Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 39
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0049
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1923

Λεονάρδος: Άμφιαρείον έπιγραφαί 39

ιερά Άμφιαράο'

,! έπι Άντικράτος ίερέως'

Πάνδιος ειπε' δπως άν έπισκευα
σθήι ή κρήνη τώι Άμφιαράωι και ο
5 I λοτρώνες καθ' α έμίσθωσε ή βολ
ή, δεδόχθαι τηι βολήι τάς συγγραφ
άς, καθ' α μεμίσθωται τό έργον, άνα
γράψαι εν στήληι λιθίνηι, και κα
ταθίναι έν τώι ίερώι ιό Αμφιάραο,

10 και τόμ μισθωτήν ιό έ'ργο και τό
ν έγγυητήν και όπόσο μεμίσθωτ
αι τό έ'ργον και [το]ύτο όπόσον εχηι
άργύριον εις δε την άναγραφήν τ
ης στήλης λαβεν τόν Ιερέα ιό άργυ

15 ρίο τό έξαιρεθέντος έκ ιό θησαυ

ρό ΔΔ δραχμάς, τό δέ άλλο άργύρι
ον τό έξαιρεθέν έκ ιό θησαυρό
και τό έκ τών καπηλειών, άφελόν
τας τώι θεώι ε'ις άρεστήριον ΔΔ* δ

20 ραχμάς και τώι νεωκόρωι τό πρ
οσυφειλόμενον άποδόντας,
παραδόναι τό άλλο τοις τών ίε
ρών έπισκευαστ[α]ϊς, τός δέ τών
ίερών (ι) έπισκευαστάς παραδόν τώί

25 μισθωτεϊ ιό έργο" έπαινέσαι δέ

τόν ιερέα τό Αμφιάραο Άν[]τικρά
τη Δεκελέα δικαιοσύνης «αι έπι
μελείας έ'νεκα τή[ς] περί τό ιερόν.

συνγραφαι περί ιό ίερό ιό Αμφιάραο"

30 τήγ κρήνην και τός λουτρώνας έξερ-

γάσασθαι τός έν Αμφιάραο άφελόντα
τός λίθος τός ύπερκρεμαμένος ύπέ
ρ της κρήνης και τών λοτρώνων
τός προς τώι άντιχώματι υγιείς, τι

35 θέναι δέ τός λίθος τός προς τώι άντι
χώματι φορμηδόν υπερέχοντας πόδα,
συντιθέντα τός αρμός άρμόττον
τας και άπεργαζόμενον έγ μετώπο
ε]ίς κατα[φ]οράν, τός δέ αρμός έγ λω

40 σ]τύος, και μη παραχωννύναι πριν ά
ν έπιδείξηι τός αρμός άρμόττοντας,
τότε δέ έπιχωννΰναι [κ]αί όμαλίσαι
ίσον τώι έδάφηι" στήσαι δέ και παρα
στάδια δυο ϊσα τοις ύπα'ρχοσιν άπο

45 ξέσαντα και έπίκρανα έπιθεϊναι

δμοια τοις ύπάρχοσιν και έπισστύλ
ια έπιθεϋΐναι έπιξέσαντα' και κατε

ρεΐψαι την κρήνην πλαξί πάχος ποδιαί
αις άποξέσαντα πλάτος δίποσι έπιβά

50 λλοσαν έπι τό έπιστύλιον τό ήμισ

υ και επί τους τοϋ αναχώματος πόδα κα
τερεψαι και τό έν τώι πρόσθε της κρή
νης και τών λοτρώνων πλαξίν ύπερ
εχοΰσαις τοϋ τοίχου τρεις δάκτυλους

55 τεμόμενον αυτόν έαυτώι όσων άν προ
σδέηται προς τοις ύπάρχοσι λίθοις και τάς
πλάκας και τά παραστάδια" τόν δέ τοϊχ
ον τόν Ιν τώι πρόσσθε της κρήνης και τ
ών λουτρώνων άποκυλίσαντα τός λίθ

60 ος τός πεπτωκότας αΠνακαθηράμενον
στορέσαι τά έκκεκλϋ[]υσμένα, τιθέναι δ
έ τους λίθους εδραν πΠοιοϋντα τους διπ[λ]ός
συντιθέντα τός αρμός άρμόττοντας έ'νδ
οθεν και έ'ξωθεν, και τά μέν έξωθεν τοϋ

65 τοίχου άποξέσαντα καΐ περιξέσαι βάθος
ήμισυ δακτύλου, πλάτος ώς δυο δακτΰ
λω, τά δέ εντός άποξέσαντα τιθέναι, το
ύ]ς δέ αρμούς έγγ λωστύος, έγκολλάν
δέ τών λίθων τά κροιά, τιθέναι δέ κα

70 ι τους άναβα[σ]μοΰς άμφοτέρωθεν κατ
ά ταύτά τοις ύπάρχουσιν. ταϋτα έξεργάσ
ασθαι έξήκοντα ημερών, άφ' ής άν λάβη
ι] τό άργύριον, τοϋ αργυρίου ού άν έχηι. τό έρ
γον έξεργάσεται □ μισθωτής Φανόσ

75 τράτος Χολαργεΰς- εγγυητής ,[]Φρυνιχ
ί]δης Άχαρνεύς: έμισθώθη |ΉΗΗΗΗ·
τούτου έχουσι:[ΗΗΗ]ΔΔΡ.

ιο2ΐι 112636 - ταν κραναν - 37 - εφαχεισΦοον, 1220
κρήνην έ[κ τών Άίδίων έξωικοδόμηκεν-], ΙΟ IV
875 τό νδρα[γ]ώΒγιον και την κρήνην, ΙΟ ΧΙΙ3
2022, ΧΙΙ5 569 (και σ. 331, ΨίίίιβΙιη ΟΟΑ

1898231 1900ιο5, ΒΟΙ 157 κέ), ΌΙ 48422, 8ΙΟ*

III σ. 350 καΐ ΟΟΙ II σ. 677 λ. κρήνη, 'Ορλάν-
δος ΑΕ 1911200 1 9 1 694, πβλ άλλως περί πηγών
8Ι02 III σ. 383 και 001 II σ. 693 (πρβ άρ.
48511/12 16) λ. πηγή. περί της δοτικής τώι Άμ-
φιαράωι πρβ Μβίβίβτΐιαηβ ΟΑΙ 20927·

1234/6 0Βί λοτρώνες' περί της Θέσεως τών λου-
τρώνων ά. σ. 36α περί της γραφής της διφθόγγου
ο-ον ά. σ. 37α.

1235/6' καϋ·' α ε μίσθωσε ή βολ6ή ■ πρβ 7-κα#' α
μεμίσθωται το έργον, 12/3- όπόσο μεμίσ$ωτνίαι τό
έργον.
loading ...