Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 82
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0092
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
82 Οικονόμος: Εκ τον εργαστηρίου των Τράλλεων.

ΑΕ 1923

Νυμφών, έξ ου έμφαίνεται ότι καί αυτο-
τελώς ύπήργον τοιαύτα εν χρήσει. Είναι δέ
άξιον σημειώσεως δτι ταύτα δεν ε/ουσιν
όπήν τινα έν τή όστρεομόρφω λεκάνη, δυ-
νατόν άρα να ήσαν και άπλώς διακοσμητικά
(είκ. 22, 23).

'Αλλ' δ,τι είναι άξιον προσοχής, είναι
δτι και αί έν τω πίδακι ΝύμΦαι κα'ι τα αυτο-
τελή αγαλμάτια 99 και 1410 και το παρά
Εβϊηβοΐι ΚβρβΓί. Β Ι. II 405, 3. παρέχουσιν
άντίγραΦα τοΟ αύτοΟ τύπου, έκ του οποίου
προέρχονται και τα δύο αγάλματα τών Τράλ-
λεων, το τε έν Κωνσταντινουπάλει και το
έν Σμύρνη.

Ή συχνή αύτη έν τη διασπορά έπανάλη-
ψις δεικνύει δτι το πρωτότυπον ήτο έξαίρετόν
21: Πΐδαξ Ιν Σπάρτη. τι έ'ργον ονομαστού τεχνίτου.

ΠροσΟετον δέ τεκμήριον του πράγματος είναι

τησιν τοιούτων κρηναίων κατασκευασμάτων (εικ.
21). Έν τώ πολυπίδακι τούτω λίθω φαίνεται και ή
θέσις τών λεκανηφόρων γυναικών. Ή βάσις τοΟ πί-
δακος ίγει σχήμα τετράγωνον, τοΟ οποίου έκάστη
πλευρά έχει μήκος 0.49, το δέ σωζόμενον υψος
είναι περίπου 0.40. Ήτο έντετειχισμένον έν τη
όδώ "Αγιδος οικία Νικ. Φίλια και Δ. Τυροβολα
μέχρι του* 1906, δτε κατετέθη εις το μουσεϊον
Σπάρτης. Κατά τάς γωνίας κατέρχονται δέλφινες,
έπί της ράχεως τών όποιων σώζονται τά λείψανα
ιππευόντων μικρών παιδιών, πιθανώταταΕρώτων.
Τά στόματα τών δελφίνων έ'χουσιν όπάς, διά τών
οποίων άνέβρυε το ύδωρ. Προς τον αύτον σκοπΌν
έχρησίμευον και αί οπαί αί ύπάρχουσαι έν τοις
όστρέοις, τά όποια κρατοΟσιν αί κατά τό μέσον
εκάστης πλευράς ίστάμεναι γυναικεϊαι μορφαί. Ή
παρουσία τών δελφίνων κα'ι τών όστρέων έπιτρέ-
πει νά είκάσωμεν δτι αί γυναικεϊαι μορφαί παρι-
στώσι Νηρη'ίδας ή Άφροδίτας. Αί έπί τοΟ άποκε-
κρουμένου ανωτέρου μέρους φαινόμεναι δπαί δει-
κνύουσι την διά διαφόρων έν τω μαρμάρω λελα-
ξευμένων σωλήνων διο/έτευσιν του ύδατος ε'ις τους
πίδακας.

'Αλλ' έκτος τοΟ πίδακος τούτου τό μουσεϊον
τής Σπάρτης εχει ύπ' αριθ. 99 (Τοά-λνβοβ 03ίβ-
Ιθ£ΐΐθ ο£ Ιΐιβ δρίΐΓία Μιΐδβιιπι 148) κα'ι 1410

και μεμονωμένα άγαλμάτια τοιούτων κρηναίων 22. ΑεχανηΨόβος Σπάρτης
loading ...