψ. 0,021-0,017.

ΠΕΝΤΗΚ ---[1] [δείνα δεινός]

ΣΕΥΑΝΔΡΙΔΑΠΕΝ ΙΚΟΝΤΑ ΓΗΣΑΣΤΑΡΟ στρατα]γήσας τάπό [των

ΑΡΙΣΤΟφΑΝΙΟΥΠ ΗΚΟΝ ΕΛΥΤΡΟΝΑΘΑΝΑΝ---- -]Έλυτρόν 'Αθάναν

ΡΙΣΤΑΝΔΡ ΠΕΝΤ Κ ΤΑ ΤΩΙΔΑΜωΙ τώι δάμωι.

5 ΑΚΑΑΛΙΚΛΕΥΣΤΡ ^ έπ[ ήν άνάγ0[Λεν ε;ς τον τ?ίτον _ Χ.

ΑΑΧΟ ΕΚΑΌΝ ,~ , , , * . ■ ,λ ;

αιώνα ανεγνωμεν ο αυτήν απ ευσειας απο του

ΑΡΙΣΤΟφΙΛΟΥΕΚΑΤΟΝ , , „ , τ ,0 Λ„

Λ „_ λιυου, οιοτι τα γοαμματα, αν και εινε αραϋως

ΜΟΣΑΡΙΣΤΙΩΝ ΟΣΕΚΑΤΟΝ , ^ . „ ^

ΛΑΣΑΛΕϊΙΜΛ καχαραγμενα, διακρίνονται σαφώς" εκτυμμα οια

10 ΝΙΚΑΝΑΚΤΟΣΠΕΝΤΗΚ τήν χαχοχαιρίαν δεν κατώρΟωσα νά λάβω.

ΟΣΤΕΛΕΣΑΝΔΡΟΥΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Στ. 1. Έν ταΐς τοιαύταις άναθηματικαΐς έπι-

ΗΣΔΑΜΟΣΘΕΝ Υ ΠΕΝ Τ γραφαΐς κείται ή πρόθεσις άπο μετά γενικής πο-

Ο ΟΕΝ λεμίων, εχθρών, μάχης,νανμαγιάς, λαφύρων, λείας,

ΣΑ της γενικής του ονόματος των πολεμίων ή τής

15 ΗΣΔΕΡ πολέμιας πόλεως κττ. Όθεν συμφώνως προς τά

ΟΣΑΝ γνωστά παραδείγματα έδυνάμεΟα νά άναγνώσω-

Ο ΕΡΜΑΝΔΡΙ ΑΠΕ υιεν και συμπληρώσωμεν στράτα γήσας τ άπο

ΟΣΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥΕ ΤΟΝ γ ώγ >αλχ. ή το , άνάγνωσις χα0{στησι

ΟΣΑΝΔΡΟΓΕΝΕΥΣΕΚΑΤΟΝ , , ^ , Α, , _

την ιοιοτητα του ανατιΰέντος ω^ στοατηγου οευτε-

20 ΟΣΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥΠΕΝ , „ , , , „ ' τ " * ,

ρευουσαν η και τοιτευουσαν, ενω ούτος οια του

ΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝ * < ~ \ - >'^ > ," > -

αναθήματος αυτού φιλοτιμείται να εςαρη εαυτόν ως

_.....] πεντήκ[οντα στρατηγόν εύτυχήσαντα νά άρη νίκην κατά πολε-

- - -]ς Εύανδ^ίδα πεν[τή]κοντα μίων. Δια τούτο, νομίζομεν, πα.σα άλλη ίδιότης του

- - -] Άριστοφάν[τ]ου π[εντ]ήκοντα άνατιΟέντος έκτος τής του στρατηγού έν τή επιγραφή

- - Ά]οιστανδρ[ίδα] πεν[τή]χ[ον]τα δεν ε/ει τόπον, επομένως δε καϊ ό σύνδεσμος τε.
5 - -]α Καλλικλεΰς τρ[ιώωντα Καίτοι δε δεν εχομεν έπιγραφικόν παράδειγ-

- " Μ]αΧ°[υ] εκα[τ]ον ^α ^ φ ν^ χ^-^. ή άπο μετά του άρθρου τά έν

- . -] Αριστοφίλου εκατόν χράσει,'βμως οιά τά ανωτέρω προτιμώμεν τήν

- - μίος Άριστίωνος εκατόν > , » « . , λ λ _ λ *

' ^ ' πρωτην αναγνωσιν, ην επιρεΰαιουσι τα εςής παρα

- - μίας Άλεξιμίανου - - - - - π , , , \' κ ι. ο ~ V

Ιίαυσανια αναγιγνωσκομενα ί 1 14 υ): απαυμα ουν

10 - ■] Νικανακτος πεντηκίοντα , ' ,, Υ, , Α _ , Α ... >

„ , , . , έποιουαε^α ει απηςαοσεν |ο εν Λελυοις Απόλλων)

- - -]ος Ιελεσανορου πεντήκοντα 1 , η \ ι

- - -]ης Δαμοσθέν[ε]υ[α] «εν[τήχον]ι[α έκ£1'ν0υ ^ΟΛτβ0 Θεμιστοκλέους) μη προσέσΟαι τα

- - -] Δαμ]ο[σ]»έν[ευς -...... άπο των Μήδων».

- - -]: Ά[....... Δεν άπαςΊουμεν πρΌς τούτοις νά προσΟέσωμεν

15 - - -]ης Δερ[κυλίδα - -.....- οτι ό κ. Νικήτας Πατρός άνέγνω: τά πολεμίων,

- - -]ος 5 Αν] - -- -- -- ήχις άνάγνωσις δεν φαίνεται πιθανή.

- - -]ος Έρμανδρί[δ]α πε[νήκοντα Στ. 2. ούσιαστικόν ελυτρον 'είνε γνωστόν,

- - -]ος Ανδρόνικου ε[κα]τόν ΙΟ Π 678γ55/6 κλπ., πρβ "Ελυτρος όνομα δούλου

- - -]ος Άνδρογένευς εκατόν 81<ρ 1204ο1. έπίθετον ελυτρος δεν υπάρχει έν
20 - - ]ος Αρίστιππου πεν[τήκοντα τοϊς Λεξικοΐς' έάν ούτω ληφθή ένΟάδε, ' Ελυτρος

■\ Αριστογείτον[ος....... Άϋηνά=τί καλύπτουσα, ή φυλάττουσα, ή φρου-

Άριΰ. 18. θραύσμα βάσεως εξ ασβεστόλιθου ρούσα το στράτευμα και παρέ/ουσα τήν νίκην.
έντετειχισμένον εν τω βορείω τοί/ω οικήματος

ικειμένου έν τή άκροπόλει παρά τον ναΌν του Άριΰ. 19. Βάσις τετράγωνος τροχιλοφόρος
loading ...