Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 98
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0107
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
98 Καστριώτης; Άκαδήμεια.

τάς κορυφάς των δρέων λατρεύεται ό Προφήτης
Ηλίας άντικαταστήσας τον Έλιον ή τον Απόλ-
λωνα.

Καί το τρίτον ιερόν έν τη περιοχή του δήμου
Κολωνού και εγγύτατα του ναού του Ποτειοώνος
κείμένον (κατά τον Σχολιαστήν του Σοφοκλέους
στ'./.οΰ) είναι το επί του Καυκάσου σταυρωθέντος
Προμηθέως (οεσμώτου) ύπο του Παυσανίου καί
τούτο άναφερόμενον.

Το ιερόν τούτο του Τιτανρς IIρομηθέως, έν τω
οταω Κολωνω λατοευομ,ένου τοποθετοΟμεν έν
τή σημερινή εκκλησία του Εσταυρωμένου (Χρίστου}
^) κειμένη εις άπόστασιν 300 μέτρων δυτι-

9 ή εκκλησία τον Εσταυρωμένου.

κώς του λόφου Κολωνού και επί της δημοσίας οδού
της προς την Κολοκυνθουν άγούσης, δπου νυν διέρ-
χεται δ ήλεκρικος τρο^ιόόρομος, ακριβώς εις ίσην
άπόστασιν μεταξύ της έν Κολοκυνθού εκκλησίας
της Κοιμήσειυς της Θεοτόκου καί του λόφου του
Κολωνού.

Καί το έκκλησίδιον τούτο του Εσταυρωμένου
έζήτησα άλλοτε καί έ'λαβον την άδειαν του Υπουρ-
γείου ίνα έξερευνήσω δια μικράς ανασκαφής,
περί τά θεμέλια, ίνα άποδειγθή έπίσης ό'τι καί
τούτο είναι έκτισμένον επί ερειπίων αρχαίου ίε-
ροΰ' άλλ' ένεκα κινδύνου καταρρεύσεως των τοί-
χων του έκκλησιδίου καθ' ότι ή ανασκαφή, ένεκα
τής μεγάλης εκεί έπιχώσεως του εδάφους προ-
έβλεπον ότι ήθελε προχωρήσει εις πολύ βάθος,
αλλά καί δι άλλους λόγους ανεξαρτήτους τής έπι-
θυμίας μου άνέβαλον μέχρι τοοδε την έξερεύνησιν
ταύτην. Αγαθή τύχη όμως άποφασισθείσης υπό
τοΟ Δήμου τής ρυμοτομίας τής κατά το μέρος

ΑΕ 1922

10: ή ανεγειρόμενη νυν εκκλησία τον Εσταυρωμένου.

παλαιού έκκλησιδίου θέλομεν ένεργήσει συστη-
ματικήν άνασκαφήν ήτις θέλει διαλευκάνει τό δια
την τοπογραφίαν του ίερου' τούτου σπουδαΐον
ζήτημα.

Η θαυμασία αύτη σύμπτωσις των τριών ίερών
έπί αρχαίου δήμου άποδιδομένων διά τριών άντι-
στοίχων Χριστιανικών ναών αποδεικνύει ότι τό
θέμα τούτο τής μεταποιήσεως των αρχαίων θρη-
σκευτικών ιδρυμάτων είς χριστιανικά, είναι πλει-
οτέρας μελέτης άξιον παρ' όσον μέχρι τούδε ένο-
μίζετο. Καί το ζήτημα τούτο ήθελεν ύπεράγαν
επεκταθή ενταύθα άν ήθέλομεν νά άναζητήσωμεν
καί άλλας τοιαύτας μετονωμασίας.

Είναι γνωστόν ό'τι πασα εκκλησία ή επί πα-
λαιοτέρων έρειπίων κτισθεΐσα άσφαλώς κατέχει
την θέσιν ενός ναου, βωμού, ή ήρώου. Όφείλω
νά άναφέρω ενταύθα ότι Ό άοίδιμος συνάδελφος
Σβορώνος έν τή μελέτη αύτου «ϊα ανάγλυφα τοϋ
Εΰνικοΰ Μουσείου)) (σελ. 405) ομιλών περί Κο-
λωνοΟ καί τών πέριξ εκεί ίερών, παραδέχεται ότι
ή έν τω κτήματι Μπεκιάρη (πρώην Βλάχου) εκκλη-
σία του Αγίου Νικολάου δεν είναι ό ναός του Πο-
σειδώνος, άλλ'ιερόν, ή βωμός Ηρακλέους καί Άκα-
loading ...