Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 145
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1923

Αρβανιτόπονλος'. ΘεσσαλοκαΙ έπιγραφαί. 145

377 (πρβ. 10 IX2 1270 και ΑΕ 1913 σελ. 158)
Α Ταμιεΰοντ[ο]ς της πόλεως την [πρώ-

την εξ[ά]μηνο[ν Ν]ικολάου τοϋ [Ε]ίι[θυ-
δήμου, στ[ρατηγ]ο[ΰντο)ς [Έρ]μίου- μη(νός) [Ίτ]ων[ίου
δ]ί· Φιλημ[ά]αο[ν], ή ά[πελευθερωθεϊσα
5 υπ[ό] Φιλι[ν]ίου [τ]οϋ Ή^ρα]κ[λεί]δο[υ, έ'δω- —·
κε τη πόλι [τά] γιν[ό]μενα [(εκ τοϋ νόμου;) δη(νάρια) ΚΒ <'.
Β Στρα(τηγοϋντος) [Ί]ουλ(ίου) [Ά]ν[τιπά]ι:[ρ]ου· τ[αμιε]ΰο[ντος της πόλε]οςτή[ν πρώ-
την [έ£]ά[μη]νον Πα]υ[σανίου τ]οΰ Δ[ρεβελάου- δείνα - - ]ο[ - -
άο[υ, δ απελευθερωθείς υπό δεΐνος τ]οΰ Ν[ι-
10 κ]οβ[οϋλ]ου, [έδωκε τηι] πόλ[ει τά γινόμενα δη(νάρια) ΚΒ<'.
Γ Στρ(ατηγοΰντος) Α(ί]λ[φ[νοΰ Φιλίσκου;
τ]αμι[εΰοντος της πόλεως την — εξάμ-
ηνων - - ]ν[---]· μη(νός) [Έρμα;]ί[ου

πρό[τηι]' Ξά[νθη και δείνα, αί άπε-
15 λευί}[ερωθεΐσαι υπό - - - ]ώρο[ς,

συνι[η]ρ[οϋ]ντο[ς Εύ]δή[μ]ο[υ] τοϋ Φι[λώ-
του, τοϋ [άν]δρός [αυτή ]ς [και Ζ-
ω]π[υ]ρ[ίων]ος [το]ϋ . . . π . αυ - - - - -

. . ρο . . . μ . . . . [α]υ ... σ .... ρο---

20 . . μ]οστρα'του, [ε]δ[ωκαν τη] πόλ[ει

έχά]στ[η] τά γινόμ[εν« δη(νάρια) ΚΒ<'.

378 (πρβ. ΙΟ IX 2 1274 και ΑΕ 1913 σελ. 160-161)
Α Ταμιε[ϋοντος της πό(λεως) την πρ]ώτην ε[ξά-
μηνον [Στρατονίκου τ]οϋ Φιλ[ίπ·

που, στρ(ατηγοϋντος) [Άργείου τό] δ(εϋτερον)· μη(νός) Απολλώ-
νιου ένβο[λίμου δεϊνι]- Πασίφιλος, [ό] άπε-
5 λευθερωθ [εις ΰπό Ε]ύμήλου τοϋ [Λ]εά[νδρου, εδω-
κεν τη πό(λει) (δηνα'ρια) [ΚΒ <'. &

(κενόν ΰψ. 0.07)
Β Ταμιεΰον[τος] της πόλε [ως την

α'] έξάμην[υν Νε]ικάδα το[ϋ Ά[σι]δ[ή-

μου — σ[τρ(ατηγοϋντος Γραικη'ίου Γενν]αίου· μηνός Έρ[μαί]ου
10 — (έξάλειψις) δ[γ]δ[όηι και εϊκοσ]τη· Γενε[ά, ή άπελευθε-
ρωΟϊσα ΰπ[ό . . . α]σιβοΰ[λου τοϋ - - -
άνδρου κα[ι - - - ] ώς Μ[ενεσ-
τράτου της [γυναικός κ]αι Α[ε - - - τοϋ Μενε-
στράτου, [Ι'δωκεν] τ[ήι πόλει τά γινό-
15 μενα δη(νάρια) Κ[Β<'.
Γ Ταμιεΰοντο[ς της πόλεως την—εξάμη-

νον Άδι>μο[υ τοϋ δεινός, στρ(ατηγοϋντος) (Κλεομά)-
χου' μη(νός) Θΰο[υ δεϊνι' δείνα, ή άπελευθερω-
θΐσα υπό Άρ[« - - - τοϋ δεΐνος, έδωκε τήι πό(λει)
20 τ]ά γινόμε[να δη(νάρια) ΚΒ<'.
Δ Ταμιευον[τος της πό(λεως) δεινός τοϋ δεινός

την πρώτη[ν έξάμηνον, στρ(ατηγοΰντος) (Σωσάν)-
δ]ρου μη(νος) Θεμ[ιστίου δεϊνι' δείνα, ή άπελευ-
θερωθεΐσ[α υπό δεινός τοϋ δεινός, εδω-
25 κεν τη πόλ[ει τά γινόμενα δη(να'ρια) ΚΒ<'.

(κενόν και τέρμα)

19
loading ...