Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 85
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0094
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1922

Γεωργιάδης: Ερετρικά 8 Η

Συν τοις ανωτέρω ύπάρχουσι πέριξ χαμαί κεί-
μενα πολλά μέλη μαρμάρινα του αρχαίου ναου,
■τάδε

1.) εν τεμάχιον στύλου ύψ. 3.000, 0.0.40

2) δυο τεμάχια » ύψ. 1.30, δ. 0.15

3) » τεμάχια » υψ. 0.7ο, ο. 0.35

4) » » » » 0.80, δ. 0.20

5) τεμάχιον μαρμάρινον μετά δωρικού χ,υμα-
τιού (ε\κ. 5), συν τούτοις πολλά γείσα έπίκρανα

5: /Ιωρικόν κυμάτων (χειρόγραφον ε'κααμα).

κλπ. εξ ών συνάγεται οτι έκτος του κυρίου ίερου
(διάμ. κιόνων 0.40), αφιερωμένου τη Άρτέμιδι, ώς
έμοι οοκεΐ, ένεκα των πολλών δρυμώνιον του
Όλύμπου, ύπήρχον και έτερα οικοδομήματα ώς εκ β- Γεώργιος.

τών διαμέτρων των στύλων εμφαίνεται.

Ή άγία τράπεζα στέφεται ύπό μιας πλακός έκ έρευνα ενταΟθα ήτις πάντως θέλει άποφέρει καλά
τών τοΟ ναοΰ μελών ληφθείσης και μεταποιηθεί- αποτελέσματα,
σης εις Βυζαντιακόν κόσμημα.
Ό περίβολος τοΰ αρχαίου ναου, ού οί θεμέλιοι λί-
θοι καλώς διατηρούνται καίνΰν ετι, εχει διαστάσεις

100χ1Ο0(;) μέτρ.

Έν τω περιβόλω τούτω έθάπτοντο οί νεκροί (ούτος
δεΐται ανασκαφής προς άνεύρεσιν τών λοιπών με-
λών του ναου κλπ.).

2) '^^ίος Γεώργιος (εϊκ. 6, 7). Δεξιά τω προς ^
την Αγοάν άνερχομένω έν ή το Άσκληπιειον (πε- ρ

ρΐί,οδ έν τοις έπομένοις) και επί 1500 μετρ. μα- 7: 'Α* Γεώ^ιος (^°^ία)-

κράν του χωρίου Γυμνού, έν τω κτήματι Άγκώ- Α> £ιαστάσεις ^ Εκκλησίας έξωτερικώς

να, εν τώ μέσω δάσους έξ ύψικόμων έλαιών δια- ^ν [Αετ?ηθεϊ(Τα£ ε;νε 8.75x5.35 έσωτερ.
τηρείται ετέρα έκκκλησία ύπό τό όνομα «"Αγιος 7.30χ3.75" ή Εκκλησία ήτο έσωτερικώς
Γεώργιος» τιμωμένη (όπερ τήν θάλασσαν 240
μέτ.), ώκοδομήθη δε και αύτη έπι τών θεμελίων
αρχαίου τινός ναοΟ, ώς συνάγεται έκ τών θεμε-
λίων λίθων, τών έγγωνίων κ.λ.π. μελών του αρ-
χαίου ναου, δι' ών έκτίσθη' πέριξ ύπάρχουσι διε-

σκορπισμένα τεμάχια κεράμων στηλών και κιοκρα- :
νων (είκ. 8). Ενδείκνυται δέ μικρά τις σκαφική 8 : χώκρανοι
loading ...