Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 128
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0138
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
128 Άρβαναόπονλος: Θεσσαλικοί έπιγραφαί.

Α Ε 1923

μήλου καΐ ά]πολ[υ]9εις χής [π]α[ρα]μ[ον]ής υπό [Κασ-
σάνδρου τοϋ] Εύμήλου. έδωκε τη πόλει δη(νάρια) ΚΒ', δ(βολούς) (τεσσάρας).

Γ 10 "Ετους τρ]ισκαιδεκά[τ]ου Σεβαστοϋ' στρατηγοϋντος

Παμφίλ]ου- μηνός Άγαγυλίου δεκάτη· ταμιεΰον[τ]υς

της πόλεως] Άμΰντου τοΰ [ΓΙ]πποστράτου· Εύι[ΰ]χα,

ή άπελευθερ]ω[θεΐσ]α υπό Πετ[α]λοϋ [τ]οϋ Άμύν[τ]ον,

έδωκε τήι πό]λει τά [γ]εινόμενα δη(νάρια) [Κ]Β', ό(βολούς) (ιέσσαρας).

Δ 14 "Ετους τεσσ]α[ρε]σκαιδεκάτου Σεβαστοϋ' στρα-
τηγοϋντο]ς Απολλοδώρου- μηνός Απολλώνιου
δεΐνι ταμι](ε)ύοντος της πόλεως Παυσανίου [τ]ο-
ϋ - - - - ■ δ]ρου- Σωσΰλα, ή άπ[ε]λευθερω8εΐσα υπό
δεινός το]ΰ Άρμοδ[ίο]υ, Σε[β]αστήου, Λαρεισαίου,
20 οΐκοΰντος εν] Δολίχη, δωρεά[ν, ξε]νική, έ'δωκε τή πό-
λει τά γινόμε]να δη(νάρια) ΚΒ', ό(βολούς) (τεσσάρας).

Ε "Ετους τεσσαρ]εσκα[ι]δεκάτου Σεβαστοϋ' στραι[η-
γοϋντος Άπολ]λοδώρου' μηνός ένβολ[ίμ]ου δεκά-
τη- Αριστοτέλης] Δημοχάρου και 'Αδέα Φιλώτου,
25 ή γυνή αύτοϋ, και ΔΙημοχάρης Αριστοτέλους, 6 ύός
αυτών, Σεβάστ]ηοι, Ζωσίμην την [εα]τών οίκέ[τι-
δα, και τον υίόν αυτής "Αρ]εστον, άφήκα[ν έ]λευθέραν, δο[ΰ-
σαν λΰτρον δια τή]ν υπό τοΰ[τ]ων [άπ]ελευθέρω[σ-
ιν, προσήκουσαν μηθ]ενί κατά μησένα τρόπον έ'δ[ω-
30 κε δέ και τήι πόλει τά γινό]μενα δη(νάρια) ΚΒ', ό(βολούς) (τέσσαρας)

(κενόν ΰψ. 0.065 και τέρμα).

362 (είκ. 4).
Α [1] [Ταμιευόντων Άρναγόρου τοΰ δεινός και]

1 δεινός τοΰ Θ]εο[δώρου, τον ενιαυτόν, τον επί στρα-
ττ|γοΰ] Ήγησ[ίου' αί άπελευθερωθεϊσαι δείνα
- - - - ]ου και Ν[ε - - - δεινός ΰπό δεινός με-
τά τών] τέκνων αύτ[ών- έδωκαν τήι πόλει έκατέρα τά γι-
5 νόμεν]α δεινάρια Κ[Β]' όβ[ο(λούς) (τέσσαρας).
Β Ταμ]ιευόντων Άρναγ[όρου τοϋ δείνος και δεινός

τ]οΰ Θεοδώρου, τον ένια[υτόν, τον επί στρατηγοΰ Ήγησί-
ο]υ- Έ[ρ]μ;α]ίου δωδεκάτη' [Ά ------ , δ απελευθερω-
θείς υπό Λέοντος τοϋ Άν(τ - - - - , έ'δωκε τήι πόλει τά
10 γ]εινόμενα δεινάρια [ΚΒ]', ό[βο(λούς) (τέσσαρας).
Γ Ταμιευόντων Άρναγό[ρου τοΰ δεινός και δεινός

τοΰ Θεοδώρου, τον ε[ν]ια[υτόν, τον επί στρατηγοΰ Ήγη-
σ]ίου- Λεσχανορίου λοιπώ[ν - - ■ δείνα, ή
άπελευ[θ]ερωθεϊσα υπό Μ[ελεάγρου τοΰ Παυσανίου καί
15 </ιοϋ)> Παυσανίου τοϋ Μελεάγ[ρου, έ'δωκε τήι πόλει
τά γεινόμενα δεινάρια ΚΒ', (όβολοΰς τέσσαρας).
Δ Τιμιε[υό]ντων Αυτοβούλου τοϋ Π[ - - - - καί δεινός τοΰ
Ξ]ενολάου, τον ενιαυτόν, τον επί στραι[ηγοΰ Θεμιστογέ-
ν]ους' [Θυ]μιλώ, ή άπελευθερω[θ]εΐσα ύ[πό δεινός τοϋ Ά-
20 λ]εξά[νδ]ρο(υ) |κα'ι2 Ύ[π]α[τ]ίας τής Παυσανίου ^καί) [μετά δεινός καί Άρχ-
ε]πό[λ]ε[ω]ς τών τέκνων μου' έδωκεν [ιήι πόλει υπέρ εκα-
τέρων <([δ]εινάρια) (στατήρας) ιε'.

16 9 25
loading ...