Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 21
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0031
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Όρλάνδος: Αι Βλαχέρναι της Ηλείας. 21

33; Τό Ιερόν τον χα&ολικοϋ.

καϊ έκατέρωθεν της θύρας απουσία των κανονικών καρέα Αθηνών 1 καΐ έν Μέρμπακα και Άγ. Μονή

πωρόλιθων και της άνωθεν οδοντωτής ταινίας και της Αργολίδος 2. Ή προσθήκη τοιούτων προστε-

■δεύτερον ή έκατέρωθεν τήςθύρας εις ΰψος 1. 97 άπο γασμάτων είνε ού μόνον άπο πρακτικής απόψεως

της βάσεως παρουσία δύο κιλλιβάντων (εϊκ. 31), ωφέλιμος, άλλα και άπο αισθητικής, ώς έν τή

οίτινες, ώς έξ άλλων παραδειγμάτων γνωρίζομεν, προκειμένη περιπτώσει, καθ' ήν ή παρουσία των

έχρησίμευον ώς ύφαψίδια δια τά άπο τοίχου προς έλαττώνει την μονοτονίαν, ήν παρέχει ή μακρά

τους κίονας βαίνοντα τόξα, ών οΰτω εχομεν τΌ άδιάρθρωτος έπιφάνεια τοΟ τοίχου, (πρβ. είκ. 49)

ΰψος της τοποθετήσεως. Την δε άπ'άλλήλων άπό- Πλην τών άνωτέρω άνοίγματα ΰπάρχουσιν άνά

στασιν τών κιόνων (άξ. 2. 93) ποριζόμεθα εκ της δύο και έπι τών τοί/ων τοΟ φωταγωγοΟ τοΟ με-

άποστάσεως τών κιλλιβάντων. Προς πλήρη δ' σα ίο υ κλίτους, (0. 57x0. 80), περιβαλλόμενα ύπΌ

άναπαράστασιν τών έν λόγω προστώων, ών τό νό- ταινίας πλινθίνης πλάτους 0 17. Τέλος μονόλοβα

τιον, κατά την μαρτυρίαντοΟ πολιοΟ ηγουμένου της τοξωτά παράθυρα ύπάρχουσι κα'ι κατά τάς κόγχας

μονής άρχιμανδρ. Κυρίλλου Χριστοπούλου, κατέ- τοΟ ΊεροΌ (ειπ. 33). Τούτων τά μεν άκραφέρουσιν

πεσε κατά τον μέγαν σεισμόντοΟ 1874, εχομεν άκόμη άπλα πώρινα πλαίσια, τό δέ μέσον προς τούτω

και τους μαρμαρίνους κορμούς τών κιόνων, οίτινες χαί πλινθίνην ταινίαν πλάτους 0 14.

άπόκεινται έντη αυλητής μονής (δρα είκ. 1). Παρό- Αιακόσμησις τών τοίχων. ^Οδοντωτοί ζώναι

μοια προστψα, κατασκευαζόμενα ώς προστεγάσ- και πήλινα κοσμήματα. Πλην τών κοινών πλίν-

αατα και προ τών θυρών τών ποοσόψεων τών ναών,

' μ - λ , , /ο ' . ~ ο 1 ϋοηαΗαν,ά: ΟΙιοίχ ά'β§ΙΪΒβ8 ^ζπηϋηββ βη &Γβοβ

μάλιστα δε των πλάγιων εισόδων,απαντωμεν εις ρυ- 1843 η£ν 14 ΜαΜ. βοο,β 6Γβ0(!11β ι?χ. 75.

ζαντινοΰς ναοΰς τοΟ 12ου αΐ. ώς π. χ. έν τή Καπνι- 2 81ηιβ&: Αίΐιβη. Μίη. 1909 -ίν. VIII, Χ, XI.
loading ...