Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 117
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0127
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1923

Χίλλερ: Αιτικος νομισματικός νόμος έκ Σύμης Εις επίγραμμα Αρχ. Έφ. 1911. 117

Και ταύτα μεν προτείνει δ Κΐ3ίίβηΙ)3θ1ι. Έκ έ'αρ 414. Νθν δέ, λαβόντες το παράδειγμα της

τούτων το σπουδαιότατον φαίνεται το 11 'προσ- συμπληρώσεως των πρώτων στίχων έκ τοϋ περί

γράψαι δέ πρΌς τΌν ορκ[ον τον της] βολής* άντ'ι φόρων ψηφίσματος ΙΟ I 1 63, τοΰ ψηφισθέντος

τοΰ πρότερον συμπεπληρωμένου: προσγράψαι δ[έ κατά το 425/4, ετι θαρραλεώτερον έκφράζομεν

προς την γνώμην την της ]βολής' διότι ούτω την γνώμην, δτι δ νόμο: άνήκει εις τά τελευταία

άντϊ της αλλαγής (Αηίθηάβιτιβηί;) του προβου- τοΟ Κλέωνος έ'τη, δτε ό δήμος έσπευδε ν' αύξάντζ)

λεύ^ατος λαμβάνομεν ήδη προσθήκην εις τον τάς οίκονομικάς αύτοΰ δυνάμεις, πρδς διευκόλυν-

ένιαύσιον κα'ι νόμιμον δρκον της βουλής σιν της νίκης.
Περί δέ της έπο/ης της έπιγραφής και πρότερον

.5 ' , , Λ - 23η Δεχεμβοίου 1924.

ηοη παρετηρησαμεν δτι η ορθογραφία των της φ ΧίΧΧερ.

δοτικής καταλήξεων έμφανίζει μάλλον τά προ τοΟ

420 τελευταία ετη ή τά μετά το 420. Τβπτιΐηυιη Κατά τον κ \νϊ1&πιο\νϊΙζ ή έξης άνάγνωσις

&ηΙθ εχομεν του; του Αριστοφάνους Όρνιθας ήτοι φαίνεται προτιμότερα :

10. Ταΰτα δέ έπ[ιτελέσαι Αθηναίος], εάμ μή αυτοί βόλωνται
12. 13. 14: ιόν γραμματέα τον της [βολής τ][ά]δ{β] «εάν τις
κόπτηι νόμισ[μα] άργυρίο έν τησι πό[λεσι καΐ μ]η χρηται
νομ[ίσμασι τοις Άθηνα]ίων ή σταθμοΐς ή μέτ[ροις, άλλα
ξενικοΐς νομίσμασι]^ και σ[ταθμοΐς και μέτροις την τιμω-
ρίαν *εναι κατά τό πρότε]ρον ψήφισμα, ό Κ'έαρχος ειπεν]».

Μέχρι τούδε έκτείνεται ή προσθήκη ή προς τον των κατά τον Ε' αιώνα δικαιωμάτων της βουλής
της βουλής δρκον δηλαδή τούτου του νόμου ώς είναι ταύτα λόγου άξια.
σπουδαιότατου χρή έπιμέλεσθαι την βουλήν — 17.2 1925

Δέν

απαγορεύεται το κοπτειν νόμισμα παρα τοις

Φ Χ

συμμάχοις, άλλά το /ρήσθαι ξενικοϊς νομίσαασι, Σ^ Ι11^"1 τό τέλθ{ το3 'ΙανουοίΡίου 1925 ° διαπρεπές φίλο;

¥1 χ , "« , , , , ' ήαων Αά. "ννίΠιβΙηΐ άπίστίιλίν ήμϊν τό |<ετά της συνήθους όξι-

οις και μετροις. Δια την γενικην κρίσιν περί 8{ρΧιίβ{ Μ1 σοφί«ς ηντ«χ«Κ $ΡθΡον I* τοΰ Αηζ. Α*, λνίεη

1924 σ. 149 ζέ. 'ίΐμεί; δ' επίτηδες άφήκαμεν τό χείμενον ταύτης

1 Ο ΚΙ. ορθώς πιραβάλλει τήν των Κείων χαί Ίβτιβιέων τ^5 ανακοινώσεως άχεραιον, ί'να ή συμφωνία ετι φανερωτε'ραν χαθι-

συνθήχην 2»λ>. 8 172 Μ 'χαί τώι ορχωι προστίθεσθαι τωι τη;] ατάνί1 τ*)ν έπιδιωχομενην όφ' ήμών πάντων άλη'θε.αν. 8. 2. 1925.
βουλής· 'χαί Ιϊιρΐ - -' φ. Χ,

Εις επίγραμμα Αρχ. Έφ. 1911, 61 Α.

ΰπό

Φ Χίλλερ.

Έν τή Α Ε 1911, 61Α έοημοσι-ύθη τό έξης
επίγραμμα του τρίτου αιώνος

κοιν/ήι οί] δύο τό<Γ άν[ε]&ή[χαμ[8ν δντες έτηροι
πιατο[ι] τε ϋλλήλοι[:] μνημό[συ] ιΌν φάίας
Ήρακλε[υχ]ραιίδα[ς Ε] ύαράτο[ν
Ααμωνακτίδας Καλλιάνακτος

Την άνάγνωσιν παρεδέχθησαν δ τε \νί11ιβ1 ιώ Ν.
ΒβΐίΓ. ΠΙ 1913,58 24 και δ ΒβοΜβΙ ΗΡ 193.

'Εγώ δέ νομίζω δτι άπο τοΟ τρίτου στίχου άνα-
γνωστέον ώς έξής :

Ήρακλε[ϊ. Κ]ρατίδα[ς] Ε]ύαράτο[ν]

Δαμωνακτίδας Καλλιάνακτος.

ούτω δέ αποκαθίσταται δ αποδέκτης τοΟ άναθήμα-
τος. Ωσαύτως εν στ. 1 γραπτέον ϊσωςκοιν[ήί τοι]
δύο κλπ. προ; άποφυγήν της χασμωδίας* μίγνυν-
ται δέ αί διάλεκτοι.

Φ. Χίλλερ
loading ...