Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 126
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0136
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
126 Άρβανιτόπονλος: Θεσσαλικοί επιγραφαί.

Α Ε 192»

περίεργον, δηλωτικόν πιθανώς έξαιρετικής τίνος τι αριστερά.— Τψ. 0.78,πλάτ.Ο 37 , παχ. 0.07.

έρυθρότητος τοΟ δέρματος ή της κόμης τοΟ άνθρώ- Άπετείχισα μετά της ύπ' άρίθ. 355.

που τούτου, νΟν το πρώτον εμφανίζονται έν θεσ- Ύπό το γεϊσον έχαράχθη άβαθώς και επιμελώς

σαλία' ή Ηρώ δεν ήτο δυνατόν να γένηται Άρώ' ή έπιγραφή" ύψ. γραμμ. 0.015—0.02, διάστιχ.

Φαίνεται λοιπόν δτι είναι υποκορισμός τοΟ Άρο- 0.01.

σις ή ονόματος άλλου συνθέτου. ΕΠΙΝΚΟΣ Έπίνικο;

Τπο την έπιγραφήν διετηρήθη ό δεξιός ρόδαξ φίΛΙΠΠΟΥ Φιλίππου
καί τι τοΟ άριστεροΟ. Αμφότεροι είναι δι' άπλής

έκτυπώσεως πεποιημένοι. Τπο την έπιγραφήν υπάρχει λεϊον διάστημα

Οί χρόνοι της έπιγραφης κείνται περί τάς άρ- κενόν, έφ' οΰ διατηρείται ετι ή ιδιάζουσα φθορά,

χάς της Γ' πΧ έκατονταετηρίδος. ην έποίησαν αί έγκαεϊσαι βαφαί της γραπτής ποτε

παραστάσεως.

Άριΰ. 359 (ΜΕ 77). Στήλη μαρμάρου ύπο- Οί χρόνοι της έπιγραφής κείνται περί τά μέσα

μέλανος, κάτω μόνον άποκεκομμένη" άνω λήγει της Γ' π. Χ. έκατονταετηρίδος.
εις έλάχιστα προεξέχον γεϊσον και άνθέμιον, ού

τά συνήθη κοσμήματα άπεδόθησαν λίαν άβαθώς Άριϋ: 360 (είκ. 3. ΜΕ 9). Αέτωμα μεγάλης

ανάγλυφα, σχεδόν έγχάρακτα" τούτου άπεσχίσθη στήλης, μαρμάρου λευκοφαίου, ης τό δεξιόν κα

3: ίπίγραφή άρ«?. 360

κάτω άπεκόπη και έλλείπει' έσώθη τό μέσον, λίαν Ελλάδος, βλ. τά σημειωθέντα έν ΑΕ 1917. Αξία

οξύ, άκρωτήριον και τό άριστερόν* έπΐ τοΟ μέσου σημειώσεως είναι ή διά τοΟ Ε γραυή του Δι-

τοΟ τύμπανου υπάρχει έκτύπως άναγεγλυμμένη καιογένους, δεικνύουσα δτι περί τάς αρχάς ήδη

Μακεδόνικη άσπίς" αί σωζόμεναι διαστάσεις τοΟ της Β' π. Χ. έκατονταετηρίδος, αΐς ανήκει ή

λίθου είναι:—"Τψ. 0.375, πλάτ. 0.85 (τό όλον έπιγραφή αύτη, προεφέρετο ένίοτε το Ε καί Α.

πλάτος θά ήτο 0.93), πάχ. 0.15. άδιαφόρως, ώς νΟν κατά γενικόν κανόνα συμβαίνει.

Εύρον αύτό ίναποτεθειμένον έν τη έκκλησία της Ή υπό του ΨΌοάιοατά έν .ΤοιίΓη&Ι οΕ ΗθΙΙ. 8ίυά.

Κοιμήσεως της Θεοτόκου έν συνοικία Βαροΰσι της XXXIII 1913 σελ. 318 εσφαλμένη άνάγνωσις της

Ελάσσονος, κομισθέν νεωστί, ώς λέγεται άξιοπί- δευτέρας λέξεως ώς Ίδικεβρέμου, μετά πολλών

στως ύπό τε τών έκεϊ ιερέων και τών έν Βούρμπα δμως αμφιβολιών αύτοΟ, οφείλεται μεταγενεστέ-

χωρικών, έκ τοΟ χωρίου Βούρμπας. Ή έπιγραφή ραις τριβαϊς, έξ ών έσχηματίσθησάν τίνες κεραΐαι

έχαράχθη έπί τοΟ έπιστυλίου βαθέως και σχεδόν γραμμάτων άπατηλαί.
καλώς, άλλ'άπετρίβη ένια/οΟ' ΰψ. γραμμ. 0 013

—0.024. Άριϋ. 361 362 (είκ 4. ΜΕ 3 τό α, β).

Σπόνδυλος παραστάδος, ή μέλος εξέδρας, έκ μελα-

Άρισστοκ[ρ]ά[τ^ης Αικεο[γ]ένου χαίρε. νολίθου όλίγον ύπολεύκου, άριστερά μόνον άποκε-

κομμένος, άνω δ' έμπροσθεν άπεσχισμένος" κάτω

Περί τοΟ διπλασιασμοί; του Σ έν τοιαύτη θέσει, λήγει πάντοσε εις ήπίως προεξέχον γεϊσον, ο&

ένδεικτικοΟ της ώ; οΐι προνορΆς αύτοΟ, καθ' ά ίκανόν δεξιά άπεκόπη" κατά τό μέσον της έπάνω-

καί νΟν παρά τψ λαψ προφέρεται πολλαχοΟ της και της ΰποκάτω έπιφανείας διατηρεί ανά ενα μι-
loading ...