Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 54
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0064
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
54 Χατζής : Συμπλήρωσις Αττικού ■ψηφίσματος.

ΑΕ 1923·

μένη V, δπερ ουδείς μέχρι τοΟοε είδε. Περί τούτου
πείθεταί τις, οταν παρατήρηση τους στί/ους
5 (ασφαλώς γράμματα 56) και 2 και 6 (άσφα-
λώς άνά 55 γράμματα) 2, Ούτω έπιτυγχάνο-

[1]
1

3

6

9

12

15

1. επί Αυσιϋείδου άρχοντος : Ούτος ήρςε τώ
265 π. Χ. κατά τον .ΤοϊιιΐΒοη, 01&88Ϊ031 ρΐιίΐοΐο-
§γ 8 (1918) σ. 209, ή τώ 266/5 ή τώ 263/2
κατά τον Ύανη, «ΤοιίΓηειΙ οί Ηβΐίβηίο Βίιιάίβδ 40
(1920) σ. 150 καΐ 1 ο9 κατά τον ν. δοΐιοβίϊθΓ,
Ρ3ΐι1γ ΕΕ2 λ. ΑΓοΙιοηΙθδ σ. 589 ήρξε τω 249/8.

δεντέρα[ι: Έκ συγγενοΟς ίεροΟ έν Πειραιεϊ προ-
έρχεται ή επιγραφή έν ΙΟ II 610 = 2Π 1361,ένθα
ευρίσκω τάέςής: στίχ. 16 άγο[ράν δε κ\αι [ξ]ν[λ-
λ]ογον ποιεϊν τους έπιμελητάς και τους Ιεροποιονς
εν τώι ίερ\[ώι\ πε[ρι των κοιν]ώντήι δεντέραι ιστα-
μένου τον μηνδς εκάστου.

κυρίαι άγοράι: Ή αναγκαία αύτη συμπλή-
ρωση έ βένετο κατά το ψήφισμα το έπι Ιέρω-
νος (ΑΕ 1915, σ. 2-3 και Άθηνδ 1918, σ.
380 = ΙΟ 2ΙΙ 13171)), όστις ή?ξε τω 274/3 η

1 Ή αντίθετο; βεβαίωσι; έν ΙΟ 3ΙΙ 1317 οφείλεται εί; συα-
πληροϊσεις, αϊτινες δεν είναι άσφιλείς.

2 Κατά την άνάγνωσιν τ,μων οί ρεν στί/οι 1, 3, 5, 9 χαι 10
ε/ουσιν άνά 56 γράμματα, οί δε στί/οι 2, 4, 6 χαί 8 άνα 5δ.
Πρδ. 1,3Γίβ1ά, Οίβοΐι. ΕρΪ£Γ. 3 σελ. 139—140.

μεν ασφαλή βάσιν συμπληρώσεως του ψηφί-
σματος.

Μετά τά εϊσαγωγικώς ρηθέντα παρατίθημι την
έμήν άνάγνωσιν, ήτις [έχει ώδε:

τώ 2/2/1 π. Χ., και κατά τό έπ'ι θερσιλό/ου-
(Κεραμόπουλλος ε. ά σ. 112), ίστις ήο:ε τώ·

244/3 π. Χ.

1/2. Αυ]σΐνος: Επειδή ή έπιγραφή είναι
στοιχηδόν γεγραμμένη, μόνον τό όνομα Αν-
θινος δύναται νά πρόταξη, ϊό ό'νομα είναι γνω-
στόν καϊ έξ άλλων Αττικών έπιγραφώ/' πρβ.
ΚίΓοΙιηθΓ, ΡΓΟβορ. ΑΙί. II σ. 42.

ΛΑν δεχΟώμεν μετά τοΟ Σ, Δραγούμη, ό'τι ό
Γοιιπποηΐ; έν στίχ 2 άντι ΡΙΝΟΣ κακώς άνέ-
γνωσε 1 ΣΙΝΟΣ, ώς έν στίχ. 1 άντ'ι Σκιρο^οριώ-
νος άνέγνωσε ΣΗΣΟΦΙΟΡΙΟΝΟΧ, τότε πιθανώς
εκείτο ένταΰθα [Χα]ρϊνος· σοβαρόν έπιχείρημα
προσάγει ό Δραγούμης τό γεγονός, οτι τό όνομα
Χαρΐνος δις (ίερεύς + ταμίας) άπαντα =ν τώ έπϊ
Ιέρωνος ψηφίσμ-. τι θιασωτών της Βενοϊδος. Άλλ'
Ό ΡΌΐΐΓΠίοηΙ; έν άλλαις λέξεσι παντα/οΟ αντιγρά-
φει ορθώς το γράμμα ρώ.

3. έπεμελήϋησαν τωντε ·&νσ\ιών, ώ]ν πΐροσήκεν

1 Τούτο άποχρούεται έν Άθηνα 30 (1918) σ. 394.

[Θεοί.]

ΈπΙ Λυσιθείδου άρχοντος, Σκιροφοριώνος δευτέρα[ι, κνρίαι άγοράι Λυ]
σΐνος εΐπεν επειδή [ό] ταμίας και οί συνεπιμελητ[αΐ καλώς χα! φιλοτί]
μως επεμελήθησαν των τε θυσ[ιών, ώ]ν π[ροσήκεν αύτοΐς, καΐ των άλλων των]
περί τό κοινόν των θιασωτών και [των περί τό ιερόν της Βελδΐδος άπαν-]
των, άγαθηι τύχηι, δεδόχθαι τοις θιασ[ώταις έπαινέσαι αυτούς και οτε-]
φανώσαι εκαστον [αΰ]τών θαλλοΰ σ[τεφάνωι άρετής ένεκα και δικαιοσΰ·]

νης, Νικίαν ταμίαν, [-?^]σίαν έπι[μελητήν,-1Ί1 έπιμελητήν, ——ω-]

να έπιμελητήν, Στρατοκλήν γρα[μματέα, ιερέα της Βενδϊδος Ασκληπιό·]
δωρον, μερίσαι [δε] αΰ[τ'ο'ι[ς] τον ταμ[ίαν τό γενόμενον άνάλωμα από τοϋ κοι ]
[νοΰ δραχ]μάς [:]εξ[:], ά\[αθέτωσαν δέ τοϋτο λαβόντες οί επιμεληται έν τώι]
ίερώι της [Β]ενδϊδο[ς.]

[οί θιασώται] [οί θιασώται] [οί θιασώται]

Νικίαν [__^4σίαν] [__*±ΐ]

[ταμίαν.] [έπιμελητήν.] [έπιμελητήν.]

[οί ί}·.ησώται] [οί θιασώται] [οί θιασώται]

[-— ωνα] [Στρατοκλην] [Άσκληπιόδωρον]

[έπιμελητήν.] [γραμματέα.] [ιερέα.]
loading ...