Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 103
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0113
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

Δέφνερ: Τά αρχαία λατομεία της Σκύρου. 103

1: Πόλις και Κάσιρον της Σκύρου" δεξιά δ λόφος «Φούρκα».

Εις τήν νότιον κατωφερειών τοΟ Κάσ τρου και μόνον, ύψηλότερον των άλλων κείμεναι, διέφυγον
άνωθεν του σημερινοϋ νεκροταφείου παρετήρησα, τήν καταστροφήν, διότι και λατόμοι και εργαται
-δτι εις 12 περίπου διαφόρους θέσεις ό βράχος ήτο έβαρύνοντο τήν κοπιώδη άναρρίχησιν.
ισοπεδωμένος, εις δέ τά πλάγια της ίσοπεδώσεως Τήν καλλίτερον διατηρουμένην (πλάτοςμ. 4,90,

καθέτως πελεκημένος. ΈκεΤ, Ιπειδή τό μέρος εινε βάθος μ. 5,40, ΰψος μ. 1,40) έφωτογράφησα (εΐΗ-
προσήλιον και ΰπήνεμον, ύπήρχον προϊστορικοί 2), συνιστώ δέ εις τΌ νοήμον κοινόν της Σκύρου
κατοικίαι. Δυστυ/ώς αύται κατέστησαν ήδη σχε- μείζονα σεβασμόν προς τά μνημεία της αρχαίας
δον άγνώριστοι, τη ανοχή τών δημοτικών άρ/ών ιστορίας τοΟ τόπου.

καταστραφεϊσαι παρά τών άμαθών σημερινών λα- Κατά τον Πλούταρχον ό Κίμων, τετρακόσια

τόμων της Σκύρου προς ευχερή πορισμΌν λίθων ετη άπο τοΟ θανάτου τοΟ Θησέως «ελών τήν νή-
£ιά τό περιτείχισμα τοΟ νέου νεκροταφείου και διά καί φιλοτιμούμενος έξανευρεϊν» τον τάφον αύτοΰ,
τήν άνέγερσιν της εν αϋτώ εκκλησίας. Όλίγισται τόπον βουνοειδή άνέσκαψεν. «Ευρέθη δέ θήκη τε

μεγάλου σώματος, αιχμή τε παρακειμένη χαλκή
και ξίφος».

Κατά τάς πρώτας εβδομάδας της ίν Σκύρω δια-
μονής μου έκαθήμην πολλάκις μετά μεσημβρίαν
μετ' άλλων παρεπιδήμων επί τών νοτιοανατολι-
κών βράχων του Κάστρου, έκεΐ οπού ήσαν αί άνω
μνημονευθεΐσαι προϊστορικά! κατοικίαι. Έκεΐ δέ
μοι ήλθεν ή ιδέα, ό'τι ή Φούρκα είνε ο παρά τοΟ
Πλουτάρχου αναφερόμενος τόπος βοννοειδής.
Εκτοτε δέ άνεζήτουν μετ' άνεξηγήτου έπιμονής
εις ό'λους τούς μυχούς αυτής και έπι της κορυφής
τήν θέσιν τοΟ τάφου τοΟ Θησέως. "Οταν δέ τέλος
έπΙ τής κορυφής μετά δίωρον σκαφήν, ήν μισθωθείς

2: Προϊστορική κατοικία εις τήν νοτιοανατολικήν κατωφέρειαν , ' , . , ,

τον Κάστρου της Σκύρου. παρ έμου ένηργησεν ό τοΟ πλησίον νεκροταφείου
loading ...