Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 9
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1923

Β' Τό καΰολικόν. γον εΐσεχόντων τόξων, δι' όμοιων δέ τόξων συν-

1) Τ6 ίαωτερικόν. δέοντα; και αί γωνίαι του έξωνάρθηκος προς τάς

παραστάδας τοΟ όπισθεν τοίχου. Πλην δέ τοΟ με-

Ως βλέπει τις έκ της παρατιθεμένης κατόψεως σαίου μιετακιονίου πάντα τά λοιπά ανοίγματα

(είκ. 4) ό ναός ν/ν. σχήμα επιμήκους όρΟογω- φράσσονται σήμερον κάτω δια Οωρακείων κτιστών,

νιου, μήκους 18,6ο μ. καϊ πλάτους 10.07, κατα- ύψους 0.90, όπισθεν των οποίων ύπάρχουσι κτιστά

λήγοντος προς ανατολάς εις τρεις ήμιεξαγώνους θρανία πλάτους και ύψους 0,45- Όμοια δέ θρανία

κόγχας, ών ή μέν μέση, μεγαλυτέρα των άλλων, (πλάτ. 0.48) ευρηνται και προ τοΰ οπισθίου τοί-

έξέχει κατά 1 28, αί δέ άκραι κατά 0.50. Τό ορθό- χου διακοπτόμενα εις τό μέσον υπό της μόνης

γώνιον τοΟτο βαίνει επί εΰρυτέρας τινός βάσεω; θύρας, οι ής ό έξωνάρθηξ συγκοινωνεί προς τον

(ύψους 0.32) έξεχούσης 0.30—0.38 κατα πάσας έσωνάρθηκα.

τάς πλευράς, πλην της ανατολικής, και σχηματι- Ή θύρα αύτη διαστάσεων 1.60χ2.25 φέρει

ζούσης πέριξ του ναοΟ εΐδός τι θρανίου (εϊχ. 5). άνωθεν ήμικυκλικήν κόγχην κοσμείται δέ διά

πλαισίου αποτελουμένου έξ ώραίων άναγλύ-

πτων μαρμάρινων τεμαχίων (είκ. 19,20) ο τρό-
πος όμως καθ' όν αί παραστάσεις των γλυπτών
είνε διατεταγμέναι έπί τών σταθμών και ή μέσω
μεγάλων λεσβίων κυματίων συνένωσίς των μετά
τοΟ υπερθύρου άποδεικνύει, ό'τι τά τεμάχια ταΟτα
δέν άνηκον αρχικώς εις την θύραν άλλ' ελήφθησαν
ίΛ.^^^^^^' άλλαχόθεν. θά ίδωμεν δέ άργότερον πόθεν εΐνε

5: ΚρηπΙς τοϋ ναον. δυνατόν νά προέρχωνται.

β) Ό Ισωνάρϋηξ.

Τοιαύτη διαπλάτυνσις της βάσεως δέν εΐνε συνή-
θης εις τους βυζαντινούς ναούς, ειμή μόνον έν

Άογολίδι1, ενθα όμως εΐνε δίβαθμος χατ'άπομί- \ α> -η- Λ > > 0 ο

1 1 λ , ~ , Διαραντες την Ουραν κατερχομεθα οια όυο βαθ-

υ,ησιν της κρηπϊοος τών αρχαίων ναών, συνεχι- », . , Α 0~ „ , ? , >

» , μιόων εις τον κατα \).οι έχοντα το όαπεόον αυτού

ζεται δέ και ύπό τάς κόγχας του ίεροΟ. . . , . ," ,,

^ «,, χαμηλοτερον έσωνάρθηκα (εικ. ο,£ί).

Εσωτερικώς ό ναός διαιρείται οια ουο έγκαρ- Ί, , , .

Γ ' ( , Ιουτου οι τοίχοι εν αντιθέσει προς τους του

σίως προς τάς μακράς πλευράς του ορθογωνίου * , . „ , . η .„ ,

Γ ,Γ , „ , εςωναρϋηκος, έχοντας πάχος μόνον ΌΛο, εινε

βαινόντων τοίγων εις τρία κατα τό μήκος αύτοΟ , * , , ν «, , . , ,

1 γ τ> ' ω λ πολυ παχυτεοοι' οιοτι ο αεν ουτικος οΟανει τα

τμήματα ήτοι εις έξωνάρθηκα Β, έσωνάρθηκα Α 0 ^ . & ^ '0Μ

και κυρίως ναόν. (είκ. -ΐ). ·Α , , » ,, -> , 0 ΚΛ .

Γ ϋ εσωναρϋης εχει πλάτος 4.04 εινε οε πάν-
α) Ό Ιξωνάρΰηξ. ταχόθεν κλειστός δεχόμενος τό φώς μόνον διά της

θύρας, περί ής εϊπομεν, και έκ δύο στενών και

Ό έξωνάοθηξ, πλάτους 2 65, καλυπτόμενος προς τά έσω εύρυνομένων παραθύρων άνοιγομένων

σήμερον διά ξυλίνης οριζόντιας οροφής, σχηματίζει ίψ' έκατέρας τών στενών πλευρών (εικ. 3,4). Δύο

κατά την πράσοψιν άνοικτήν στοάν έκ δύο κιόνων ζεύγη αντιμέτωπων παραστάδων, χρησιμευουσών

έν τώ μέσω, διαμέτρου 0,32 και ΰψους 2.45 μ., ώς ποδαρικών δι' έγκάρσια τόξα, διαιροΟσι τόν

και δύο ορθογωνίων πεσσών (0.45χ0.56), ών έσωνάρθηκα εις τρία κατά τό μήκος αΰτου τμή-

έκάτερος εΐνε τοποθετημένος μεταξϋ τών γωνιών ματα, ών τό μέν μέσον μεγαλύτερον και σχήμα-

καί του άντιστοίχου κίονος. Τά μεταξΰ τών στη- τος ορθογωνίου (πλ. 3.33) καλύπτεται δι' άσπί-

ριγμάτων κενά γεφυροΟνται δι' ημικυκλικών, ολί- δος βαινούσης έπί λοφίων, τά δέ άκρα, τετράγωνα,

δι' ΰπεουΊωμένων σιαιοικών σταυοοθολίων μετά

1 δίπιοΐί ΑΙίιβϊΐ. ΜϊΙΙ 1909 ιήν. IX χαΛ Χ. (Χώνιχα χα; ' '. Γ . ,

Μίραποχα. βεργίων (ηβΓνιΐΓθδ) φερομένων επι τεσσάρων

2
loading ...