Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 64
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0073
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1922

το όνομα τούτο νά κείται, εντεύθεν εικάζομεν, οτι έν τη άκροπόλει κατατεθέντος πρωτοτύπου. Είχε
ή προ ημών επιγραφή εινε μάλλον άντίγραφον του δε τούτο κατά πασαν πιθανότητα ώς έξης:

10

15

20

25

Έ

δ

0

ξ] ε ν τ η ι [β] ο λ ή ι κ α

ι τ

ώ

ι

δ [ή

μ

ω

ι.

Ά] κ α μ α ν τ ι ς [έ] π ρ υ

τ ά

ν

ε

υ ε,

Ό]

ν

α

σ ι]πποςέ γράμμα

τ ε

υ

ε

ν, Έ

π

ι

μ

ή]δηςέπεστάτει,

Λ έ

ω



ε ι

π

ε-

τ

ο ΐ]ςΦασηλί τ α ι ς

τ ό

ψ



φ] ί

σ

μ

α

ά ν α γ ρ ά ψ α ι δ, τ ι ά

μ μ

ε

[ν]

| Ά θ

ή

ν

η

σ ι ξ] υ [μ β ό] λ α ι ο ν γ

έ ν

η

τ

α ι

π



ό

ς Φ α σ [η] λ ι τ [ώ] ν τ ι ν

α, Ά θ

ή

[ν η

σ

ι

τ

άςδ]ίκαςγ ί γνεσ

θ α

ι

π

α [ρ

α

τ

ώ

ιπο]λεμάρχωικα

θ ά

π

ε

ρ Χ

ι

0

ι

ςκαι]άλλοθιμηδ

ε α

μ

ο'

τ ώ

ν

δ'

α

λ λ ο θ ι] ά π ό ξ υμ βό

λ ω

ν

κ

α τ

>



Τ

>

α

ςδσαςξ]υμβο λ άς

π ρ

>

0

ς

Φ α

σ

η

λ

ιτας]τάςδίκαςΐ

ν [α]

ι,

τ

ά ς

δ

>

ε

3

ε

κ κ λ ή τ] ο [ς] ά φ ε λ εν.

ε α

ν

δ

ε τ

ι

ς

α

λ λ η τ ώ] ν] ά [ρ] χ [ώ] ν δ [έ]

ξ Μ

τ

α

[ι] δ

ι

κ

η

νκατά]Φασηλι τώ

ν τ

[0

ν

ο ς

π

α

ρ

άτόδε, ε]ιμέ νκατ

α δ

ι

κ

ά σ

ε

ι,

η

καταδίκ]ηά]κυρο]

ς ε

σ

τ

ω, έ

α

ν

δ

έ ε τ ι π α] ρ α*[β α ί ν] η

ι τ

α

ε

Ψ η

φ

ι

σ

μ ε ν α, ό φ] ε λ [έ τ] ω [μ] υ

ρ [ί



ς

δ [ρ

α

Χ

μ

άςίερ]άςτή ι Ά θη

ν α

β

ι

α

ι. τ

0

δ

>

ε

ψήφισμ]ατόδε άν

α γ

ρ

α

ψ ά

τ

ω



0

γραμμ]ατεύ ςό τ ή

ς β

0

λ

ή ς

ε

σ

τ

ήληιλιθί]νηι κ α

ί κ

α

τ

α θ

ε

Τ

ω

ενπόλειτ]έλεσ ι

τ ο

ΐ

ς

τ ώ

ν

Φ

α

ση λ ι των].









Διασαφήσεις παραδεξώμε'ία οτι οί Αθηναίοι, προς ρύθμισιν των

προς τους Φασηλι'τας νομικών σγίσεων αυτών, έδύ-

Στίχ. 3-4: Ε[πιμή]δης' ούτω συμπληρουμεν ναντό ποτε ν' άναφέρωνται εις αλλότριας συνθήκας,

κατ' είκασίαν του κ. Β. Λεονάρδου. Άπαντα δε τάς των Χιών συμβολάς προς τους Φασηλίτας.

το όνομα έν ΙΟ II 867 του 378/7 π. Χ. έ'νθ' άνα- Στίχ. 15: έκκλήτ\ο\ς' ούτως άκολούθως τω Όϋ,-

γινώσκεται: ΊΕ[τειμ]ήδης Άν... μετ άλλων όνο- ΙβηβθΓ^θΓ. Τολμώμεν δε ν' άντιλέξωμεν τω Αι-

υατων υπό το Άγνονσιοι. ψίω άποδοκιμάζοντι την συμπλήρωσιν ταύτην, δι-

Στι'χ. 11-12: τώ[ν δ' άλλοΰΰ] άναγινώσκομεν, ότι νομίζομεν, εκ του εξαιρετικού όλως ψηφίσμα-

άντι τών έν ταΐς έκδόσεσι: τώ[ν δέ άλλων], συμβο- τος τούτου συνάγοντες, οτι δι' αύτου οί Αθηναίοι

λαίων δηλον δτι' προτιμώμεν δέ το : άλλοθι ώς άφεΐλον πάντως τάς εκκλήτους δίκας, ύποβάλλον-

δηλωτικον της άντιθέσεως προς τά εν στί/. 5-6 : τες ούτω τους Φασηλίτας, οσάκις ώς εικός το

δ,τιάμμεν Άϋ'ήνησι ξυμβόλαων γένηται κέ. συμβόλαιον έν Αθήναις έγίνετο, εις την άποκλει-

Στίχ. 12-13: κατ[ά τάς δσας ( = ούσας) ζ]νμ· στικήν αρμοδιότητα και δικαιοδοσίαν τών Αθήνη-

βολάς' ούτω κατά την συμπλήρωσιν του ΒαηηϊθΓ, σι δικαστηρίων, τοΟτο δέ περκρανώς και διαρρήδην

άντι του ύπό του Βαιιρρβ είκασθέντος : κατ\ά τάς λέγεται: Άϋ·ή\νησι τάς δ ίκας γίγνεσθαι .. και άλ-

Χίων ξ], δ νομίζομεν άπίθανον, αδυνατούντες νά λοΰι μηδε άμ5.

19 9 23
loading ...