Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 84
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0094
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
84 Οικονόμος: Εκ τον έργαοτηρίον τών Τράλλεων.

ΑΕ 1923

—ερί άλλης άρπαγης), οί Σάπιοι άνήγειρον τη συ- τειραν ώς Νύμφην παριστωμένην έν τώ όπισθο-
ζύγω τοΰ Νέρωνος αυτοκράτειρα Κλαυδία Ό/.τα- τύπφ, έν ω ό πρόσθιος του νομίσματος τύπος πα-
βία άγαλμα (Ρ3ΐι1γ ΕΕ2 ΙΑ, 2217,60). Τί κωλύει ριστα αύτήν ώς έν τη πραγματικότητι ήτο.
νά δεχθώμεν, οδηγούμενοι υπό τοΟ Σαμιακού νομί- Περί των άλλων ομοίων αυτοκρατορικών νομί-
σματος, δτι τΌ άγαλμα έκεΐνο παριστά την Όκτα- σμάτων δεν δυνάμεθα μετ' ασφαλείας νά κρίνωμεν,
βίαν έν σχήματι Ναϊάδος ή Αφροδίτης; Ή κόμ- διότι δεν έ'χομεν απεικονίσεις πάντων. Πρβ. μόνον
μωσις, οίαν δεικνύει τό νόμισμα, δύναται νά άνήκη ΒΜΟ ΐοηί& 389,349 (πίν. 27, 13). 392,364.
εις τούς χρόνους έκείνους. Αί έπι τών νομισμάτων Ο&Γάηβϊ' αύτ. 81, 17 πίν. V, 12 = Β1απΐθΓ αύτ.
εικόνες της Όκταβίας παριστώσιν αύτήν μετά δια- 166 σημ. 2.
φόρων κομμώσεων (ΒθΓηοηΙΙΐ Βδπι Ι1ίοηο£Γ3ρ1ιίθ

II, 1 σ. 414). Ή δέ σκέψις της παραστάσεως της Έν τη Ευαγγελική Σχολή άπέκειτο μέχρι της

Όκταβία; ώς νεαρας Νύμφης είναι πρόχειρος, διότι αποτεφρώσεως αύτης και μικρόν άγαλμάτιον κοι-

γινώσκομεν δτι άπέθανεν εικοσαετής, ςιονευθεΤσα τώ μωμένου έπι λεοντής Έρωτιδέως, τοΟ όποιου παρέ-

62 μ. Χ. κατόπιν τών ραδιουργιών της Ποππαίας γω ένταύθα φωτογραφίαν (είκ. 24). Τό άγαλμά-

τη διαταγή αϋτοΟ του Νέρωνος, υπήρξε δέ συμπά- τιονσώζεται άριστα, ή δέ έργασία άνήκει πιθανώ-

6εστάτη παρά τώ λαώ. 'Εν πάση περιπτώσει ή τατα εις τούς πρω'ίαους αύτοκρατορικούς χρόνους,

κόμμωσις είναι Κλαυδία' πρβ. καϊ ΗβΙίΙβΓ ΒΠάηϊ- Τό θέμα είναι συχνόν, σώζονται δέ ίκανά άντί-

δίτυηδί 209 - 213. Ρ]. 8ίΓοη§ ΚοίΉ&η δοαΙρίιΐΓθ 360, τυπα ομοίων πλαστικών έργων (Κβΐη&οΐι Κβρ.

ίδία δέ 8{βίηίη£βΓ έν ΚΕ> VII, 2135.44 και 53 βίαί. I, 353.354.359.377.442 443), τών δποίων

πολλά διαφέρουσιν άλλήλων κατά την διατύπωσιν

Αλλά και τοΟ δευτέεου παρά ΒΙιιγπθγ άπεικο- τών λεπτομερειών. Περί τοΟ τύπου καθόλου δ

νιζο μένου Σαμιακού νομίσματος της αύτοκρατείρας Εαι·Ιν/&η£ΐθΓ έν ΒηΙΙβίΐηο όβΐΐ'ίηβί. 1877, 121:

Έτρουσκίλλης, της συζύγου τοΟ Δεκίου (249-51 πρβ. ϋαΓθΐηΙ)ΘΓ£ ϋΑ I, 2 σ. ΙΰΙΟ.

μ. Χ.), ή δμοία παράσταστασι; νομίζοο δτι δια τον "Αλλο έκ Τράλλεων άντίτυπον κοιμωμένου

αύτον της κομμώσεως λόγον, είναι εικονική και Έρωτος απόκειται έν ΚωνστατινουπόλεΓ πρβ.

δτι πρέπει νά συνδεθή προς αύτήν την αύτοκρά- Μθηάθΐ Ο&ίδίο^υβ II, 320 μετά βιβλιογραφίας.

24: "Ερως κοιμώμενος εν Σμύρνη.
loading ...