Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 90
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0099
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
90 Καστριώτης: Ακαδήμεια.

ΑΕ 1982

ονομασία του μέρους ένταΟθα οιασωθεΐσα [χέχρ'ι
σήαερον Κα&ήμια οποσημαίνει' το οέ εν τω νυν
κτήματι του Μπεκιάρη (πρώην Βλάχου) κείμενον
έκκλησί£ιον του Αγιου Νικολάου, 3 και 3°9

•V : ζό εκκληοίδιον τον Άγίον Νικολάου.

του οιαοεχΟεντος τον άντίστοιχον των Εθνικών
Ποσειδώνα, ώς και ή γενθυ.έντ,, θέλου.εν άνατέοει
κατωτεοω, ήυ.ετέοα ανασκαφή, πεοί τά θεμέλια

5α : όπιοϋ'ία δψις ναΐσκου Άγίον Νικολάου.

του να'ίσκου τούτου εδει-ςεν, ότι είναι ώκοοου.τ,αενοτ
έπί αρχαιοτέρου βυζαντιακου κτίσματος, οπερ πάλιν
εύ'ρηται έπί αρχαίων ερειπίων της ελληνικής επο-
χής. Είναι οέ και ίστοοικώ^ γνουστόν οτι ό κυοιος
θεός των περί τον Κολωνόν ήν ό Ποσειδών.

Αί εν τώ κτήματι τούτω του Μπεκεάοη δοκιυ,α-
στικαί ημών άνασκαφαι άρςάμεναι εν ετει Ί908
οιήοκεσαν επί είκοσαήυ,εοον. Η έογασία πεοιωοί-
σθη εις το να άνοουνΟώσιν εις διάφορα στ,υ,εϊα
του κτήματος τάφροι βάθους 3-4 μέτρων. Επειδή
οέ ούοέν άπολύτως άρχαιολογικόν εύρημα έν αύ-
ταϊς έγένετο άπελπίσας ό ιδιοκτήτης του κτήματος
απεφάσισε νά οιακόψη την έργασίαν εντελώς, έν
ω εν ουοεμια τάφρω ή σκαφή εφθασεν μέχρι του
στέρεου εδάφους, αλλ απλώς μέχρι σημείου τίνος
μεταγενεστέρων έπιχώσεων. Επέμενα όμως εγώ
παρά τω ιδιοκτήτη και έπεισα αυτόν νά σκαφή.
τουλάχιστον μία τάφρος, ης το βάθος νά έςιχθή
μέχρι του φυσικού εδάφους και άνεσκάφη τοιαύτη
παρά την έκκλησίαν του Αγίου Νικολάου, ώκοδο-
μημένη, κατά την γνώμην ήμών, ώς εΐπομεν έπί
τών ερειπίων του άρχαίου ναου του Ποσειδώνος,
έςΊχθεϊσα εις βάθος 6 μετρούν.

Είναι γνωστόν, ώς όντως πιθανώτατον, οτι αί
έκκλησίαι ίδρύοντο συνήθως έπί παλαιοτέρων θε-
μελίων της ελληνικής αρχαιότητος. Και δεν ήλπί-
ζομεν μεν νά άνεύρωμεν σημαντικά λείψανα κατό-
πιν της μεγάλης καταστροφής και έρημώσεως τρΟ
ιμέρους, ήν παρετηρήσαμεν.

Εντός ττίς τάοοου ταύτης εΰοομεν εις τά
υψηλότερα στρώματα τοιχία έκτισμένα διά μικρών
λίθων και τεμαχίων μεγάλων κεραμίδων στέγης
βυζαντινών χρόνων και άλλων σχετικών μετ'
άσβεστου, σωζόμενα εις ύψος 1 μέτρου. Ιαΰτα,
κατ' έμήν γνώμην, άνήκουσιν εις ερείπια παλαιάς
μεγάλης εκκλησίας (Μονής), ήτις, και έκ παραδό-
σεως ήτο γνωστόν, άνηγέρθη κατά τους βυζαν-
τινούς χρόνους" και τά κτίσματα ταύτα εύρηνται
έπί αρχαιοτέρων ερειπίων ελληνικής εποχής, κα-
θότι βαθύτερον εις βάθος 3 μέτρων ευρέθη τοίχος
έκ μεγάλων είργασμένί,υν ογκολίθων, φαιού μαρ-
μάρου και πλείστοι πώρινοι ογκόλιθοι έπιμελώς
επίσης είργασμένοι, μηκ. 1,50 πλ- 1,10 παχ.
0,40. 'Επί τούτοις δε και τεμάχια πουρίνου κίονος
μετά ραβδώσεων προφανώς ελληνικών χρόνων, και
loading ...