Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 109
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0118
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1922 Λεονάρδος: 1 Αμφιάρειον. 109

1918 76β(=98β) άρ. 9 «5 ]). κα'- σ· ^ Ψή" π?β ΨϊΙΛβΙψη ΒΟΙ 319 362, περί κράσεως πρβ

φισμα επί Κυδήνορος (πρβ Κυοήνορας άλλων και ΑΕ 1919 61β 2ι 70α, Τίιιιηιη ττ . ) 225 230,

χρόνων έν ΚΙτοΚηβτ ΡΑ 8921 8922), έ'νΟα 5^ Ι80Ό 72-74 [σ. 50 74 137 190 άλλως

και άλλων εξ αρχόντων τά ονόματα (πρβ. περί του θεσσαλικού κο£ ΙΟ 1X2 1027 (πρβ και

ΙΟ ΊΙιν σ. 12 κέ), επειδή δέ ό αυτόθι στ< 22α Διο- 4586) κλπ]), έν δε VII. σ. 60β κάτ Μ γρ. ίράνας,

'μέδων ήρςε μετά τον θεόφημον στ. 8 (θά άνεγράφετο προσΟετέον δέ. σ"6ΐβ 3 περί τοΟ πολλά και κλπ

και έν στ. 22β), τιθεμένου του Διομέδοντος ώς άρ- πρβ ΑΕ 19 1 9 87β κάτ. 3, Αυσ. ΙΡ' 19, Αίσχίν. Γ'

ςαντος τον πΧ 232/1 ένιαυτόν, ότε ό γραμματεύς 241 243, ΙΟ 2ΙΙ 687 + 686 (Αάά. σ. 664)10

ήν εκ της 6^ φυλής, Ό έν ΙΟ 2ΙΙ 795 άρχων 90014 (αύτ. στ. 12 ίσως οΐς τίΰησιν ή πόλις και

θεόφημος, ήρςεν ίσως τόν έπεχεΐ ένιαυτόν, 231/0, ιό], στ. 13 ίσως<5' αύτοϊς και εικόνων χα]) 971ι6/7

ώς γραμματεύς δέ τότε δύναται νά αναπληρωθώ 129952 133019(στ. 28 ίσως {-δε και ιέρεια-),

-Προκλής Άπ[ήμονος Αγνονσιος ή Είρεσίδης ή στ. 29 προσόδων ζτών^ κοινών κ[πρ3 στ. 67],

Κεφαλήΰεν ή Κιχυννεύς ή Χολαργεύς ή '^Ιττ ο/1>}- στ. 34/5 καίτών 35 παί|(5ίω]ν, στ. 48 κΐαΑΑβστα καί

£ί(5ος "Ερμειος), της 77ΐξ ουλής. 'Εν ΑΕ 1918ιο° μέγιστα άναϋήματα , στ. 58 άναδώσουσι και εν])

έν τω άναγραφίω μεταξύ του ΙΟ 2ΙΙ 478 και του 133841, ϋΐ 3486(=-ΚΙΟ 429)2/3 425413, Α^

510 π9οσβ. 505 = ΑΕ 1918^«18 (ήγουν περί 191329 ποΜά καβάλα, ΨΠλουτ. Ήθ. 852*>
τούς #]εο[τ αυτόθι ίσως εκείτο οτε (5' Άύηναϊοι τε πολλούς και κάλους εΰ'ηκε τγ\ πατρίδι (πρβ

28(29)Μ]#εντο μάλλον ή 9 κατ28(29)ετ/]#ενϊθ, ήττον 8Ι03 3ΐ812/;56), πρβ Δ-ον. Άλικ. Αρχ. ρητ. ύπο-

δέ πιθανόν 11 κ29(29)ατέ\νχεντο, πρβ Αάά. σ. 611). έν μνημ. Δ', Διον. Άλ. Λυσ. ΚΓ', ΚιιβΙιηβν + 6τβ»·£Λ

ΑΕ 1918 σ. γ στ. 31α(περί της σ. 12, εΐκ. 8)γρ. 00 246 250, Ρα88οτν Η085 λ. και σ. 1540.

έγκατακρήμνισις. έν ΑΕ 1918 τεύχους4ου έςωφύλ- σ< 61βκάτ. 10 περί του ΙΟ VII 527 ( = 8ΕΟ I 134)

λου σ. Α9 γρ. 155-171 · αύτ. στ. 10 γρ. 34. γρ. ή μάλλον Γενε'&]4ος, άιήρ κα2ός !κά(ή

'Εν ΑΕ 191952 ΐ7 (Φαρσάλου) έν τω ©ωτογρα- κα1 ά)γαϋός, εννους ών διατελεί τήι πόλ^ει.

ρήματι φαίνεται, ώς και εικός, μάλλον ενφροσύ - σ. 63α κάτ 9 έν ΙΟ VII 5293 ίσως εκείτο Έλατε\ΐα].

ναν, σ. 63α κάτ. 8 γρ. ράς. σ 63β $ ~?β Εύτρειτιδιεϊες Βί-

Έν ΑΕ 191954 (Άμφιαρειου) στ. 14 γρ. (αϊ 0α?Υ/ ΒΟΗ 1904 430 Χέ, πρβ £«ί<?Α; Ι80ϋ 54 74,

εικόνες 1 και 2-8 και 10-11 έγένοντο-, έν οέ στ. 197, Ζίβδανίΐι Ρπηίυηάζ\ν&ηζί§ <Τα1ΐΓθ £γ. Ιη-

15 γρ. αί δέ εικόνες 1α και 9 και 12-20 εκ-). 8οΙιπίΙθηίθΓ8θ1ιυη§ (1894-1919; έν ΛβΓ Β<* 184

Έν Α Ε 1919 δ5β 17 πρβ άλλως σ. 56β περί του (1920. III) ι33· σ. 64α 10 γρ. &ε|ε. σ. 643 κάτ. :11

άρ. 100. σ. 58α 3α προσΟ ΙΟ VII 292 Γεννικόν |ν ια γΐΙ 17399/0 γραπτέον άξιοχρειέας (έν μια

καί Κριτόδημον) Αεώνδου Μεσσηνίους, πρβ ΙΟ λέξει" ούτως και υπό ΕοιιοείΓί; έγράφη ΒΟΗ

VI σ. Χ1ΐ58χ£ = σ. 318γκάτ. 22 324δ4. σ. 58?24 188 5 411 (23), πρβ ΌΙ IV σ. III 44 85), πρβ χρε^εϊ-

πρβ ΒΚβίΙ Ηβ 1890598 [ΜβίβΙβνΙιαηΒ ΟΑΙ σ. σ^ ΙΟ VII 3169 8, χρηείσ&ω ΌΙ 3052 7 (και σ.

XIII) σ. 58325 προσ . 1909ΐ24· σ. 59αί9 γρ. 116), χρΠσται ΌΙ 11473 (=ϋΙ IV σ. 94), ά£ίθ-

162 166 169 175}- σ. 59α24 πρβ έν ΌρχομενοΟ έπιγραφη μανεΐς, -μισής, -πεν&ής, -πρεπής, -φανής, άξιό-

10 VII 3172 είς τά Παμβοιώτια τά ε22π Όνα- χρεως, κατάχρεως, νπέρχρεως ύπόχρεως, χρήος

σίμον άρχοντος Βοιωτούς\ και ί6Όνασίμω άρχον- κλπ, Αΐινβηβ ΒβΐίΓ. ζιιγ §τ. α. 1αί· Εΐγιτιο1.1 204

τος Βοιωτοϊ\ ς\ (πρβ Όνασ ί Ημω άρχοντος), σ. § 16 18, 8αάββ Β&Ό 194 201 227, Μβίβίβν ΟΌ

δ9β2ι γ?· Είσο6[τελία]ν (περί ίσοτελείας πρβ αύτ. 1 70 222 296 II 34 66 224, 77^6 ΗΟΌ 192

σ. 62α 69β[δίςΙ 74α). σ. 60α 22 περί του πάΕις 230 244 264, 5μοΑ Ι30ϋ § 851 161 3. σ. 64?κ(ίτ. 3

κλπ πρβ ΑΕ 1918 ΐ95β κάτ.8» Κτβί8β1ΐΏΐβν Ονΐ γρ 102(Βοιωτιαστί γεγραμμένη προξενία)3 Ά^].

42 542 118 188-190 243 248. σ. 60α22 γ?· σ!67β Μ γ? άντίγροφον,προσίγροφέα Μη Α9ί6&

Ο 21

\.αΙσστιαΐδας. σ. 60α 3ο γ?· ^Ιφιάδας. σ. 60β^γ?· (πρβ ΨίΙΙιβΙηι 8ΒΑ\¥ 1921 2δ), πρβ^β^ΙδΟϋ
5018 8 5 6 [=ϋΙ IV σ. 1061] χ[ί}ρήνας, έν §5. σ. 68α34 γρ· #£ν· 68β 2 προσθ. βί^^ε-
Περγάμου Ηβράίηο: ΑΜ 1907 257 42 καίρήνη, στον. σ. 69α ^ κέ περί του ταω (Άττικώς,=σάα>;
loading ...