Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 127
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0137
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

'Αρβανιτόπουλος: Θεσσαλικοί έπιγραφαί. 127

4: επιγραφή άριθ. 362.

κρόν τετράγωνον τόρμον προς γόμφωσιν σιόήρου
δι' έγχύσεως μολύβδου και άρμογήν αύτοΟ επί
ύποκειμένου σπονδύλου καί έτερου ομοίου έπ'αύτοΟ'
ή όπισθεν έδρα είναι άκατέργαστος καί ανώμαλος,
ίσως ύπό των νεωτέρων άποκοπεΐσα καί μετεξεργα-
σθεΐσα.—"Γψος όλικόν μετά τοΟ γείσου 0.755, τοϋ
γείσου μόνου 0.055, πλάτ. 0.465 (ε* τοΟ ολικού
έλλείπει ετι πεοίπου 0.20), πα/. 0.50.

Εύρον αύτον μετά της προηγουμένης στήλης"
έν Βούρμπα είδε καί αντέγραψε την έπιγραφήν

361 ό Κθγπ. Πρβ. ΙΟ ΙΧ2 1296.

Έπί της έμπροσθεν επιφανείας α, ής έχ των
άνω άπεσνίσθη όλίγον, ΰψ. 0.05—0.08, έχαρά-
χθη ή ύπ'άριθ. 361 επιγραφή, άπο μένστίν. 1— 3
άβαθώς καί έπιμελώς' υψ. γραμμ. 0.009—0.011,
διάστιχ. 0.002, άπο δέ στίχ. 4—14 ύπο τοΟ
αύτοΟ πιθανώς τε/νίτου, άλλ' έν άλλω χρόνω,
κατά τι βαθύτερον καί ούχί έπιμελώς' υψ. γραμμ.
0.008 — 0.016, διάστιχ. 0.003, άπο δέ στίν.
15 — 30 ύφ' έτέρου (; ούχί άναμφισβητήτως' ίσως
ύπο τοΟ προηγουμένου έν έτέρω ετει) τεχνίτου
βαθέως καί ούχί επιμελώς- υψ. γραμμ. 0.009—
0.014, διάστιχ. 0.004. Έκ της έξετάσεως της
χαράξεως Φαίνεται πιθανόν δτι οί τεχνϊται εΐχον
ώρισμένον έκαστος διάστημα έν τη άγορα, ή παρά
τον ναον της πολιούχου θεότητος, καί έπέγραφον
κατά καιρούς τάς άπελευθερωτικάς καί άλλας
πράξεις έν συνεχεία, άφίνοντες έκάστοτε μικρόν
κενόν διάστημα. Έπί δέ της δεξιάς έδρας β έχα-
ράχθη ή ύπ' άριθ. 362 έπιγραφή, άπο μέν στί/.
1—22 ύφ' ένος τε/νίτου κατά διαφόρους χρόνους,
άβαθώς καί καλώς' ύψ. γραμμ. 0.007—0.016,
διάστιχ. 0.009, άπο δέ στίχ. 23—30 ΰζ>' ετέρου
άβαθώς καί λίαν άμελώς' υψ. γραμμ. 0.008 —
0.02, διάστιχ. 0.005.

361 (πρβ. ΙΟ IX2 1296 καί ΑΕ 1913 σελ. 173-174)
(έλλείπουσιν άπο της άρχης 4-5 στίχοι).

Α - - δείνα - - - , ή άπελ]ε[υθερω]θεϊσα [υπό δεινός τον
δεινός άπεκλ^είσθη ύπο Πεταλο[ΰ τοϋ Άμΰντου,

δοϋσα τηι πόλ]ει [τ]ά γεινόμε[ν]α δε[ινάρια ΚΒ', δ(βολούς) (τεσσάρας).
Β "Ετους τρισκ]αιδεκάτου Σεβα(ι)στοϋ- σΓρ«τ[ηγοΰν-

5 τος Παμφίλου] μηνός Λεσχανο[ρ]ίου [ό]γδόη<(η)· [τ]αμι[εΰ-
οντος τ]ης πόλεω[ς] Σ; ωπ]άτ[ρ]ου τοϋ Σωπάτρου" Μ[ε-
-----], δ άπ[ε]λε[υθ]ε[ρ]ωθε[1]ς ύ[π]ό Λέοντος τοϋ ΓΕΰ-
loading ...