Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 62
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0072
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
62 Οικονόμος: Έκ τον εργαστηρίου των Τράλλβων.

ΛΕ 192»

κίνησιν του σώματος έναρμονίσεως της άπο των
πτυχών συμφωνίας.

Άπο τοΟ άριστεροΟ ώμου καταπίπτει προς τα
κατ» κατακορΰφως παχύ ίμάτιον, τοΟ δποίου το
άλλο άκρον περιβάλλον διαγωνίως τα νώτα άνα-
φαίνεται έμπροσθεν άπο τοΟ δεξιοΟ γλουτοΟ μέχρι
περίπου τών σφυρών και περιβάλλον το ύπόλοιπον
μέρος τοΟ κορμοΟ ανέρχεται έν βαθεία πτυχώσει
διαγωνίως προς το άριστερον Ίσχίον, ίνα κατα-
πέση πάλιν παχύ προς τα κάτω καί ολίγον προς
τά όπίσω συναναμιγνυόμενον προς τον άπο τοΟ άρ.

2. Μέρος τον ίχ Τράλλεω* αγάλματος.

ώμου καταράσσοντα ποταμόντών πτυχών. ΆπλοΟν
βλέμμα εις την έν τφ πίν. 2 καΐ έν τη (είχ. 2)
άπεικόνισιν άρκεϊ να διδάξη και άπειρότερον
άκόμη θεατήν τήν τε τέχνην και το έπί της
ύλης κράτος του καλλιτέχνου. Μετά δεξιότη-
τος και αισθήματος ούγ\ συνήθων άπέδωκε τήν
μαλλίνην φύσιν κα'ι το πάχος του ιματίου κα-
ταυλακώσαςαΰτο εις μακράς ώραίας όντως πτυχάς,.
αί δποΐαι συγκεντροΟνται προς το άρ. ίσχίον, ώς
προς έστίαν, περιβάλλουσαι χωρίς νά άποκρύ-
πτωσι το σώμα, τουναντίον δέ ένισχυουσαι αύτοΰ
τήντε εΰγραμμίαν και τήν πλαστικότητα. Τήν με-
γίστην αύτής εντασιν έ'χει ή πτύχωσις κατά τήν
παχεϊαν τύλην, εις τήν οποίαν συμπυκνοΟται το·
κράσπεδον τοΟ ιματίου κατά τήν άπο τοΟ δεςΈοΟ
γλουτού" έπί της κοιλίας προς ' το άριστερον Ίσχίον
άναρρίχησιν. Ή τύλη αυτη άποτελεΐ μετά τών
κατακόρυφων πτυ/ών τοΟ άριστεροΟ μέρους αΐ-
σθητικώτατον πλαίσιον έξαϊρον έ'τι μάλλον διά
της λαμπρας αντιθέσεως τήν εικόνα του παγκάλου
χιτώνος καί τήν πλαστικότητα του ύπ' αύτον σώ-
ματος.

Ή καταστροφή της πρόσθιας έπιφανείας τοΟ
άριστεροΟ σκέλους άπο τοΟ μέσου τοΟ μηροΟ και
κάτω, έξασθενοϊ πολΰ τήν έκ τοΟ ιματίου έντύπω-
σιν, άλλ' έπαρκώς φαίνεται έκ τοΟ άνω ήμίσεος
τοΟ μηροΟ, πώς ή έλαφρά κατά τό γόνυ κάμψις
τοΟ άναπαυομένου άριστεροΟ σκέλους, έδηλοΟτο
τεχνικώτατα καϊ έν τή διαθέσει τοΟ ιματίου διά
της άραιώσεως τών πτυχών και διά της φυσικω-
τάτης τάσεως τοΟ υφάσματος.

Κάτω μεταξύ τών ποδών ύπό το ελαφρότατα
έκπηδών ίμάτιον καταπίπτει μέχρι της πλίνθου ο
χιτών κατά εύκάμπτους δέσμας πτυχιδίων δια-
κρινομένας άπ' άλλήλων διά βαθυτέρων πως αΰ-
λακοειδών πτυχών, έκκύπτει δέ οδτος άπο τοΟ
ιματίου έπί τών ποδών, ώς ιδία έπί τοΟ άνευ-
ρεθέντος ύπ' έμοΟ δεξιοΟ ποδός άριστα φαίνεται.
Η ό'λη δέ διάθεσις καϊ ή άπεργασία της πτυχώ-
σεως τοΟ χιτώνος κατά τε το περί τούς πόδας καί
το μεταξύ αυτών μέρος αποδίδε ι μετά της αυτής
θαυμαστής τέχνης τήν έκ της περισφίγξεως το»
ιματίου γεννωμένην οιονεί εκθλιψιν τοΟ χιτώνος
καί τήν ιδία μεταξύ τών ποδών κατά τούς πυ-
κνούς έκείνους^ύακας κατάπτωσιν αύτοΟ.
loading ...