Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 97
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0106
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
λε 1922 Καστριώτης: Λκαδήμεια. 97

λεΤ ει; βοήθειαν τον λαον και τούς άογοντας της Έτεοον ίεοον τέυ,ενος άναφεοόμενον έν τώ δη-

πόλεως ίνα άντιστώσιν εις την διαταγήν του Κρέον- μω Κολωνω είναι το των Ευμενίδων, των και

τος, κατά της βιαίας απαγωγής της Αντιγόνης, Σεμνών ύπο των Αθηναίων καλουμένων, εις ό

και αυτού του Οιδίποδος ε> τοΟ ίερου του Ποσει- είσήλθεν ό τυφλός Οιδίπους άγνοών, ότι ήν άΰι-

δώνος, βλέπομεν ότι ή άπόστασις είναι ουχι μείζων κτον, ούδ οίκητόν, εκείτο πιθανώς έν τη ΝΔ

των 200 μέτρων εκ της θέσεως, ήν όρίζομεν ημείς πλευρά του λόφου έ'νθα ή εκκλησία της Παναγίας

έν τω κτήματι του Μπεκιάρη, ώστε και εκεί θα Ελεουσης (είκ. 8) όπερ έπώνυμον είναι σχεδόν

ήκούετο ή φωνή του χορού, έπομένως συμφωνεί και μετάφρασις των Ευμενίδων, (ό ευμενής — ό

ώς προς τήν άπόστασιν από του λόφου του Κολωνού. ελεών).

■■, ..; ·«··.,···-· - .-.ί--.. ·'.**·· ·. ' .·*-

Η- - · ■

8 : Αγία 'Ελεοναα.

Οτε έπί του Μεγάλου Κωνσταντίνου έν έτει
313 έδόθη δια διατάγματος πλήρης έλευθερία
θρησκευμάτων εις όλους τους υπηκόους του Ρω-
μαϊκού Κράτους ή αρχαία τέχνη ήτο έν παρακμή,
ήναγκάσθησαν τότε οί Χριστιανοί νά προσδράμωσιν
εις τους ναούς των Εθνικών, μετατρέψαντες πολ-
λούς τούτων εις ναούς Χριστιανικούς αντιστοίχων
θεοτήτων ούτως οί ναοί της Αθηνάς μετετράπη-
σαν εις εκκλησίας τηςΐΠαρθένου. Οί ναοί του Ήλιου
απέβησαν ναοί του Προφήτου Ηλία. Το Πάνθεον
έγένετο ναός τών Αγίων Πάντων. Ό Ηρακλής
και ό Ιόλαος οί ήρωες της αρχαιότητος μετετρά-
πησαν εις Γαβριήλ και Μιχαήλ αντιστοίχους τών

Χριστιανών ήοωας. (Ιαςιάρχας; Ο δε θησεύς εις
Αγιον Γεώογιον.

Ή εικασία ήυ.ών πεοί της υ.ετονουασίας τών
αρχαίων ίερών είς αντίστοιχα τών Χριστιανών, ώς.
είδομεν και δια το ίερον του θεου της θαλάσσης
Ποσειδώνος, εί; ίεοον του Αγίου Νικολάου ποο-
στάτου τών ναυτικών μας έπιβεβαιουται /.αϊ έν-
ταΰθα δια τό ίεοόν τών Εύμενίοων, ένθα το ίεοον·
αύτών μετατρέπεται είς έκκλησίαν της Παναγίας,
ή και ένίοτε, ώς άλλαχου, είς ίερον άλλης Αγίας.

Ή θρησκεία δεν ήλλαςε το φΟλον της θεότη-
τος, ώς είδομεν είς τον Παρθενώνα και άλλαχου
ή Παναγία αντικατέστησε τήν Αθηνάν, και είς.

13
loading ...