Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 48
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0058
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
48 Αεονάρδος: Άμφιαρείου έπιγραφαί.

Α Ε 192»

12539' μετά το Αρχε κάθετος γραμμή με- Ο στίβος έκαστος χάριν τοϋ" -ϊσοϋψοΟς των

τ' Ιχνών τίνων άνω ώς τ ή ρ, μεθ' δ άνω λείψανον γραμμάτων έγλυπται έν δυσ'ι προκεχαραγμέναις εώ-
καθέτου (έν τω μέσω της θέσεως τοΟ γράμματος), θείαις γραμμαΐς, χάριν δέ της άρχής των τά δνό-
μετά τοΟτο δέ ώσεί λοξδν λείψανον, ίσως τοΟ μ ματα περιεχόντων στίχων είχε χαράξας κάθετον
μάλλον ή τοΟ ω το δνομα, ώς είκάσαι, ήν Αρχε- γραμμήν, ωσαύτως δε (δεςιώτερον) έτέραν κάθετον
τιμος μάλλον ή Άρχετίων, πρβ κατά δλου ΚίνβΚ- χάριν της άρχής τών τά είδη των άγωνισμάτων
ΠβΤ ΡΑ 2433 2434 2435. Τδ 26ον γράμμα (τδ περιεχόντων στίχων. Γρ. βψ. 0 01, μεταγραμ-
έκ δεξιών 8ον) είνε άδηλον, τοΟ δέ 27ου σώζεται μάτιον ώς 0 005, μεταστίχιον ώς 0 005.
γραμμή λοςως προς τά άνω δεξιά φερομένη,ήγουν, Τδ έν 16 VII 415 (πρβ ΙΟ VI σ. 306) άγμα

ώς είκάσαι, τοΟ λ (άπίθανον α ή δ), διό τδ έθνι- (παντόθεν, πλην δεξιοΟ άκρου, έλλιπές' ΰψ.
κόν, ώς εοικε, δεν ήτο Άϋψαΐος. 0 18, πλ. 0 18, πάχ. 0 06' ηΰρέθη ίσως παρά

2540· μετά τδ Δημο ώς ίχνη σ, τδ δέ μετά την κάμινον Η[ΠΑΕ1884 πίν. Ε']| άρμόττει τω
τοΟτο 4°* γράμμα ήν η. ΙΟ VII 417 έν στ. 18-24.

12541- Κίκων βέβαιον.
12543· του 15ου γράμματος σώζεται
κάθετος γραμμή και ίχνη καμπύλης, ώς
τοΟ ρ, ώστε τδ όνομα ήν ίσως Διο{ύ\
Έπι- ή Αεω- ή Παγ)χάρης.

12544- ,«|ή τα)]νροπό[λ]ος (του μετά ^β^^\ν^1;ν-
τδ πο γράμματος σώζονται έπαρκούντως
τά κάτω' ή λέξις δεν ήτο ί]εροπο[ι]ός) '
τδ πρδ τούτου έθνικον ύπό ΡτβυηθΓ έν
Ηβ 1922βΐ εικάζεται Άϋηναΐος τδ μετά
τδ νροπό[λ]ος 30ν γράμμα, οδ σώζεται
αριστερά κάθετος, ήν, ώς εικός, π, φαί-
νεται δέ δτι ή άνω κεραία εκείτο πως
ταπεινότερον και δεν ήπτετο της καθέτου,
τοιοΟτον δέ σχήμα έχει τδ π καθ' δλου
έν τη έπιγραφή ταύτη.

12545' μετά τδ τελέω σώζεται κάτω
χνο ς τοΟ ί.

126 (είκ. 4):
ΙΟ VII 417 + 415 · αγωνιστική
αναγραφή.

Στήλη ΠεντεληκοΟ μαρμάρου, άνω
και δεςιά (πλην του άποτμήματος ΙΟ VII
415) έλλιπής (κάτω ακέραιος* ύπδ τήν
έπιγραφήν κενδν ΰψ. 0 13)' υψ. έμπρο-
σθεν μέν 1 14 όπισθεν δέ 1 18, πλ.
έμπροσθεν μέν 0 25-0 30 όπισθεν δέ
0 39, τδ οέ δλον της στήλης πλάτος
συν τω άποτμήματι VII 415 ήν 0 463,

πά/. 0 13-0 14θ. Ηύοέθη παρά τά ϋ'Ρ (&^οτίβων τών &*οτμημάτων) αωζ. Ο 73.

, „ ·? (έχτνμματος όπιαϋία δψις): αγωνιστική άτανοαφή

ουσμοθεν τοΟ μουσείου βάθρα. (Ιπ,Υβ. άβ 125· 10 VII 4144Ν, 9786)

117 11 24
loading ...