Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 143
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0153
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

Άρβανιτόπονλος: Θεσσαλικοί έπιγραφαί. 143

14: επιγραφή αριΛ 875.

να. άποδώση τω στρατηγώ ή τω τέρματί τοΟ πα- σωμεν το 6'τι ό έκεϊ απελεύθερος θά παρέμενε
τρικοΟ τοΟ στρατηγοΟ" διό ή συμπλήρωσις καθί- παρά τοις τέκνοις. Έν στίχ. 10 εγράφη εν ΤΤ τοΟ
σταται δυσχερής, μ.ή υπαρχόντων άλλως όνομα- Φιλίππον το έν στίχ. 10-11 όνομα Νίκης δυνα-
τών στρατηγών μετά πατρικών ή άνευ αυτών, ται νά λογισθή καί σύνθετον---νίκης· τά προ

δυναμένων νά προσαρμοσθώσι προς τά περισωθέντα τοΟ I ίχνη είναι ασαφή, ίσως εκ Ν προερχόμενα,

ίχνη ταΟτα. Έν τέλει τοΟ στίχ. 5 έσώθησαν σαφή Έν τέλει το0 στίχ. 12 διακρίνεται μέν ίχνος του

ίχνη ΤΤ και μετ αύτό μέρος λοξής κεραίας Α ή Λ, συμβόλου Φ, άλλα τά μετ'αυτό περισωθέντα ίχνη

"Οτι δέ τό πατρικόν τής έλευθερωτρίας ήρχετο φαίνονται ούχ'ι σαφώς έκ ΚΒ<, άλλά μάλλον έκ

άπό Ξ, δηλοΐ δ στίχ. 10. τής λέξεως εί'[κοσι] προερχόμενα" λόγω όμως

375. στίχ. 7-12. Διαφοραί τής άπελευθερώ- τοΟ αμφιβόλου αυτών και τοΟ άσυνήθους τοιαύ-

σεως Β προς την Α είναι ή παράλειψις τοΟ μηνάς, της αναγραφής δεν παρέθεσα έν τοις άνω οΰτω

■ό'στις δμως διεγράφη ήδη άπό του στίχου 3, και ή ταΟτα.

προσθήκη τών τέκνων τών έλευθερωτών, άτινα 376· (είκ. 15) στίχ. 1-7. Τά πεοισωθέντα έν

δεν αναγράφονται έν τή Α, καίτοι κατά τό αύτό στ'-Χ· 2-3, παραβαλλόμενα τοις διασωθεΤσιν έν άρ.

ετος έτελέσθη" αίτίαν τούτου δυνάμεθα νά ύπονοή- 377 στίχ. 7-8 δύνανται μετ' άσφαλείας νά συμ-
loading ...