Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 2
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
2

Γ. Α. Σωτηρίου

Α Ε 1924

3. Τό δεξών τμήμα τής επί μαρμάρινου γείσου επιγραφής τοΰ ναϋδρίου τών Θηβών.

Κάτωθεν είναι ομοίως κεχαραγμένη ή ρήσις:

■}- Οϋτ(ω)ς τψατ(ε) οί ιερείς τον Θ(εο)ϋ την έκκληαίαν ώς τδν ού(ρα)νόν, τό δέ θυσια-
<πήριον ώς τά Άδυτα τών άδυτων.

15Λ6 0 ΝΤΟ I ΠΑΡΑ &Α0Ι/Χ6Ι0 ΥIΑΟΙΜΙ Κ0ΥΚΑΝ$

» ΤΟΥΤΟΟΤίΜΑΤΑΙ 0116Ρ6ΙθΤ()\/-0·νΤΗΗ6Κ1«ΊΑΗ(Α;ΐΊοΗθνΗΟΗ/

(ΤΟΥ-Ο· 6 ΟΛΟ ΓΟ V 6 ΠI ΤΗ 0 & Α61Α6ΙΜ β ΑΟ ΙΛ610Υ ΚΐΛ/ΝΟΙλΗΐ)

6ΤΜΛΠ«ΗΛπ ΚΟ ζΜ0Υ>δ ΤΠΡ6ΑΜΗΝ

ΤΟΜΦΥΠΑΟΤΗΡΙ (ΜΜΤΛΑΔΥΤΑ ΤΜΝ ί\ΛΥΎΜΝ

4. Πανομοιότυπον ολοκλήρου τής επιγραφής τοΰ ναϋδρίου τών Θηβών.

Διασφζεται μάλιστα, πλην της επιγραφής ταύτης, και έτερα ομοίως διατεταγμένη
έμμετρος έπιγραφή έπι μαρμάρινου τεμαχίου (ΰψους 0,30 μ., μήκους 0,68-0,50 μ.· ΰψος
γραμμάτων 0,07-0,08 μ.) προερχομένου εκ τοΰ άνασκαφέντος χώρου καΐ άποκειμένου

σήμερον έν τφ μουσείω Θη6ών (είκ, δ).

- —. ■·: ... ν ■'■· ·;'-"; έπι ταύτης αναγράφεται:

'"Τ^ν/^^/ί"^/Ανί^/^Ι^^/^ΤΤίί/Τέβεμνον>°νπεβ!ώβαΐσμένον βλέ/πεις,

Βασίλειος / τέτευχεν εκ βάϋ-ρων ηόθω.

' ^^^^^^^^^^^^^\' Τό Υβννορον φως τών Θεον αύγαομά

ρ^^^^^^^^/]^^^^^^^ των/άντεισάγων μοί άμπλακημάτων λνα ι ν

Αι αξιόλογοι αύται έπιγραφαί, ών
τό κείμενον έδημοσιεύθη το πρώτον έν

5. Επιγραφή επί μαρμάρινου, τεμαχίου, αποχειμίνου ΟΙ(^ IV Ν° 8686 1, έλήφθησαν ύπ' ΟψίΛ'

εν τω μουσείω Θηβών.

1 Έν ΟΙΟ ή χρονολογία της επιγραφής άναγινώσκε- μάτων διά τοϋ και. Όρθώς άναγινωσκομένη ή χρονολογία

ται εσφαλμένως προστιθεμένου τοϋ Δ της Ίνδικτιώνος τής επιγραφής αποδίδει τό έτος 872, αντιστοιχούν πρός

«Ις τό έτος και άναγινωσκομένων τών μετά τοϋτο γραμ- Ε' 'ίνδικτιώνα, οΰχ'ι δέ τό έτος 876/, ώς άνεγνώσθη.
loading ...