Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 148
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
148 Άρβανιτόπονλος: Θεσσαλικοί έπιγραφαί.

ΑΕ 1923

τά προειρημένα έν άρχη τήσδε της πραγματείας.
Πρ>; τούτοις το έν ΙΟ ΙΧ2 589 συμπληρωτέον [ν;
πόλις 'Α\ζωριαστών, διότι το προκριθέν ύπΌ τοΟ Ηϋ·
Ιθγ Ζωριαστών δέν δύναταινά κατανοηθή επαρκώς

379" στίχ. 20-20. Το τυπικόν της απελευθε-
ρώσεως ταύτης Δ, καθ'6προδηλοΰται ή εξάμηνος,
έπεται ό ταμίας του έτους και μετ' αΰτον αναγρά-
φεται ό στρατηγός είναι τΌ σύνηθες. Κατά ταΟτα
το έν στίχ. 29 Σωπα ανήκει ονόματι ή πατρικώ
του ταμίου, δπερ και σαφές ίχνος Τ προ του ΟΥ
βέβαιοι ■ Κατά ταύτα ή συμπλήρωσις δύναται κάλ-
λιστα νά τελεσθη κατά τά έν τη προηγουμένη
ύπ' άριθ 3/4 έπιγραφή Φερόμενα. Τοϋ στρατηγού"
έσώθησαν ίχνη Λ> Μ. ΤοΟ έν <*τίχ. 24 έλευθερω-
τοΟ διακρίνονται σαφή ίχν»η ΤΙΤΟΥ, τών δέ υπο-
κειμένων στίχ. 26-26 τά γράμματα εχουσιν άπο -
τριβή ισχυρώς.

Άρν9. 380 381 (είχ. 16- ΜΕ 65 τό α, β)

16: επιγραφή άριϋ·. 381.

Σπόνδυλος ή βάσις παραστάδος, μαρμάρου λευκό-
φαίου, άνω και κάτω άποκεκομμένος και έλλείπων,
ετι δέ ίκανώς άπεσχισμένος —'Τψ. μετά της άπο-
σχίσεως 0 62 (ταύτης μόνης 0 25), πλάτ 0 61,
πάχ. 0 32.

Άπετείχισα £κ της έν τώ χωρίω Δούχλιστα κρή-
νης,ήν λέγουσιν οί έπιχώριοι οτι έποίησαν έξ ερειπίων
της παραχειμένης έκκλησίας Άγιας Παρασκευής.

Επί της έμπροσθεν πλατείας έδρας α φέρει την
ύπ' άριθ 380 έπιγραφήν, ής έλάχιστα ύπελείφθη-
σαν, τών πλείστων γραμμάτων της ό'λης έπιγε-
γραμμένης έπιφανείας άποτριβέντων τελείως, εκ
τίνος πολυχρονίου χρήσεως, πιθανώς τριβής ένδυ-
μάτων προς πλύσιν, τών γραμμάτων χαραχθέντων
βαθέως και καλώς,βψ. 0.009-0.016 διάστιχ.Ο.01 .
Έπί δέ της δεξιάς στενής έδρας β έχαράχθη ή
ύπ'άριθ 381 έπιγραφή, άπο μέν στίχ. 1-13 βα-
θέως και έπιμελώς' βψ. γραμμ. 0.012-0.15,
διάστιχ.Ο 006, άπο δέ στίχ. 14-19 ύπό τοΟ αύτοΟ
πιθανώς τεχνίτου, άλλά δια, μικρότερων γραμμά-
των άβαθώς και καλώς' βψ. γραμμ 0.007-0.011,
διάστιχ. 0 004. Αϊ έπί τής όπισθεν πλατείας και
τής άριστερας στενής έδρας ύπάρχουσαί ποτε πιθα-
νώς έπιγραφαί άπετρίβησαν τελείως έκ τής προδη-
λωθείσης αίτιας.

Α 380 (πρβ. ΙΟ IX2 1273 και ΑΕ 1913 σελ. 160)

[1] [Ταμιεΰονιος τής πόλεως δεΐ]
1 νος τοϋ 'Αρισ]Γθβ[ο]ύ[λου την δείνα

έξάμηνον, έπι στρα]τηγοϋ Κ[εφ]άλο[υ' δεί-
να, ή άπελευ9]ερωθε[ΐ]σ[α ύπό δει-
νός τοϋ - - - - ]χε[ - - -, έδωκε τήι'
πόλει τά γ]εινόμεν[α δι(νάρια) ΚΒ<.
Ταμιεΰοντος τής πόλεως την πρώτ]η[ν εξα-

[7] [μηνον ; κτλ. -.......].

381 (εικ. 16)
Α Έ]το[υς · ----- Σεβασ-

τ]ήου [τ]οΰ α[ύτοκράτορος, κατά στρα-
τ]η[γό]ν Ξενόδ[ωρον μηνός δεινός- τα-
μι]ε[υό]ντων τ[ή]ς [πόλεως δεινός τοϋ δεινός

5 και Θεο]δ[ώ]ρο[υ τ]ο[ΰ -----

. . ν]ίου- Πα[ρ]μενίων Κ[αλλιστράτου και
Παρ]ενα[φί]λα Καλλιστράτου, οϊ ά-

πελ]ε[υθ[ερ]ωθέν[τε]ς ύ^πό---

. . ο]ν[ε]ίκης τής [Ν]εικ[α
10 Σεβαστ]ήας, έδωκαν [τήι πό-
λει τά γ]ε[ι]ν[ό]μενα ε[κ τοϋ
νόμου εκασ]τος αυτών [δεινάρια
ΚΒ',] ό(βολούς) = = (τεσσάρας). Έτου[ς - - -

Β "Ετους.......Σεβαστ]ήου, σι[ρ]ατηγο[ΰντος

15 Ξενοδώρου' μ]η[ν]ός Θεμι[στίου δεΐ-
νι· ταμιευ]όντων [τής πόλεως
δεινός και Θ]εοδ[ώρ]ο[υ τοϋ - -
. . . νιου* δείνα, ό απελευθερω-
θείς ΰπό δεινός----]ο[-----κτλ.
loading ...