Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 65
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0075
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

Οικονόμος: Έκ τοϋ εργαστηρίου τών Τράλλεων. 65

γώνω. Ο άντιγραφεύς της Ρωμαίας άπεστρογγύ- σταται και το ίπ\ της αριστεράς κνήμης ίμιά-
λωσε τήν κορυφήν και συνέθλασε τάς πλευράς, τιον, το δποΤον ισχυρώς κολποΟται προς τά έσω
παραλύσας τήν ζωήν καΐ χαλαρώσας τον τόνον μετά τοσαύτης μάλιστα έντάσεως, ώστενάφαίνε-
τής εύθυγραμμίας, τον όποιον αισθάνεται τις παρά ται αφύσικος ή ήρεμος κα'ι οιονεί ανεπηρέαστος
τη Τραλλιανη, παρεγνώρισε δέ καΐ τάς άξιώσεις ύπό τοΟ γεύματος τούτου διάθεσις του έπΐ της
του υφάσματος, τάς οποίας έχει ώς άφετηρίαν έν δεξιάς κνήμης ιματίου, το όποιον μόλις κάτω
τη διατυπώσει της καλλιτεχνικής του
συλλήψεως ό δημιουργήσας τό πρωτό-
τυπον άριστοτέχνης. Αλλά και έν τη
άντιγραφη τοΟ ιματίου τάς αύτάς πα-
ρουσιάζει ιδιότητας ή 'Ρωμαία. Ή
προς το άριστερον ΐσχίον άνερχομένη
τύλη εχει παρά τω έκ Τράλλεων κορ-
μώ όμορρόπους και άδιαπτώτους τάς
θεμελιώδεις πτυχάς, άρμονικώς και
άδιαταράκτως συμφορουμένας προς τά
άνω, τήν δέ έκ των μικρών πτυχών
άρμονίαν συνοδεύουσαν το σύνολον και
ό'λως όμόρρυθμον. Κα'ι είναι μέν αληθές
ό'τι αί άκμαί τών πτυχών δεν σώζονται
ολόκληροι, σώζονται ό'μως τοσοΟτον,
ώστε νά είναι σαφής και αναμφισβήτη-
τος ή τε διάθεσις και ό δλος αύτών
σχηματισμός. Τό άγαλμα ΌονίΆ Ραηι-
ίϊΐΐ παρουσιάζει κατά τό σημεΐον τοΟτο
λυπηράν άπομάκρυνσιν τοΟ τεχνίτου
άπο τοΟ πρωτοτύπου αύτοΟ, τοΟ όποιου
και πάλιν δέν αντελήφθη ούτος ή δέν ήθέ-
λησε νά άκολουθήση τον ρυθμόν, χα-
λαρώσας τήν ένότητα και διά τών πα-
ρενθέσεων αύτοΰ καταστήσας άμυδρό-
τερον τό θέμα. Καθ' ύ'ψος τοΟ δεξιοί»
σκέλους οί δύο κορμοί δέν διαφέρουσι
πολΰ ού'τε κατά τήν διάθεσιν της πτυ-
χώσεως, ού'τε κατά το βάθος τών αύ-
λάκων, τό όποιον είναι φανερόν και επί
τών φωτογραφιών. Παρά τους άστρα-
γάλους άναφαίνεται πάλιν διαφορά έν
τω αχηματισμώ τοΟ ιματίου, το όποιον
ή 'Ρωμαία παραδόξως και παρά πασαν
έκ τοΟ όλου σχήματος τοΟ αγάλματος
άπορρέουσαν προσδοκίαν έχει σφοδρώς
άνεμούμενον προς τά έξω και προς τά

εμπρός. ΤοΟ αύτοΟ ουχί πολύ δεδικαιο- 4. -Αγαλμα γυναιχΑ; .„ 0α$ίηο ΒοΗα ΡαηηΗ ϊη. Ρώαΐ:

λογημένου ανέμου τήν έπίδρασιν ΰφί- (Βηιβ/οηιαηι πίν. 538).

9
loading ...