Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 146
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0156
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
146 Αρβανιτόπουλος: ΘεσσαλικαΙ έπιγραφαί.

ΑΕ 1923

379

Α Ταμιεΰοντος της πόλεως Εύδήμο\> τοΰ Ά[δαί-
ου την Β' εξάμηνον, σ]τρατηγοΰ[ν-
τος Άργείου μη]νός Ίτωνί[ου
δεΐνι- δείνα, δ ά]πελευθερω-
5 θεΐς (-εΐσα) υπό - - - - Γβοΰλης και Νο[.

- - - των - - - ε]οδώρου, έδω-
κε τηι πόλει τά γινόμεν]α δεινάρια ΚΒ ό(βολούς)

[8] [(τεσσάρας)].
Β Ταμιεΰοντος της πό(λεως) Σ]ωσιβίου το[ϋ
10 δεινός, στρ(ατηγοΰντος) Άγαθάνορ]ος τοϋ
Εύρυδάμαντ]ος· Αύ[το-

- - - ό απελευθερωθείς (-εΐσα) υπό - - - ι]θέου
χοΰ ----- ]νος —(κενόν)

Γ έδωκε τήι πόλει δεινάρια ΚΒ< '—Και Σ]ωσύλος [ό
15 απελευθερωθείς ΰπ]ό Δημο[φ]ί-
λου τοΰ δεινός Ά]ζωρια [σ-
τοΰ, ξενικήι, έ'δωκε τΓμ] πόλει
τά γινόμενα δειν«]ρια Κ
[19] [Β<'] — (κενόν υψ. 005).
Δ 20 Ταμιεύοντος της πόλεως] την δευ-

τέραν εξαμηνον Επιγόνου τ]οϋ Σωπά-
τρου, στρατηγοΰντ]ος

Δημητρίου τό β' μηνός - ----- - - ξ]έν[η], ή ά[πε-

λευθερωθεϊσα υπό] Τ[ί]ι[ο]υ
[25] [(τοΰ) δεινός, έδωκε]
26 τηι πόλει δη(νάρια) ΚΒ]<'.

377- ιτίχ. 1-6. Ή άπελευθέρωσις αυτή Α
έχαράχθη δια μεγάλων γραμμάτων, ών πολλά
ευδιάκριτα" διό τά πλείστα αϋτης συνάγονται
ασφαλώς. Του πατρικού του ταμίου διακρί-
νονται της μεν άρχης μόλις σκιώδη ίχνη £ΥΟ,
τοΟ δε τέρματος σαφές δήμου, τοΟ δέ στρατηγού"
διέκρινα ξΡΜίΟΥ, έζ ού αποκρούεται μέν ό έν ΑΕ
ε. ά. διαγνωσθείς ποτε 'Αργεΐος, βεβαιοΟται δέ ό
στρατηγός Έρμίας, γνωστός έξ επιγραφής τών
Γόννων, προσομοίου σχήματος γραμμάτων, έν
ΙΟ IX2 1044ο ' συμβαίνει προς τούτοις νά άναγρά-
φηται έν τη κάτω ύπ' άριθ. 38ο επιγραφή ταμίας
της α έπίσης έςαμήνου έν Δολίχη ίτά στρατηγοΟ
Άργείου ό Εϋφορβος' δεν δύναται άρα έν τη περί
ής ό λόγος έπιγραφη νά υπάρχη ό στρατηγός ούτος.
Τά έν στίχ. 4-6 είναι σχεδόν άσφαλη μόνον έν
στίχ. 6 μετά τό γινόμενα φαίνεται υπάρχον κενόν
μάλλον ή γράμματα άποτριβέντα.

377- στίχ. 7-10. Της απελευθερώσεως ταύτης

τά γράμματα είναι λίαν μικρά και οΐκτρώς άποτε-
τριμμένα' έν τούτοις οί στί/.7-8 φαίνονται καλώς
διαγνωσθέντες και τη βοήθεια τών έν άριθ. 376
άσφαλώς συμπληρωθέντες αμοιβαίως: Ό στρατη-
γός και ό ταμίας είναι βέβαιοι, σωθέντων έπαρκών
προς διάγνωσιν αυτών γραμμάτων.

377" στίχ. 11-21. Ή άπελευθέρωσις αυτη
Γ έχαράχθη διά μεγάλων γραμμάτων, ώς ή Α,
πιθανώς ύπό τοΟ ιδίου τεχνίτου" οίέν Α-Β-Γ άρα
στρατηγοί είναι εύ'λογον νά ε'ικάσωμεν δτι άνήκου-
σιν εις συνεχή ετη' ταύτης ό'μως άπετρίβησαν τά
πλείστα τών γραμμάτων ή διάγνωσις κα'ι συμ-
πλήρωσις τοΟ στρατηγοΟ δεν είναι άσφαλής βλ
περι τούτου αρ ιθ. 384. 1ά άπο τοΟ στίχ. 14-17
είναι άσφαλέστερα, βέβαιον δέ το συντηροϋντος,
ό'περ νΟν το πρώτον εμφανίζεται έν ταϊς άπελευθε-
ρώσεσι' οηλοΐ δέ ή συντήρησις αύτη το δτι ή απε-
λεύθερα άνηκε μέν τη κυριότητι της συζύγου, δεν
ήδύνατο ό'μως μετά τον γάμον της κυρίας αυτήςνά
loading ...