Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 41
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0051
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 1923

Λεονάρδος: Αμφιαρείον έπιγραφαί. 41

972 π9 136 168 ) · Γ·ε?'ι το° Ψ το° έδάψηι πρβ
8Ι02 III σ. 231, ΜβίβΙβνΚαηβ ΟΑΙ 3910 η 131
§ 533 (ειψίαΐΐ 105918, κλπ) 137Π § 54*·

12343/4' παρα^στάδια καί στ. 57■ πρβ 8Ι02
53770, ΑΕ 1896224 «ρ. 18 [«? τό παράστα16(μα
τ Ιοί; [προ]ναί'ο?;, ΗοηιοΙΙβ ΒΟΗ 189 6 324 5ο ββ ββ,
ΨίΙΙιβΙνη «ϋι 190185χί, Εδβνί ΡΒοΙίΒυδάΓϋοΙίθ
άβδ 8γ. ΒβιιΙυιηάνβΛΒ (1910) 18 19 25 28
4ο 54.

12344/5· άπο^έσαντα και στ. 47 έπιξέσαντα,
στ 6ο άποξέσαντα και περιξέσαι, στ. 67 άποξέ-
σαντα πρβ 10 Ι? 32124 άναχσέααντι, 340 ά]πο-
χσύσαντι, Εοδβνίβ + Οανάηβν ΙΟΕ II 118
34 5 63 4 646.7 ραβδόσεος τδνκώνον, 6ϊκαταχ{σδ]ντι,
=Εοδβνίβ + Οανάηβν ΙΟΕ II 117 άκατάχσεστα
και κ,άράβδοτα, 65άρραβδότονς, 66άραβδότονς,
ΰίάκατάχσεστον, Άί)άκατάχσεστα, ΚΙΟ 1513 (πΧ |
4"« έχ.' περί των στ. 20/1 πρβ Α Ε 1911ι28)
ηπεριξεσάμενον, ^άποξέσαντα, ύπ22οξέσαντα, 22£*>"
οαντα, Εαίίβνηιαηη ΟΒ&ιπη8θ1ιι\ 1086 παραξε-
σάμενον και 6017 περιξεΐται, 10 Πδ 105413 α
εκ]ί03^ε'σαί, Ι02Ιΐ46372 άναξών το[ν]ς [ά]ρ[μ]ούς,
8Ι02 540138 διαξέσας, 8Ι02 III σ. 263 λ. &γο-
£εω, Εδβνί Ε&οΙίΗιΐδάΐ'αοΙίθ άβδ £ΐ·. Βαυίΐίΐηά
\νβι·1ί3 13(καταξοάΐ 22[καταξέω) 49(άνα|βΌ>)
50'άποξύω) &2(άκατάξεστος), Διόο. ΙΓ' 82 ό«α-
ξύσματα, ΨίίΗβΙιη 8ΒΑ\ν 1915 (6ΐ) 63 69
ςΌίν =ξυ)στρωτούς και έξυστρωμεν^ουςίπρβ ςυστρα).

1 2347 8 κατε^ρεΐψαι την κρήνην πλαξι και
κα51τερεψαι και τό έν τώι πρόοϋ'ε της κρήνης· πρβ
έρέπτω \ άλλο το έρέπτω, ομαί = έσΟίω) και έρέφω,
Ήσύ/.: «ερίψαι (γρ. έρϊψαι, ΟΗοίΐηιαηη Οϋ
III 285,· άοανίσαι, οτεγάααι, καταρ^ρ^ΐψαι» ·
πρβ άλλως έρείπα» — καταρρίπτω, Πσύ^. ε. ά.
καί «έρίπεί' καταβάλλει» καί αέριπεϊν καταπεσεΐν»
κλπ (πρβ σύγ/υσιν), Ήρόδ. Α' 1645 έν α2 έρεΐψαι,
ΟΗοΐίηιαηη Οϋ III 285· πρβ 10 8ΙΙ 463104 φ]
ερεί^ φ' ΟΟηΗίιιβ ΟΟΕ3 438 629 327, ΚηβΚ-
ηβν+ΒΙαββ 00 II 426.

123490' επιβά;Λλλοσαν πρβ 8Ι02 53769, έπί-
βάλλοντι, 540 τά επιβαίνοντα, ιηέπιβάϊνον,
8ΙΟ III σ 308 λ. επιβαίνω και επιβάλλω.

123Μ,2 κατερίψαΐ' ορ ά. στ. 47/8

1 2353,4' πλαξϊν νπερΜεχούσαις τον τοίχου
τρεις δακτύλους" πρβ στ. 66/7 περιξέσαι βά$ος

ήμισυ δακτύλου, πλάτος ώς δύο δακτύ6Ίλω~ πρβ
άλλως περί τοΟ πλάκωσις Εδβνί ΕβοΙίΒΐΐδάΓϋοΙίθ
άθδ §γ. Βαυ1ΐ3ηά\νθΓΐί8 55' περί τοΟ παραγωγι-
κό Ο νϋ πρβ ά. σ. 37β, ΑΕ 1919 633 χέ 73α.

12355/β · τεμόμενον αύτδν έαυτώι δσων αν προ^σ-
δέηται- πρβ 8Ι02 542 (=397 3· Άμριαρείου) προ-
σαγόμένος αύτδς αύτώι ττρό31ς τό έργον, εάν δε μή
ικανοί ώσιν, παρέξονσιν 31δσων άν προσδεΐ οι έπι-
μελ.ηται προς τώι έργω35ι, 8Ι02 5 878/9 μισ&ωτεϊ
-9-λί§ονς αύτώι π[α]ρ[εχομένω]ι πρ[δς τώ]ι έργωι,
587144 αύτδν έαυτώι (ξ)ύλα [π]αρέ[χ\ειν, 587187
ξύλα αύτδς (γρ. αύτδν;) αύτώι παρέχειν, Σαίίβν-
ηιαηπ ΟΒ&υΐη8θ1ΐΓ. 4622/4 [ - παρέξει δέ αύτδς αύ
τώι πάντ]ηα δσων δεϊται τό έργον [-]21ί παρά τό
έργον δπο άν κ[ελεύωμεν, -], πρβ σ. 62: 10 2ΙΙ
463 εάν όε πλεόνων προσδείη^{ται πύργων τό τεί-
χος, -], 10 2ΙΙ 244 παρεχόμενοι αύτοϊ αΰ[το!106Γς
-άναγρα[φέ]101ας - 108 - τους λίγους -109 - προσάξε-
τ[αι] 110αύτδς αύτώι απαντάς δσων άν [δέητ]ηίαι,
ΙΟ 2ΙΙ 380 ( = 8Ι03 313) όττως ά>-10-τά έν τώι
ηάγορανο\μ]ίωι έπι\σ\κευασϋ·εΐ δσων 7τροσ12[ό]εΓ-
ται άπαν[τ]α - 28 - έπε[ιδά]ν δ' έπισκευα^σϋΈΪ το[ΰ]
αγορανομ[ί]ο[υ α ένδεϊ]ται, 10 ΙΙ51054ε π\αρέξαει
δέ αύτδς αύτώι ό μισϋωσάΐμ]ενος τό έργον πάντα
δσ[ω]ν [άν δ]έηται π\ρ]δς [τ]δ [έ]ρ\γον, πρβ 8Ι02
427 ο94

^^'ΖβΙβ 38/9 ,'-'*23/4·

12360' άΏνακαϋηράμενον πρβ έξης άρ. 1246
άν[ακ]αϋ·[ηράμενος, ΚΙΟ \16\2>ίάνακαύΧηράμενον,
8Ι02 53746 άνακα&ήραντι, 54064 άνακαϋαιράμενος,
5378 άνακαΰαράμενος, 58719 άνακαϋάρσεως,
587ΐ20 κα\ΰήραντι, 5871!8 καϋ·ήρα\ντι, 587 κα-
ΰ·ήνι1[ραι, Ιίαυσαν. Ε' 19 καΰήραι, ΜβίδίβτΗ,αηδ
ΟΑΙ 1828 .

123ϋ3/4 ένδο6$εν και έξωϋεν πρβ έξης και τά
μέν έξωϋεν τον α5τοίχον - Π7 -, τά όε εντός.

12368 9 έγκολλάν 69όέ τών λί$ων τά κροιά πρβ
10 2ΙΙ 244 εάν δέ τις τών λί'&ων έχει τι κρΜοιδν
μή μείζον ή ήμιποδίου, δ μή έστΚι\αι φ]ανερδν
κειμένον τον λίϋον, εσ66[ταί όό]κί//,ος (πρβ 8Ι02
40 =398'7σαθροί '2ηλ.πίθοι), 8ΙΟ-'ο8724 τά σαπρά}
περί τοΟ κολλάω (έγ-, περι ) πρβ Σαϋβνηιαηη
ΟΒαιπιΐδοΙίΓ. 58, Εδβνί Ρ&οΐι&ιΐδάΐ'ποΐίθ άθδ £Γ.
Β&ιι1ΐίΐηά\νθΓΐί8 49 51.

1 2371 8' ταντα έξεργάσ^ασΰαι έξήκοντα ημερών
άφ' ής άν λάβη1Β[ι] τό άργνριον^πρβ έξης άρ. 1245 6,

β
loading ...