Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 70
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0080
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
70 Οικονόμος: Εκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων.

Α Ε 192»

έξηρτημένος ό υποτιθέμενος Μαρσύας, είναι σαφέ-
στατα στέφανος.

Ό Καββαδίας, κατ αυτόν οέ και δ Καστριώτης,
παρατηρουσιν 6ιι ή κεφαλή δυνατόν νά παριστά
καΐ σάτυρον στεφανηφοροΰντα' αλλά τούτο είναι τό
μόνον δυνατόν (είκ 9).

9 : Σάτυρος εχ Τράλλεων εν 'Αϋ-ήναις

Εχομεν δε κλασσικόν παράδειγμα ομοίως στε-
φανηφοροϋ'ντος σατύρου τον γνωστόν έν τψ Βατι-
κανω σάτυρον τον φέροντα έπι των ώμων αυτού
παϊδα Διόνυσον (Ηβ1Ι>ί£ ΓϋΙΐΓβΓ I3 άρ. 384. Εβϊ-
ηαοΐα Εβρ. βίαί. II 1, 130, 4. \ν. ΚΙβίη ^Ιιγ-
88ΐΐ8ίΙθ Χ-ΙΧΧΧ (1919) 253 έ. Ό αύτός νοω
3ηϋ1ίβη Εοΐίοΐίο 51 είκ. 17, σελ. 54 έ.). Τό
αύτό σύμπλεγμα λίαν συμπεπληρωμένον και με-
ταβεβλημένον έν τή νΐΐΐα Αΐβ&ηί (Ηθ11>Ϊ£; ΡπΙΐΓβΓ
II2 837' εν3 έλλειπε1.). Όμοιον στέφανον φέρει
και ό σάτυρος του ΟϊΐθΓοΙιβΙΙ (Εθΐηαοΐι ΒβρβιΊ.
81&1 II, 138, 1), ώσαύτως δέ και ό σάτυρος τοΟ

έν Ρώμη και άλλαχοΰ σωζομένου συμπλέγματος

μετά μαινάδος (ΒοΙίΓθίββΓ νΐΙΙα Εικϊονίδϊ άρ. 54.

ΚΙβίη νοιη βηΐίΐίβη Εοΐίοΐίο 58. 180 σημ. 67).
Ο σάτυρος των Τράλλεων, παρ' ολην την-

φθοράν αΰτοΟ, δεικνύει την προηγμένην δεξιότητα.
τοΟ τεχνίτου προς παράστασιν της φύσεως τοΰ·
ε'ικονιζομένου. Άραιχ ή τριχοφυία κατά τε τόν-
πώγωνα και τόν μύστακα. Ελαφρώς έξωγκωμένοΕ
οί ρώθωνες και πχγέν. πως τά /είλη. Τό ήμιά-
νοικτον στόμα ύποδηλοϊ μάλλον προσπ άΟειαν προς
κατάκτησιν του άποοούοντος τκύτην θύματος ή
άλλην άγωνίαν. "Αλλως τε και ό στέφαν ος προ; φαι-
δρόν σύμπλεγμα άγει' (πρβ. καθ' ό'λου ΚΙβίη»
ΚαηδΙ^ββοηϊοΙιΙθ ΠΙ. 228 έ ).

Έκ Τράλλεων ώσαύτως περισυνέλεξα εις
Σμύρνην μαρμάρινον άγαλμα Νίκης, ενδιαφέρον-
τος τύπου, τοΟ οποίου ή άλλαχοϋ ευρεθείσα καΐ
ύπ' έμοΟ προσαρμοσθεϊσα κεφαλή βοηθεΐ νά /ρο-
νολογήσωμεν το πρωτότυπον εις τό πρώτον ήμισυ·
του 4ου π.Χ. αιώνος (είκ. 10 11). Ή έξεργασίχ
του λίθου είναι έπιμεμελημένη, ή δέλείανσις διατη-
ρείται ένιαχοΟ, ιδία δέ περί τόν άριστερόν πόδα,,
έν άριστη καταστάσει. Τά νώτα είναι λίαν άμελώς
είργασμένα, διδάσκουσι δέ δι' αΰτοΟ δτι δεν ήσαν
ορατά. Τό άγαλμάτιον μετά της κεφαλής ειχεν
ύψος 1.28 μ. Της βάσεως ΰψος 0,09, μήκος
0,41 πλάτος 0.305.— Όπισθεν δύο σίδηροι γόμ-
φοι προς στερέωσιν πτερύγων. Ούτοι ευρίσκονται
0.06 περίπου κάτωθεν τών ώμων, έ'χουσι δέ
πάχος 0.02. Ή Νίκη πατεί έπιτου προβαίνοντος
δεξιού ποδός, άναπαύει δέ τόν έπι τών δακτύλων
έλαφρώς πατουντα άριστερόν και κινείται κατά
3)4 προς τά δεξιά αύτής.

Ή κεφαλή βλέπει ώσαύτως κατά τά 3)4 προς
δεξιά παρακολουθούσα τήν κίνησιν τοΟ σώματος,
έλλείπει δέ αύτής ό'λον σχεδόν τό πρόσωπον πλήν
μέρους του άριστεροΟ όφθαλμοΟ.

Ή κόμη φέρεται κυματοειδώς διά τών πλαγίων
προς τά όπίσω εις κόρυμβον, εκατέρωθεν του"
όποιου πίπτουσιν έπι τών ώμων βοστρυχίδια,
άποτετριμμένα νυν. "Εμπροσθεν δύο βόστρυχοι
άπο/ωρίζονται και άναδοΟνται άνω έπι της κεφα-
λής εις άμμα κατά τό σχήμα τοΟ Απόλλωνος τοΟ
ΒβΙνβάβΓβ. Όπισθεν ή κόμη δέν φαίνεται τελείως
έξειργασμένη.
loading ...