Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 60
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0070
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
60 Οικονόμος: Έκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων.

α ε 1ί»ί8

ϊ. Κάτω μέρο; αγάλματος Τράλλεων μετά τοϋ άνενρε&έντος δεξιοϋ ποδός.

έξωθεν τοϋ νοσοκομείου καί ίκ τίνος ακριβώς
τόπου.

Το έν Σμύρνη άγαλμα άπέκειτο, ώς ειπον,
άπό πολλών έτών έν τώ Μουσείω της Εύαγγελ.
Σχολής. Δυστυχώς δια την έλλειψη» συνεχούς καί
ένιαίου εισαγωγικού βιβλίου δεν δυνάμεθα νϋν νά
γινώσκωμεν, πότε εϊσήλθεν εις την συλλογήν. Εμ-
μέσως μόνον δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν περίπου
τΌν χρόνον της εις Σμύρνην έλεύσεως αύτοϋ.
Έπί του σημερινοΟ βάθρου τοϋ άγάλματος διέ-
κρινα έξίτηλα γράμματα της αναγραφή; τοϋ δω-
ρητοϋ, ό όποιος ήτο ό έτερος τών γνωστότατων έπί
φιλοπατρία καί άρχαιοφιλία αδελφών Μισθών, άν
άσφαλώς, οπως πιστεύω, άνέγνωσα το έπώνυμον.
Τό κύριον όνομα δεν έφαίνετο ούδ' αύτό ευκρινώς,
άλλα νομίζω ότι ήτο μάλλον Δημήτριος ή Ιω-
άννης. Ό Δημήτριος Μισθός άπέθανεν, ό'πως
έπληροφορήθην, τφ 1885. "Ωστε τό άγαλμα εϊ-
σήλθεν εις την συλλογήν τής Εύαγγ. Σχολής
προ του 1885. Τόν περί ου ό λόγος κορμον ύπονοεΐ
πάντως καί ό Ο&ιΊ Ηιιπΐ3ηη όστις, γράφων έν
Αίΐίθη. ΜίίΙ. XVII 1893, 395 περί τών γνωστών
τότε έκ Τράλλεων άξιολόγων γλυπτών, έκτος τής
κολοσσιαίας κεφαλής Διονύσου ή Απόλλωνος τοΟ έν
Κωνσταντινουπόλει μουσείου, κα»ί τής περιφήμ.υ κε-
φαλής Αφροδίτης τής συλλογής νοη Κ3υίηΐ3ηη

αναφέρει καί «βϊηβ βΙνν38 πιβΙΐΓ &1δ 1ββθΠ8£ΐΌ88θ
Οβ^ΒίκΙδί&ίυΘ ίη (Ιθγ βνΆΠ^βΙ. δοΐιυΐβ ϊη
8πιγΓη&». Διότι άλλος τοιοϋτος κορμός δεν υπήρξε
ποτε έν τή συλλογή τής Σμύρνης. 'Εν τινι «Γε-
νική άπογραφή τών αντικειμένων τοϋ Μουσείου»
γενομένη τή 14η Ιουνίου 1903 έν σελ. 65 ύπ'
άριθ. 134 περιεγράφετο: «κορμός άκεφάλου,
άχειρος καί άποδος άγάλματος, υπερφυσικού με-
γέθους, φέροντος πολύπτυχα ένδύματα* καλής
τέχνης». Επειδή ή περιγραφή παρ' δλην αυτής
τήν άτέλειαν μόνον προς τό έκ Τράλλεων άγαλμα
έκτών έν τή Εΰαγγελ. Σχολή άποκειμένων προσαρ-
μόζεται, είναι πιθανώτατον δ'τι περί αύτοϋ όντως
έν αύτη πρόκειται.

Ό Η. Βαΐΐβ, ό όποιος ύπέδειξε τήν σημασίαν
τοϋ άγάλματος προς τόν Ρ. Απιάί; ήδη προ τοϋ
1902, οτε έξεδόθη ό πίναξ 538 τών ΌβηΙίπιδΙθΓ
τοϋ ΒηιοΙίΓηειηη μετά τοϋ σχετικού κειμένου, άνα-
φέρει ώς άριθμόν τοϋ κορμοϋ 76. Άλλ' Ό αριθμός
ούτος θα άνήκη εις παλαιότερον πρόχειρον εΰρε-
τήριον, διότι το χειρόγραφον εΰρετήριον τοϋ
\ΥθΙ)Θγ, περατωθέν προ τοϋ έν έτει 1907 συμβάν-
τος θανάτου αύτοϋ, άναγράφει το άγαλμα ΰπ'
άριθ. 1.

Αϊ ύπό τοϋ Απιάί παρεχόμεναι εικόνες τοϋ
άγάλματος έγένοντο κατά φωτογραφίας τοϋ Ραυΐ
loading ...