Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 91
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0100
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
•Α Ε 1922

και δή πάντων., καθήμάς. εκ του ναοΟ του Πο- λίθων · Τεθ.ειμένων ούχι, ώς- είς τους βυζαντινούς

σειοώνος προερχομένων. Κάτωθεν οέ των τοίχων χρόνους, έ.ς επαλλήλου διαδοχής οριζοντίων και

6;ς βάθος'Ί) V*.μέτρων·.— ριότι ή έπιχ.ωσ.ις ενταύθα καθέτων δόμων, άλλα κατά τον άοχαϊκόν τρόπον,

φθάνει τά 8 μέτρα — ευρέθη έπ.ί του αρχαίου πε- Γο ορέαρ τούτο Οεοηοοϋμεν πανάρχαιον, ως εκ

πατημένου εοάοους Φοέαρ σώζον καί το.μα,ρμάρινον τούτου οέ πιστεύομεν §τι δυνο&τον νά είναι του

τουτου-έπιστόμίον (士 4) φέρον επί τών:χειλέων, 0ου αιώνος άν μ.ή και άρχαιότερον, της εποχής

ένεκα της μακροχρονίου χρήσεως, τάς Οπό του δηλαδή οτε ήνΟει ή Άκαρήμεια και η Σχολή-του

σχοινί ο υ .σχηματισθείσας βαθδίας αυλακώσεις -ώς Πλάτωνο-
καί 3άΟρον αυτού.εν τετραγώνω μεγάλη πλίνθω. Η έπίχωσις ενταύθα Οά ήτο κατα.-ληκτική , το

οέ άρχαίον εδαφοςήτο γαμηλότέ'οον κατά 8 μέτρα·.·
αλλ αί προσκλύσεις του Αττικού Κηφίσο-Ο δια
τών αιώνων έπήνεγκ'ον τεοαστίαν έδαΦίκην υ,ετα-
ρολήν, άνυψίόσασαι ενιαχου την πεδιάδα κατά 8
περίπου αέτρα.

I 1 I

Η; Γ> , <\ , ,

παρατηρησις αυτη είναι σπουοαια οια την

ίστορίαν της έπιχώσεως του τόπου τούτου' διότι

παρέχει το μέτρον προς νοονεκον καθοοισμον των

αεταγενεστέοων ανυψώσεων του ίοάφους.

Πόσον κατεχώσθησαν τά μέρη τ^υτα εκ τών

υδάτων της πόλεως και της του ποταμού κατερ-

νομένης ιλύος, αρκεί νά άναφίρωμεν οτι επί τών

~ .Ν . « , ,

ήμερων ημων, προ οεκαετιας περίπου, ανεσκαοη
και απεκαλύφθη έτέοα εκκλησία, τιμώμενη έπ' όνο-
μάτι του Αγίου Νικολάου του Χωστού, κειμένγι
έντος του ελαιώνος καί ει; άπό,στασι'ν 400 υ,έτοων
άπό της εν Κολοκυνθού έκκλησίας της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου. Ή εκκλησία αύτη του "Αγίου
Νικολάου ε'χε καταχωσθη σχεδόν ολόκληρος,
έφαίνετο οέ υ.ικοόν μόνον υέεοετοϋ τοούλλου κυτης
εςέχον της επιφανείας του ίδάτους Αλλ ώς πλη-
οοφορούμεΟα καί ή εκκλησία της Κολοκυνθούς, ή
Κοίμησις της Θεοτόκου (ε£κ. <5) ήτο χωμένη πε-

4 : μαρμάρινον εττιστόμιον φρέατος.

Ιό ρρέαρ τούτο καθαρισθέν υπό του ιδιοκτήτου
του κτήματος Φαίνεται ότι ήν εν νοήσει άπο άο-
χαιοτάτων χρόνων ίχρησιμοποιηΟη δέ καί κατά
τους όωυιαϊκους καί 3υζαντινούς νοόνους οτε ύπηο-
χ εν ενταύθα Μονή.

Κάτωθεν οέ του μαομαοίνου επιστομίου τούτου
σώ-εται παλαιότεοον πεοιστόα.ιον, όπεο ήν περίφε-
ρικόν κατασκεύασμα κτιστόν ες αργών λίθων, απο-
τελούν το χείλος του φρέατος, άλλα καί ή έσοοτε-

Ο'.κη επενουσίς απετελείτΟ εκ παλαιότατων Ογ/.Ο- -5 ; ό εν Κολοκυνθού ναός ή Κοίμησις της Θεοτόκου
loading ...