Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 46
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0055
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4(3 Χαβιαράς: Σποράδων έτιιγραφαί.

Α Ε 191:2

έκ μαρμάρου μέλανος χρησιμεύουσα ώς αγία
τράπεζα να'ισκου κατηρειπιωμένου, κάτωθεν της

ό δαμος δ Τηλίων
εύεργέταν □ θεοΐς.

Αριΰ. 20. Έπι βάσεως ογκώδους έκ λίθου
μέλανος έντετειχισμένου εις το παρά τον ΤαςΊάρ-
χην εν τη άκροπόλει οίκημα.

\ΙΑΔΙ Άθάναι Πολ]ιάδι
ΛΙΕΙ ΔΓι Πο]λιεΐ.

'Αριΰ. 21. Βάσις εκ λίθου σκληρού άριστα
έξειργασμένη, κειμένη δε έν τω κατά την θέσιν
Στανρι άγρω του Νικολάου Καμμα. ύψ. 0,48, πλ.
Ιμ.,πά'/. 0, 84. Γράμματα έπιμελώς κεχαρα-
γμένα του Β' π.Χ. αιώνος έχοντα ύψος Ο, 023.

ΔΑΜΑΡΧΙΔΑΣ : ΔΑΜΟΚΛΕΥΣ

ΔΑΜΟΚΛΗ : ΔΑΜΑΡΧΙΔΑ

Δαμαρχίδας : Δαμοκλεΰς

Δαμοκλή : Δαμαρχίδα.

'Αριΰ. 22. Πλάξ έντετειχισμένη εις την θύρ?ν
του ναϋδρίου των άγιων Αναργύρων ανακοινωθεί-
σα μοι εν Τήλω ύπο του καγαθου κάλου διδασκά-
λου κ. Κουτρούλη.

ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΙΔΑΣ Άριστανδρίδας
ΑΡΙΣΤΟ Μ ΕΝ Ε ΥΣ Άριστομένευς.

Οί ίζ άλλων επιγραφών γνωστοί Τήλιοι, Αρι-
στόβουλος Άρισιομένενς (ΙΟ ΧΙΙ3 34, 3) και
Ααμπώνασσα Αριστομένενς (ΙΟ ΧΙΙ3 43, 4) είνε
αναμφιβόλως άδελφοι του έν τη ημετέρα έπιγραφη
άναγραφομένου Αριστανδρίδα Αριστομένενς. Ό
ΗίΙΙβν άνηΟρεν έν τη άκροπόλει επιγραφήν (ΙΟ
ΧΙΙ3 45), ήν και ήμεις είδομεν' ό έν αύτη έν στ.
3 άναφερόμενος Αριστόβουλος Άριστομένευς είνε
ό γνωστός εκ τε της ημετέρας και εκ της έν
ΙΟ ΧΙΙ3 34, 3. Αναμφιβόλως λοιπόν ό έν στ. 2-4
τρις έπαναλαμβανόμενος σύνδεσμος καϊ συνδέει τά
ονόματα τών τριών αδελφών, οί'τινες άνατιθέασι

ακροπόλεως κειμένου. Υψ. 0, 24, πλ. 0, 60.

γρ. <$ψ. 0,021-0,018.

ι

]

ι

θεοΐς υπέρ της μητρός. Κατά ταύτα ή έν ΙΟΧΙΙ3 4;>
έπιγραφη συμπληρουται ούτως:
[1] [τάν δείνα "Ιέρωνος]
1 Άριστομ]έ[νης δεϊνος υπέρ

τά]ς γ[υ]ναικός κα[1 Άριστανδρίδας
και] Αριστόβουλος κα|ι Λαμπώνασσα
Άριστομένευς υπέρ τ[άς
5 ματρ]ός κ[α]ι "Ίερων 'Ιέρωνο[ς υπέρ
τ]ας [άδ]ελφάς θεοΐς.

Αριΰ. 23. Πλάξ έντετειχισμένη εις τά Θεμέλια-
του νοτίου τοίχου του μετοχίου του άγιου Παντε-
λεήμονος ύψους 0, 41, πλάτους 0, 56. Τψοςτών-
γραμμάτων 0,029-0,014.

ΑΓΑΘΟΚΡΑΤΗ ΑΡΙΣΤΟ Δ ΑΜΑ
ΓΥΝΑΔΕ
ΧΑΙΡΟφΩΝΤΟΣ
Άγαθοκράτη Άριστοδάμα
γυνά δέ
Χαιροφώντος.
Ο εξ άλλης επιτύμβιας επιγραφής έν τω αύτω-
μέρει ευρεθείσης (ΙΟ ΧΙΙ3 55) γνωστός Άριστοδά-
μας Χαιροφώντος εινε υιός της Άγαθοκράτης καϊ
τοΟ Χαιροφώντος φέρων το όνομα του προς μητρός,
πάππου, επίσης δέ υίός αύτών είνε ό έν άλλη έπι-
γραφη (ΙΟ ΧΙΙ3 34, 19) αναφερόμενος Άντικλεί-
δας Χαιροφώντος

Αρι$. 24 Επι λι'θου μέλανος χρησιμεύονττος.
ώς βαθμίδος της οικίας του παπα Αντωνίου Χατζή,
Φράγκου, ύψους 0, 24, πλάτους 0, 29, πάχους
0, 15. Τ^ος γοαμα,άτων 0,017-0,012.
ΣΤΑΝΔΡΙΔΑΣ Άρι]στανδρ(δας
ΝΔΡΙΣΚΟΥ Ά]νδρίσκου.
Άρι$. 25. Πλάς εκ λίθου ΰπομέλανος έντετει-
χισμένη εις την πρόσοψιν του ναου του μετοχίου·
του άγιου Παντελεήμονος.

6 (εκτύμματος όπιο&ία δψις' επιγρ. άρ. 19) : άνά&εσι.ς.
loading ...