Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 78
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0087
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
78 Φιλαδενφεύς: μουσεϊον Πρεβέζης. αε 1922

15) ϋυρεδς φράγκικος έκ λίθου φαιού προερχό- κύνα δεδεμένον οΥ άλύσεως άπο κυπαρίσσου, οέν-

μενος έκ του εν τΫ) πόλει Πρε3έζης φρουρίου ^ρου λίαν προσφιλούς εις τους Τούρκους. Φέρει

«άγιος Ανδρέας», εκ του προς την θάλασσαν ο εκατέρωθεν της κεφαλής του ζώου έπιγραφην

κατεδαφισθέντος ανατολικού τείχους (είΧ. 24/ &ά βυζαντινών στοιχείων γεγραμμένην, ή; μόνον

'0| θυρεός ούτος πιθανώτατα είνε ενετικός, διότι ολίγας λέξεις άνέγνων οιόττι πολλαι είσιν 6λως

οί Ενετοί είχον αρχικώς ανεγείρει τά φρούρια εςΊτηλοι, ιχο^σαν οε ώ*
της Πρεβέζης, άτινα βραδύτερον καταλαβών έπε-

σκεύασεν ό Άλη Πάσας 1. ΤΟΝ ^ ;| ν ΞΚ ,

ΕΡΙΟΤΑΤΗΟ

24 ■ λίϋινος ΰυρεος έκ τοϋ ενετικού φρουρίου Πρεβέζης.

16-18) Τρία τουρκικά ανάγλυφα επί οαιών
ί,οΟογωνίων πωοολίθιον, ποοεονόυ.ενα έκ τοΟ αύτοΟ
τείνους του ©ρουοίου Ποε3ένΓ,ς (είκ. 23,26 και
ί)9,9/ Και το μεν πρώτον (εί«. 25) παριστά

Ιάς κάτωθεν λέξεις δεν ήουνηΟην ν' άναγνώσου'
υφ. 04/, αήκ. (372 και παν. 0,21 το οεύτεοον
^ΒίΚ. 26) παριστά επίσης κύνα, του αύτου ακρι-
βώς τύπου, δεδεμένον οΥ άλύσεως εκ τίνος κυπα-
ρίσσου υψ. 0,60, πλ. 0,48 και πάχ. 022

λ-; *
•Χ*

ί ι, '·\ν · «Γ ' μ ■ ν;

26 : Τονρκικόν ανάγλυφαν έκ του φρουρίου Πρεβέζης

Ή τέχνη αμφοτέρων τών ανάγλυφων είνε ολως
βαρβαρική και πρωτογενής, αλλ ή έκτέλεσις πα-
ρ'ολον το άςεστον της τεχνοτροπίας είνε έπιμεμε-
λημένη και ευσυνείδητος. Το τρίτον ^士. -ΖΡ;2 /
παριστά κνκ^ονή μάλλον τροχόν, έντος του οποίου

2.5 : Τονρκικόν άνάγλνφον έπι λίϋον έκ τον φρουρίου Πρεβέζης.

επιβλέψεως **ί οίκω τά τεί/η άφείθησαν εις την οιαθεσιν ελεεινών
Εκαεταλλευτώ> προ; άγραν λίθων ώς ει επρόκειτο περί λατομείου!
1 Τό τείχος τούτο τοϋ φρουρίου τη$ Πρεβέζης ώς και μεγάλα Καϊ όμως ημείς προ τη; κατεδάφίσεως δι' επανειλημμένων έγγρά-

τμη'ματα εκ τών λοιπών π/εύρων αύτοΰ κατηδαφίσθησαν έσ/άτως φων έπειτήσαυεν τήν προιο/ήν τών στρατιωτικών άρ·/ών επί της.

διαταγή του Ε' Σώματος Στράτου άνευ οϋδεμ ας επιστημονικής σπουοαιότητος τοϋ ψοο^Ο'.οιι.
loading ...