Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 3
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0009
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εικόνες

«Βλ.

βίκ.σελ.

βίκ.Αθηνών Παρθενών.

29

51

διαχωριστι ό; κιονίσκος τοΰ παραθύρου τή; 'εϊκόνο; 50.1-4

κεφαλή Λαπίθου.

I

52

θυρίδιον τή; Ν. πλευράς.

3

5

»

30

53

άνάγλυπτο; πλά; Οπό τό παράθυρον τη; εϊχ. 50.

. 4

6

σχεδίασμα έτους 1674.

Iεπιστύλιον μετ' άναγλύπτου διακόσαου

Ηλείας Βλαχέρναι.

31

55

επιστύλιον μετ' άναγλύπτου διαζόσυ.ου.

6

1

Ικβψις τοΰ ζαθολιζού άπό ΝΔ.

»

56

έμβλημα χατά τήν Δ π?ευράν τοΰ ναοΰ.

7

2

ζΞ/.χίων τομή κατακόρυφος.

V

57

λεπτομέρειαι τών κιονίσκων τή;ΝΑ γωνία; τοΰ έςωνάρθηκο;.

8

3

ζαταζόρυιο; τομή τοΰ ναού χατί τον αςονα.

32

58

υδρορρόη έχ τοΰ άνω ορόφου τοΰ νάρΟηκος.

8

4

οριζόντιος τομή τοΰ ναοΰ.

33

56

άναπαράστασι; τοΰ ναοΰ άνευ τών αιταγ&νετέρων προσθηκών.

9

5

κοηπί; τοΰ ναοΰ.

34

60

λατινικόν χάραγμα έπί πλίνθου.

10

6

βόοειον σταυροΟόλιον τοΰ έσωνάρΟηχος.61

λατινιχόν χάραγμα έπί πλίνθου.

11

7

κιονίσκος τοΰ Ν. σταυροΟολίου.

»

62

έλληνκόν χάραγμ.α έπί πλίνθου.

I

8

κιονόχρανον ι> » »

Αμφιάρειον.

1

9

» » )> »

38

1

επιγραφή : κρήνη; καί λουτρώνων επισκευή.

I)

10

κλεϊς τοΰ Β. σταυροΟολίου.

42 1α-1β

γείσου έπιγραφή.

»

V

χλε'ις τοΰ Ν. ■

44

ο

έπιγραφή : οχετοΰ Ιγρους.

I)

12

πλ»; θωρακείου άνάγλυπτος.

48

3

αγωνιστική άναγραφή.

12

13

έπτ-ραφή λατινική επιτύμβιος.

50

4

άγιονιστική άναγραφή.

13

14

κιονόκρανα τών ζιόνιον τής σολέας.

Σαλαμίς15

όόοα; τοΰ κιονόκρανου.

57

1

έπιγραφή "Αττικόν ψήφισμα(εϊκιζόμινον σχήμα τοΰ λίθου).16

του.ή κατά πλάτος τών χλιτών.

Έκ τοΰ εργαστηρίου τών Τράλλεων.17

ό'Άις τών ένισχυντικών ϊωνών τών θόλων

66

1

κάτω μερο; άγάλματο; Τράλλεων μετά τοΰ άνευρίθέντο;

14

18

του,ή έπιστυλίων τοΰ εικονοστασίου.

δεξιοί) ποδός.

>

19

κάτω οψις έπιστυλίων »

62

2

μέρος τοΰ έκ Τράλλιων αγάλματος.

15

20

έαπροσΟία οψις έπιστυλίου »

63

3

οψις νώτων άγάλματο;.21

αστράγαλος έπιστυλίου.

65

4

άγαλμα γυναικός έν 038ΪΠΟ ϋΟΠα ΡΗΠίίίΗ τής Ρώμη;.

υ

22

τε'χά/ιον έπιστυλίου τοΰ εικονοστασίου Α.

67

5

κεφαλή έκ Τράλλιων έν Σμύρνη· πρόσθια ϊψις.23

ν » » » Β.

»

6

» » » . ιι οψι; κατά κρόταφον.

16

24

πεσσός.

68

7

πρόσθια ό'ψι; "Αφροδίτη; έκ Τράλλεων.25

π'οσκυνητάριον.

»

8

οψις νώτων "Αφροδίτης έκ Τράλλιων,

17

26

ομφάλιον.

70

9

σχτυρο; έκ Τράλλεων εν Αθήναις.27

τοί'/ογραοία τοΰ διακονιζοΰ.

71

10

Νίκη; Τράλλεων πρόσθια ό'ψι:.

1

28

οορητή ιίχών Παναγίας Βλα/έρνα;.11

ν » νώτα.

19

29

οψις τοΰ ζαΟολιζοΰ άπό Β.Λ.

72

12

Βίρολινία κεφαλή άντωπή.

»

30

άνάγλυφον έν τη Οπό τήν ζλίμαζα κόγχη.

*

13

ζεφαλής Βερολίνου δεξιά ό'ψι;.

20

31

νοτι'α όψι; τοΰ καθολικού τών Βλαχερνών.

*

14

>' » αριστερά ό'ψις.

20

32

τοιιή τοΰ πλαισίου τοΰ παράθυρο" τοΰ έσωνάρθηκος.

73

15

» » νώτα.

21

33

τό ιερόν τοΰ καθολικού.

»

16

» Κοπενάγη; »

22

34

πήλινα κοσμήματα τών τοίχων.

76

17

Νίκη νομίσμ.ατο; Τράλλεων.35

πήλινα κοσμήματα τοΰ ίεροΰ.

77

18

Νίκη χρυσού στατήρο; Μ. "Αλεξάνδρου.

»

36

ό·ί/ις τοΰ ίεροΰ άπό Β.Λ.

80

19

λεκα/ηφόρο; έκ Τράλλεων έν Σμύρνη.

23

37

άνάγλυφον παρά νήν Ν. θύραν.

81

20

λεζανηφόρο; έν τώ "Αρχαιολογικοί μουσείω τών Αθηνών.38

μαρμάρινη ζώνη της μεσαίας κόγχης.

82

21

πίδαξ έν Σπάρτη.39

διαχοσμητιζόν τμήμα της ζώνης της προθέσεως.

»

22

λεζανηφόρο; Σπάρτης.

»

40

διαζόσμησις τί!ν μέσης ζόγχης.

83

23

»

24

41

πώοινον γεΐσον τών >:λιτών.

84

24

Ιρως ζοιμώμενο; έν Σπάρτη42

γεΐσον κόγχης ίεροΰ.

90

25

Δημήτηρ καί κόρη ζωφόρου 'ΛΟηνά; Νίκη;.43

κιλλίόας γείσου φωταγωγοΰ.

93

26

άνάγλυφον Ραμνοΰντο;.

»

44

χιλλίόας μετ ' άναγλύπτου διακοσμήσεως.

94

27

» » αριστερά πλευρά.

25

45

διαμόρφωσις τή; ΒΑ. γωνία; τοΰ φωταγωγού.

95

28

» Δαφνιού.

26

46

δυτιζή οψις τοΰ καΟολικοΰ. Σημερινή κατάστασις.

96

29

νόμισο,α Τράλλιων.

»

47

θύριομα εισόδου εί; τόν άνω οροφον.

Τα αρχαία λατομεία τής Σκύρου.

»

48

κόσμημα τοΰ Β. Ουρώμχτο;.

103

1

Πόλις καί Κίσιρον τής Σκύρου- δεξιά ό λόφο; €<Ι>ούρχαι.

27

49

οψις τοΰ καθολικού άπδ ΝΑ μετά προστώουάναπαρεσταμένου·

>

2

Προϊστορική κατοικία εΐ; τήν νοτιοανατολικήν περιφέρειαν

28

50

παοάθυρον τής Ν. πλευρά; τοΰ άνιο ορόφου.

τοΰ Κάστρου τή; Σκύρου.
loading ...