Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 20
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20 Ορλάνδος: ΑΙ Βλαχέρναι της Ηλείας.

Α Ε 1923

ΗΟΗΗ ΒΓΐ^ΧβΡΜωΝ

η γ\ ε ο

5

31: Νοτία δψις τον κα&ολίχοϋ τών Βλαχερνών.

μένων πάντα/όθεν ύπό διπλής σειράς πλίνθων μη κατά τον 19ον αιώνα. Και το μεν παράθυρον τοΟ
έφαπτομένων ούτε προς άλλήλας ούτε πρΌς τους νάρθηχος, πλάτους 0, 54, ήτο αρχικώς πολϋ ύψη-
λίθους, άλλα πάντοτε τη παρεμβολή κονιάματος λότερον (1.93), ώς μαρτυροΟσι τα σαφώς διατηρη-
ίσοπαχοΰς προς τάς πλίνθους. Οί χρησιμοποιηθέν- θέντα ίχνη το0 άρχικοϋ ανοίγματος. Είτα όμως το
τες πωρόλιθοι εΐνε επιμελώς είργασμένοι, ύψους ΰψος του περιωρίσθη εις 1. 20' τότε δε κα'ι έφω-
κατά μέσον δρον 0· 30 και μήκους ποικίλλοντος άπό διάσθη δια πωρίνου πλαισίου, οπερ, ώς έκ της το-
Ο. 40 μέχρι 0.80. Αί πλίνθοι, χρώματος βαθέος μής αύτοΟ έμφαίνεται (είκ. 32), προέρχεται έκ
έρυθροΟ, κανονικώταται και λειοτριβεΐς, εχουσι
οιαστασεις 0. 31x0.035. Τ6 κονίαμα, μεμιγμε-
νον μετά κοπανισμένων κεράμων (κουρασάνι), πα-
ρεμβάλλεται μεταξύ τών λίθων και τών πλίνθων

ούτως, ώστε ή ορατή του επιφάνεια νά κεΤται κατά ι»- 15 -*·

τΐ (0. 005) έσώτερον τής επιφανείας τών πωρολί- 32: Τομή τοΰ πλαισίου τον παρα&ύρον τον Ιοωνάρδηχος.

θων κα'ι τών πλίνθων. Κατά τον τρόπον τοΟτον

παράγεται μικρά σκιά χρησιμεύουσα, ίνα τονίζη χρόνων Φραγκικών. Ή δέ μέση θύρα φέρουσα και

ετι μάλλον τά περιγράμματα τών λίθων και τών μεταγενέστερον έσωτερικόν πώρινον πλαίσιον, συνι-

πλίνθων. στάμενον έκ δύο παραστάδων και τόξου μετά κλειδος

Ανοίγματα. Έκάτεροςτών μακρών τοίχων του ενετικής τεχνοτροπίας (εΐκ. 31), δεν ήτο άλλοτε

ναοΟ φέρει σήμερον (είκ. 31) άνά εν μικρόν πα- άπ ευθείας εκτεθειμένη εϊς τό φώς τοΟ ηλίου, άλλ'

ράθυρον κατά το άνατολικόν άκρον, μίαν τοξωτήν έφερε προ αύτής μικρόν προστώον. Τοΰτο άπηρτί-

θύραν έν τώ μέσω και εν μικρόν παράθυρον ζετο έκ δύο κιόνων, τεθειμένων είς τινα άπόστασιν

κατά τον έσωνάρθηκα. Έκ τών άνοιγμάτων τού- άπό τοΟτοίχουκαί συνενουμένωνδιά τόξων προς άλ-

των παλαιά είνε μόνον τά δύο τελευταία- διότι, λήλουςκαί προ; τον όπισθεν τοΐχον.Την ΰπαρξιν τοΰ

ώς ήδη είπομεν, τό μικρόν παράθυρον ήνοίχθη προστώου τούτου μαρτυρεί πρώτον μεν ή ΰπερθεν
loading ...