Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 149
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0159
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1923

Άρβανιτόπονλος: ΘεσσαλικαΙ έπιγραφαί. 149

380 στίχ. [1]-[7]. Έν στίχ. 1 διεκρίναμεν
ΤΟΒ.Υ, έξ ου συνάγεται μετά πλείστης πιθανά-
-τητος το πατρικον όνομα τοΟ ταμίου, άναμενό-
μενον έν τοιαύτη θέσει, ώς δηλουσιν ασφαλώς τά
έπιφερόμενα στοιχεία τοΰ λοιποΟ τυπικοΟ της απε-
λευθερώσεως- το κύριον όμως όνομα τοΟ ταμίου
τούτου διαφεύγει κα' δέν δύναται νά συγκομιαθη
1κ των μέχρι τοΰδε γνωστών έπιγραφών της πό-
λεως ταύτης. Ό έν στίχω 3 στρατηγός δέν είναι
-ό Κνλλος, ώς θά ένόμιζέ τις έκ πρώτης όψεως,
λόγω της συχνότατης άλλως τε αναγραφής αύτου
έν ταϊς θεσσαλικαΐς έπιγραφαϊς" διότι τά περισω-
θέντα έπι τοΟ λίθου γράμματα έμφανίζουσιν ίχνη
Κ[~ΛΛΟ" ούτως ό'μως δέν υπολείπεται χώρος δια
το φ, δπερ φαίνεται ό'τι, παραλειφθέν έν καιρώ,
προσετέθη μεταξύ Ε και Α, ένσφηνωθέν μικρόν
■δηλοΐ δε και τό σχήμα τών γραμμάτων τοΰς πΧ
χρόνους πάντως, καθ'ου; έστρατήγησεν ό Κέφαλος,
περί ού βλ. τά έν ΑΕ 1917 σελ. 23 σημειωθέντα,
έν ω έκ τών πολλών στρατηγών υπό τό όνομα
Κνλλος δυσχερώς θά ήδύνατό τις νά φθάση τοΰς
χρόνους, καθ' ούς έστρατήγησεν ό Κέφαλος ούτος.
Έν τέλει του στίχ. 3 διέκρινα Λ μετά τό Σ, ές"
-ού έμφαίνεται ό'τι πρόκειται περί γυναικός Έν
στίχ. 5 μόλις διατηρούνται ίχνη χ[~. Έν δε στίχ.
6 ΰπάρχουσιν ίχνη ΤΗ του την ή πρώτην, τής
έντευθεν αρχομένης άπελευθερώσεως Β.

381" στί/. 1-2. Ότι πρόκειται περί αναγρα-
φής έτονς δηλοΐ και ό στίχ 13, ενθα έσώθη πλη-
,ρέστερον ή λέςις αύτη' δτι δε τό ετος τούτο κατα-
ριθμείται άπό του αύτοκράτορος Αυγούστου, ούχϊ
■άπό του Κλαυδίου ή άλλου, βέβαιοι τά τε σχήμα
τών γραμμάτων καί ή έμφάνισις τών συμβόλων
•ΟΖΖ ήτοι όψολονς) (τεσσάρας), άτινα μόνον έπι
έπιγραφών τής αυτοκρατορίας τοΟ Αυγούστου
συναντώμεν, καί τό έν στίχ. 10 έπίθετον Σεβα-
στήας, δηλουν άπελευθέραν τοΟ αύτοκράτορος
Αυγούστου, καθ' ά είπομεν έν ΑΕ 1917 σελ. 9.
Άλλ' ό καθορισμός τοΟ έτους δέν καθίσταται δυ-
νατός" τά έκατέρωθεν τέρματα τοΟ λίθου είναι σαφή
και περιορίζουσι την δύναμιν τών γραμμάτων τών
στί/ων μέχρι τινός ορίου' έκ τούτου συμπεραίνο-
μεν δτι έκ του στίχ. 1 όλίγα έλλείπουσι, και δη
ουχί πλείονα τών 10-15 γραμμάτων έν άρχή δε
τοΟ στίχ. 2 έσώθη σαφές ΟΥ, ού προηγείται Η,

έ'χον τοξοειδή την πρώτην κάθετον κεραίαν, οίαν
συνειθίζει νά χαράσση ό τε/νίτης' το γράμμα
τοΟτο, μή ον μήτε Μ μήτε Ο μήτε Τ, έξ ων θά
προέκυπτεν [έβδόμ]ον, [όγδό]ου, [δνοκαι-[πεντεκαΙ
κτλ ) δεκά]τον ,'ή ομοίου, άλλα πάντων μάλιστα
Η, ώς καί έν στίχ. 14 ασφαλώς ούτως έμφανίζε-
ται, υπόχρεοι ήμας νά συμπληρώσωμεν σεβαστήον
ούτω λοιπόν καλείται καί άπό τοΟ Σεβαστού έτος
σεβάυτηον, ώς ό άπελεύθερος αύτοΰ καλείται Σε-
βάστηος, πόλις ή άπελευθέρα Σεβαστήα και λοιπά,
καί ώς παρ' ήμϊν τό άπό γεννήσεως τοΟ Χρίστου
καταριθμούμενον ετος καλείται Σωτήρων ομοίως
έν ΙΟ ΙΧ2 545 καλείται έτος σεβαστόν, άλλ' άπό
τοΟ αύτοκράτορος Κλαυδίου Επειδή δ' έν τέλει
τοΟ στίχ. 13 μετά το ς του έτους διεκρίναμεν σκιώδη
"ιΙ?Ά γράμματος, προς τό Δ αποκλίνοντος, είκάζομεν
δτι ήτο δυνατόν νά άναγράφηται τό δ[έκατον] ή
δ[ωδέκατον] ετος τοΟ Αυγούστου, ήτοι τό 18-17 ή
16-15 πΧ, τών άμέσως προ τούτων ή μετ' αύτά
έτών άπό του αύτου όντων γνωστών, ώς δεικνύει δ
έν ΑΕ 1917 σελ. 149-150 πίνας" β', δστις δύνα-
ται έν τω παρόντι νά συμπληρωθή ώς έςής:
27-20 πΧ. = ΙΟ IX* 415 στ. 73 (πρβλ. καί 413

στ. 14), στρατηγός ό Αύγουστος.
21-20 πΧ. =έμών θεσσαλικών έπιγραφών άριθ.

331 στ. 5. (στρατηγός Ίππαρχος).
20-19 πΧ . ~ έμών θεσσ. έπιγρ. άριθ. 332 στ.

2 (στρατηγός Μενεκράτης ο ,Α').
19-18 πΧ. — έμών θεσσ. έπιγρ. άριθ. 339 στ.

2 (πρβλ. καί άριθ'. 278 στ. 4.

στρατηγός Σώσανδρος Ό Α').
18- 17 πΧ, = έμών θεσσ. έπιγρ. 381 στ. 2 καί

13-14 (στρατηγός Ξενόδωρος).
16-15 πΧ.=ώ; άνω 18-17πΧ,τό έτερον τούτων.
15-14 πΧ. = Άρχ. Έφ. 1913 σελ. 173 (στρα-
τηγός Πάμφιλος) καί έμών θεσσ.

έπιγρ. άριθ. 257ϊ στ. 1 καί άνω

άριθ. 361.

14-13 πΧ.=Άρχ. Έφ. 1913 σελ. 173 καί άνω
άρ.361 ( στρατηγός Απολλόδωρος).
9-8 πΧ . =έμών θεσσ. έπιγρ. άριθ. 312 στ.

2 (στρατηγός Πετράϊος πρβλ. κα'[
ΙΟ IX2 1042 στ. 27).
381' στίχ. 2-6. Μετά τό ΗοΥ διακρίνεται
"ι ΟΥΑ, δπερ συνεπληρώσαμεν τον α', ντοκράτορος],
loading ...