Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 89
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Γεωργιάόης: Έρετρικά —Καστριώτης: Ακαδήμεια. 89

παράδεισον κλπ. απχσαί κακή; τέ/νης, αριστερά Νεοφύτου και Παρθενίου ιερομόναχων . . . .

σώζεται εν μέοει ή εςής επιγραφή: εν ετει σωτηρίω .... δυσανάγνωστα .» . .

« Άνιστοοηθη οδτος ό πάνσεπτος ναός του οσίου
Πατρός ήαών Νικολάου επισκόπου Μύρων τή; Αυ- '40ανά*4ος Σ Γεωργιάδης,

κι'α; οι' εςοδων του ίερομονά/συ και πατρός ήαών μηχανικός.

Ακαδήμεια

υπο

Παναγιώτου Καστριώιου.

Εν ετει 1908 ανατεθείσης μοι υπό του Ιπουρ· ώνπερ μέ/ρι σήμερον, καίτοι παρήλθον τόσα ετη,
γείου της διευθύνσεως καϊ εποπτεία; τή; έν τω άνέβαλον την οημοσίευσιν, άναμει'νας όπως εν
κτήματι του Ευστάθιου Μπεκιάρη επαύλεως πρώην ευ θέτω /ρόνω Ιπαναληφθή ή τόσον σπουδαία δια
Βλά/ου) 1^ κειμένω ΒΔ και εις άπόστασιν 200 την τοπογραφι'αν του μέρους εκείνου ανασκαφική

έρευνα Άλλα αάτην άνέυ.ενον' διότι καίπεο άπο-
ταθείς ποος την τοτε Γεν.κήν Έτ»οοείαν των άο-
ναιοτήτι,υν παοέστησα τό σπουδαΐον του ποα^υ-α-
τος, ούοεμι'αν έκτοτε ελαβον άπάντησιν, καίτοι ή
δαπάνη τότε ητο μηδαμινή, τής όλης προηγουμέ-
νης σκαοικής έογασία;: γενοαέντ^ ύπό του ίδιο-
κτήτου.

Ούτως έκαλύφθησαν εκ νέου ύπό του ιδιοκτήτου
αί άνοι/θεισχι τάφροι του άνασκαφέντος-/(όρου και
ιδού τα'οεισα συν αύτα^ και ή έλπις τή; πεοαιτέ-
οοο ποοκοπή^: του εονου.

Ταύτα ουφε'.λον νά εκθέσω ενταύθα χάριν τής
ίστοοία;:. Ηαεΐς δέ οί πεοί την τοπογοαφίαν των
περίπου μέτρων από του λόφου Κολωνού (είκ. 2) Αθηνών άσχοληθέντες, ε/ομεν την γνώμην, ότι
ένεργηθείσης επί εικοσαήμερου ανασκαφικής ·ρεύ- παρά τήν θέσιν ταύτην θά εκείτο ασφαλώς ή Άκα-
νης, ώφειλον να ανακοινώσω τά έςής πορίσματα, δήμεια του Πλάτ<:υνος, ώ; και ή παρεφθαρμένη

/ : επανλις Μπεκιάρη (πρφην Βλά/ον)

2 ανατολική άποψίζ Κολωνού 'ίππίον.

12
loading ...