Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 42
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0052
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
42 Αεονάρδος: Αμφιαρείυυ έπιγραφαί.

ΑΕ 1923

8Ι63 973 κα.^ι αποδώσει τέλος εχον είκοσι ή μερών Ο 05, -λ. Ο 012, βάθ. Ο 037), ή δέ δεξιά έπιφά-
άφ' ης αν λάβει το άργύριον, πρβ έν Δήλω Όηττ- νεια φέρει άναθύρωσιν 'νάνω και έμπροσθεν και οπι-
6αο/« ΒΟΗ 191 143 2ο ά]^ αν ημέρας [λ]ά[βηι] σθεν πλαίσιον λεΐον πλ. Ο 07-0 09)' ή οπίσθια
τον αργυρίου τημ πρώτην όόσιν - 25τέλος εχον τοϋ επιφάνεια ώμή. Έπι της πρόσθιας έπιφανείας άνω
έργου το ήμυσυ (πρβ και στ. 26 και 28). μεν, ώς ναι έκ δυο έπιγεγραμμένωνάποτμημάτων,

51 ών έν τοις έξης, φαίνεται, έφερε γεϊσον (ΰψ.

123αβ (είκ. Ια-ΐβ): 0 125), συγκείμενον έξ άπλοΟ κυρτού κυματίου

κτίσματος τμήμα έπιγεγραμμένον (6ψ 0 015, έξοχη 0 009) και άβακος (υψ. 0 039),

(πρβ α. σ. 36α άρ. 123). έφ' ου έκε/άρακτο μεγάλοις γράμμασι μονόστι-

'/ος έπιγραφή, και κο μου ωών και (κάτωθεν)

Τμήμα ΠεντεληκοΟ μαρμάρου, τά άριστερά έλ- αστραγάλου, κάτω δέ κόσμον αστραγάλου^ ύφ' ώ

λιπές, ΰψ. 0 985, πλ σωζ. 0 54, πάχ. έν μέσω Αέσβιον κυαάτιον, και κάτωθεν άβακα (ΰψ. 0 06'

μεν 0 26, άνω δέ και κάτω σΰν τω κόσμω ώς του ολου κόσμου υψ. 0 135, έξοχη 0 06). ϊό

0 32. Ή άνω επιφάνεια έν δεξιά ίέρει ήμισυ τμήμα ηύρέθη έπι της αριστεράς της χαράδρας

τόρμου ταυοειδές (της άνω κεραίας του ταυ μήκος °Χ.θης άνατολόθεν τής πηγής (πρβ τόπον ευρέσεως

0 075, τής δέ καθέτου μήκος 0 083, έντομ'ύν τής ΰπ' άρ. 123 έπιγραφής). Αυτόθι που ηύρέθη.

πλ. 0 015, βάθ. 0 03), ώστε ο ό'λος τόρμος, σαν και τά είρημένα δύο άγματα, ά δεν άρ-

δι' ου συνεοεϊτο έτέρω τμηματι προσιδρυμένω, ήν μόττουσι μέν οΰτ' άλλήλοις ού'τε τω τμήματι,

άμφιταυοειδής (ζητοειδής), ή δέ κάτω έπιφάνεια έν φέρουσι μέντοι προς τώ άνωτάτω τοΟ γείσου και τω

δεξιά φέρει άπλού συνδέσμου τόρμον ήμισυν (μήκ. ύπο τούτο έπιγεγραμμένω άβακι (είκ Ια-1β)

Ια (επιγρ. άρ*, 123α) 1β (επίγρ. άρ. 123β)

Ια-ΐβ (εχτνμμάτων όπισ&ια οψις): γείσου έπιγραφή'
Ια: σ]πα[- 1β: ωι[ο-

καΐ μέρος όμοιου τώ έπι τοΟ τμήματος κόσμου,
ών έπ'ι μέν του (ΰψ. ώς 0 094), πλ 0 105, πά/.
0 043' άρ. 123α) σώζονται τρία γράμματα (υψ.
± 0 028): σ]πα{- (ή ς] πα[-), έπι δέ τοΟ (βψ.
0 09, πλ 0 165, πάχ. 0 04 άρ. 123β) σώζον-
ται ώσαύτως τρία γράμματα (υψ. ώς 0 032): ωι[ο-
(άδηλον εί εκείτο Άμφιαράωι [ο-). Δεξιάθεν τοΟ

ηύρημένου τμήματος προσίδρυτο, ώςειρηται, άλλο
τμήμα, ει δέ και άριστερόθεν άλλο, άδηλον. ϊό
ηύρημένον τμήμα συν τοις έπιγεγρααμένοις άπο-
τμήμασιν, έάν εινετής κρήνης, ήςά. σ. 36άρ. 123
διατάσσεται ή έπισκευή, έπειδή ή τής έπισκευής
έπιγραφή εινε αρχαιότερα τής των άποτμημάτων,
άνακτέον είς νεωτέραν έπισκευήν τής κρήνης
loading ...