Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 3
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0013
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 19&

5 : Κεφαλή Λαπί&ον.

τος. Συμφώνως προς ταΟτα ή εικονιζόμενη πραξις άνακλίνει πως, τά δε σκέλη μετά κεχαμμένων γο-

εΐναι βεβαίως ή ήμερωτάτη έν τη δλη σειρά (Μϊ- νάτων διέστησαν μετρίως άπ' αλλήλων (είχ. β).

οΐι&θΐίβ, Ρ&ΓίΙι. σ. 128;. Ό Κένταυρος βαίνει με- Ό αριστερός βραχίων φαίνεται, δτι εξερχόμενος

Υ«λοις πως βήμασι, άλλ' ήσύχως και περιλαμβά- του ενδύματος έτείνετο προς τά άνω, ό δεξιός ήτο

νει όπισθεν δια μεν τοΟ άριστεροΰ προσθίου σκέλους ηρμένος ίνα πλήξη, αλλά πάντως ούχϊ διά ξίφους,

τους μηρούς, διά δέ της αντιστοίχου χειρός τον άρι- ως ό κατάλογος του Λονδίνου δέχεται διαφωνών

στερόν ώμον τοΟ αντιπάλου. Ούτω το ίμάτιον αΰ- προς τον Μϊοΐιειβίϊβ σ. 132" διότι άλλως ό Κέν-

τ°0 κρατείται ενταύθα ίσ/υρώς, έν ώ άπό τοΟ ταύρος θά ήμύνετο κρατερώτερον ή θά ύπεχώρει

άλλου ώμου καταπεσόν σύρεται έπί τοΟ έδάφους. έ'τι πλέον προς τά δπίσω. Ό αΐρόμενος δεξιός αύ-

Το λεπτοφυές άκίνητον άνω σώμα τοΟ μειρακίου, τοΟ βραχίων μάλλον πρόχειρόν τι δπλον, οιον ξύ-

οπερ στερείται ετι του εφηβαίου, άνθιστάμενον λον, θά έκράδαινεν έν τω κενώ. Έν τηάλληλουχία
loading ...