Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 144
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0154
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
144 Άρβανιτόπονλος: ΘεσσαλικαΙ έπιγραφαί

ΑΕ 1928

πληρώσωσιν άλληλα, συμφωνούντος και του οχή-
ματος των γραμμάτων αμφοτέρων τών έπιγραφών.
έστρατήγησε δέ ο Ιούλιος Αντίπατρος περ! τά
μέσα της β μΧ έκατονταετηρίδος, εγγύτατα τω
Δημητρίω, διότι ή όμοιότηςτών γραμμάτων τήσδε
και της ΰπ" άριθ. 374 έπιγραφής είναι τοσαύτη,
ώστε νά ύπολάβωμεν μετά πιθανότητας ότι έχαρά-
χΟησαν ίιπο τοϋ' αύτοΟ τεχνίτου. Σημειωτέον δέ οτι
έν άρχη τοΟ στίχ_. 1 το σωθέν ίχνος ομοιάζει μάλ-
λον.Ζ, ήτοι [τή]ζ πόλεος, οπερ δηλοϊ ό:ι ή και νυν
παρ' ήμϊν μάλλον ώς ζ προνορχ τοΟ σ έν τοιαύτη
θέσει είναι λίαν παλαιά. Έν άρχη δέ τοΟ στίχ.
4 έσώθησαν Γχνη Χ, δι' ων καθίσταται πιΟα-
νώτατον τό συμπληρωΟέν όνομα. Δια την συυ.-
μετρίαν τοΰ χώρου φαίνεται εύ'λογον νά θεωρή-
σωμεν ύπάρξαν έν στί/. Η και όνομα τρίτου άπε-
λευθέρου.

15: επιγραφή αρι#. 376.

Άριϋ.377.378.379. (ΜΕ39+44τό α,β,γ).
Σπόνδυλος ή βάσις παραστάδος, μαρμάρου λίαν
ύπομέλανος, έκ δύο τμημάτων, μόλις περί τό
μέσον έλάχιστα άρμοττόντων άλλήλοις, διότι
πολΰ μεταξύ αυτών άπεκόπη, σχηματισθείς άκέ-
ραιος, την όπίσω πλευραν άπεσχισμένος, Ομοιότα-
τος τω προηγουμένω κα'ι κατά τάς διαστάσεις αν-
τίστοιχος- καταλήγει πάντοσε εις ήπίως προεξέχον
γεΐσον, τά πολλά άποσχισθέν και άποτριβέν έπϊ
τοΟ μέσου της έπάνω έπιφανείας υπάρχει άβαθες
αύλάκιον προς γόμφωσιν σιδήρου καϊ άρμογήν έτε-

ρου λίθου δι' εγχύσεως μολύβδου.—°Υψ. 0.78,
πλάτ 0.575, πάχ. 0.58.

Άπετείχισα τό μεν μείζον τμήμα έκ του έςωτε-
ρικοΟτοίχου της έν Δούχλιστα έκκλησίας τής Αγίας
Σωτήρας, το δ' έλασσον εκ τίνος κτιστοΟ βόθρου,
κοινώς στέρνας, της παρά την έκκλησίαν Αγίας
Παρασκευής τοΟ αΰτοΰ χωρίου κρήνης, την οέ
ισχυρώς έπικειμένην έπ' αυτών άσβεστον άπεκόλ-
λησα.

Έπίτής έμπροσθεν έπιοανεία; α έχαράχθη ή ύπ'
άριθ.377 έπιγραφή, άπο μεν στίχ.1 —6 μετρίως βα-
θέως και σχεδόν καλώς - ΰψ. γραμμ. 0 013-0.023,.
διάστιχ. 0 01, άπό δέ στ. 7-10 άβαθώς και σχε-
δόν καλώς' υψ. γραμμ. 0.008-0.014, διάστιχ.
0.005, άπό δέ στίχ. 11-21 ίσως ύπ'αύτοΟ του
χαράξαντος την άπελευθέρωσιν Α μετρίως βαθέως
και καλώς- ΰψ. γραμμ. 0.018-0.023, διάστιχ.
0.009" αί έπιγραφαί ποίσαι άπετρίβησαν οΐκτρώς,
περί τό μέσον μάλιστα, υπό τε της άτμοσφαίρα;
και ύπ' άνθρώπων, χαραξάντων δι' αιχμηρών ορ-
γάνων ποικίλας αστεροειδείς γραμμάς, προς παι-
οιάν ή διάπειραν αναγραφής τών έαυτών όνομάτιυν
κατά την παρά τω λαώ συνήΟειαν. Έπϊ δέ τής
δεξιάς έδρας β οίον. την ύπ' άριθ. 378 έπιγραφήν,
χαραχθεΐσαν άπό μεν στίχ. 1-6 βαθέως και έπιμε-
λώς- υψ. γραμμ. 0.014-0.019, διάστιχ. 0.003,
άπό δέ στίχ. 7-15 ύφ' έτέρου τεχνίτου, μετρίως
βαθέως και καλώς· υψ. γραμμ. 0.013-0.02,
διάστιχ. 0.005, άπο δέ στίχ. 16-25 ύπό τρίτου,
βαθέως κα'ι καλώς ύψ. γραμμ. 0.012-0.015,
οιαστιχ. 0.004- κατα το τέρμα των στιχ. 4-11
ό Ηθιιζθυ (Μοηί 01γηιρβ σελ. 474 άριθ. 13)
ειδε πλείονα γράμματα, άτινα νΟν έλλείπουσιν,
άποκοπέντοςτοΟ λίθου- έθέσαμενδ' έχτός αγκυλών
τά ύπό τοΟ ΗβαζθΥ όφθέντα. Έπϊ δέ τής άριστε-
ρας έδρας γ έχαράχθη ή ύπ'άριθ. 379 επιγραφή,
άπο μέν στίχ. 1-7 βαθέως και ίπιμελώς' ΰψ.
γραμμ. 0.008-0.015, διάστιχ. 0 01, άπό δέ
στίχ. 9-18 άβαθώς και άμελώς ύφ' έτέρου τε-
χνίτου- ύψ. γραμμ. 0.01-0.021, διάστιχ. 0.016,
άπό δέ στίχ. 20-26 ύπό 'ίρίτου, άβαθώς καϊ λίαν·
άμελώς, υψ. γραμμ. 0.012-0.01 /, όιαστιχ.
0.007- τά γράμματα τής τελευταίας ταύτης
άπελευθερώσεως άπετρίβησαν κα'ι έφθάρησαν-
ίκανώς.

2 10 25
loading ...