Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 80
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0090
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
80 ΟΙκονόμος: Έκ τοΰ εργαστηρίου τών Τράλλεων

αε 1923

κον δια το έργαστήριον των Τράλλεων και τήν Όμοίαν έκ Τράλλεων Ναϊάδα άποκειμένην έν

προς τα ζωγραφικά λεγόμενα ανάγλυφα κλίσιν Κωνσταντινουπόλει έδημοσίευσε και Ό Οο1Η§ηοι>

αύτοΟ. έν Μοηιιηιβηίβ θί ΜβηιοΪΓβδ ΡίοΙ Χ 1903, 7

Εις τα περί τοΰ άλλου έν Κωνσταντινουπόλει ει/.. 1 = Κβίηδοη Κβρ. βΐ. III, 122, 3. Μοηάβΐ

ευρισκομένου, άνωτέρω δε σ. 61 μνη μονευθέν- 0&ΐ3ΐο§υο II άρ. 543

τος γραφικοί) άναγλύφου πρ^σΟες καΐ Μθΐιάβΐ Τοιαύτα αγάλματα είναι ικανά γνωστά, συνή-

Ο&ίαΐο^ιιβ άθδ 80ΐι1ρίαΓθ8 άθ Οοηδ ί δηΐίηορίθ γαγε δέ τά ήδη δημοσιευθέντα ό Κβίηαοη έν Κθ-

II άρ. 547 καί ΚΙβίη νοιη βηΐ Κοίνοΐίο 152. ρθΓ*. Βΐ&ί. II, 405, 2-6. 8. IV, 245, 2(=,ΓΗ81.

(28) 1908,18 άρ. 26 πίν. 13).

Έκ Τράλλεων προέρχεται και ή άποκειμένη Το γνωστότατον πάντων είναι το έν τω Βατι-

ποτέ έν τη καταστρχφείσ(] ύπό των βαρβάρων Ζανώ (ΟηΙΙθγϊ» άβ\\β δίθίιιβ) άποκείμενον Ηθ11)ϊ£
Εύαγγελικη Σχολή κρηναίχ Νύμφη ή Ναϊάς ή δι' ΓϋΙΐΓθΓ Ρ 205. ΑιώθΙιιπ^ Βΐίυΐρΐ ναί,ίΐί. Μιΐ8.
άμφοτέρων των χειρών κρατοΟ'σχ προ αυτής λε- Π, 616 άρ. 405 πίν. 58.

κάνην (είκ 19) Του τύπου έχομεν και ζωγραφικά παραδείγ-

ματα κατά τά πλαστικά πρότυπα γενόμενα έν
Ηθ11)ϊ§· "ννδηά^εηι&ΐάβ άβΐ' νοιη νββιιν νθΓβοΙιΰί-
Ιβίεη δΐέκΐΐβ άρ. 1056 — 1062. Ββΐήβοΐι ΕέρβΓ-
ΙοίΓβ άββ ρβΐηίιΐΓβδ 48, 3. Την έν Λούβρω έκ
Καμπανίας τοι/ογραφίαν μετά λεκανηφόρου ϊδέ
και παρά Αηΐ'βιη Όβδ λΥθί!) ΐη (3θγ &ηί. Κυπβΐ
253 είκ. 287. Εβϊηβοη Κβρ. ρβίηί. 84, 1-2. Καί
είναι μεν κοινόν τό θέμα τών γλυπτών τούτων,
άλλ' ό τύπος δεν είναι πάντων ό αυτός.

Ό τύπος του ΒατικανοΟ παριστά τήν Νύμιην
κρατοΟσαν τήν λεκάνην δι' αμφοτέρων τών χει-
ρών, άλλ ή λεκάνη εύρίσκεται έπι χθαμαλωτέρου-
κορμοΟ δένδρου, τον οποίον περιθέει κισσός, ένεκα
δέ τούτου ή νύμφη παρίσταται ίκανον κύπτουσα.

"Αλλος τύπος είναι ό της όρΟης ιστάμενης
Ναϊάδος, ή οποία κρατεί προσκεκολλημένην τήν
λεκάνην έπι τοΟ υπογαστρίου αύτής. Εις τόν τύ-
πον τοΟτον άνήκει καί Ό κορμός τών Τράλλεων.

"Οτι και τά ιερά τεμένη περιεΐχον τοιαύτα
αγάλματα καί δτι το έν ταΐς λεκάναις ταύταις:
υδωρ έχρησίμευεν, ίνα άπορραίνωνται οί πιστοί
είναι γνωστόν. Ο Παυσανίας μετά τά Προπύλαια
μνημονεύει έν τη Άκροπόλει I, 23,7: χαλκονν
παΐδα, δς το περιρραντήριον έχει, έργον τοΟ Λυ-
κίου του υίοΟ τουΜύρωνος. Ό ΡβΙβΓδθΐι ϋϊβ Βιιι·£-
ίθΐιηρΘΐ άβι· ΑΙΙίθηβία 134 προσεπάθησε νά συν-
δέση τον χαλκοΟν παΐδα τοΟ Λυκίου μετά τοΟ έν
τω εύρετηρίω 16 II 706 (IV Ο 71 στ. 95): άπορ-
ραντήριον χρνοδν δ ό άνδριάς έ'χει). Άλλά καί εάν
ή ταύτισις αύτη μή είναι ασφαλής, βέβαιον πα-
19 Λβκανηφόρα; εκ Τράλλεων εν Σμύρνη. ραμένει πάντοτε έκ τών μαρτυριών τούτων οτι·

13 2 25
loading ...