Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 13
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0023
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1923

Ορλάνδος: Αι Βλαχέρναι της Ηλείας 13

βαινόντων άπ' ευθείας επί του δαπέδου στεΦομέ-
νων δ' άνω ύπό σφαιροειδών κιονόκρανων, ύψους

\14: Κιονόκρανα των κιόνων της οολέας.

0.40. Περίεργος εινε ή διακόσμησις των κιονοκρά-
νων τούτων. Κάτωθεν ταπεινοϋ τετραγώνου άβα-

15: Ρόδαξ τον κιονόκρανου.

κος, πλευράς 0.61 κοσμουμένου δι'οδόντων (είκ.
14) εικονίζεται έφ' έκαστης πλευράς σειρά τριών
έλαφρώς άναγλύπτων τοξιλίων στηριζομένων έπΐ

16: Τομη κατά πλάτος των κλιτών.

κιονίσκων. Έν τω μέσω υπάρχει μέγας άνάγλυ-
πτος ρόδαξ, ό'στις είς τινα μεν κιονόκρανα διαμορ-
φοΰται ώς σπείρα είκ. 14 είς άλλα δε έ'χει τήν
έν είκόνι Ιο μορφήν.

ΈπΙ των κιόνων βαίνουσι τόξα έλαφρώς ύπερυ-

17: "Οφις των ενιοχνντικών ζωνών τών ΰόλων.

ψωμένα έχοντα τήν κλείδα είς ΰψος 4,20 άπό τοΟ
δαπέδου. "Αξιον παρατηρήσεως εΐνε ότι τό πάχος
του ύπέρ τοΰς κίονας τοίχου εινε μεγαλύτερον της
πλευράς του άβακος, οΰτως ώστε γεννάται υπε-
ράνω τοΟ άβακος μικρά τις κρέμασις 0.07 (πβλ.
είκ. 16).

Ενδιαφέρων είνε Ό τρόπος της στεγάσεως τοΟ
κυρίως ναοΟ, και τοΟ ΙεροΟ, παρουσιάζων συγχρό-
νως έφηρμοσμένα τρία διάφορα συστήματα καλύ-
ψεως. Οΰτω το μεν ίερόν, έ'χον τό δάπεδον κατά
0.35 ύψηλότερον τοΟ λοιποΟ ναοΟ, καλύπτεται κατά
τά τρία αΰτου κλίτη δια κτιστών ήμικυλινδρικών
καμαρών βαινουσών άπ' Α προς Δ. Τό δέ μέσον κλί-
τος της σολέας φέρει άνωθεν στέγην ξυλίνην 1 άλ-
λοτε όρατήν, σήμερον δ' άποκρυπτομένην ύπό
μεταγενεστέρας ξύλινης οροφής, τοποθετημένης
είς ύψος 6.90 άπό τοΟ δαπέδου ήτοι κατά 1,10

1 Ή πρός τον χ. ΜΪΙΙθΙ Εοοίβ §Γ60ζ[11β σελ. 31 πληροφο-
ρία τοΰ χ. Γ,βιΐΓβηί, οτι ή στέγη τοΰ μίσου κλιτού; εΐνε θολωτή
δεν εΐνε άκριδ/ς.
loading ...