Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 24
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0034
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
24

Γ. Α. Σωτηρίου

Θηβών, καθόσον και ταϋτα έχουσι υτενήν σχέσιν προς τά ημέτερα καΐ προέρχονται πιθανώς
έκ συγχρόνου προς τό ήμέτερον ναΰδριον μνημείου.

Τό εν τω Μουσείω θωράκων (1,05 χ0,90 μ.), κοσμείται με αντι-
μέτωπα ραμφίζοντα πτηνά (εικ. 44) 1 έχει δέ μεγίστην ομοιότητα προς
έτερον υπό τοϋ 8ίζι·γ£0\ν8Κϊ και κατά τάς δυο αύτοϋ όψεις δημοσιευ-
θέν *'. Τόσον τά θέματα: αντιμέτωπα πτηνά, έλικες κισσοϋ, κλάδοι έκ
καρδιοσχήμων, τριφύλλων και λοιπών διακοσμήσεων, όσον και ή.
απλοϊκή των τέχνη σχετίζει τά άνάγ?ακρα ταϋτα αναμφισβητήτως προς
τον λοιπόν διάκοσμον τοϋ ναϋδρίου Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου· ή σχέσις
των άφ' ετέρου προς ρυθμόν κεντήματος εΐνε καταφανής και ή έπί-
δρασις της Ανατολής προδίδεται πολλαπλώς· ου μόνον τό δένδρον.
φέρον τό γνωστόν ήμϊν λυροειδές σχήμα μέ τον κλάδον τοϋ κισσοϋ,
43 Μικρός μαρμάρινος ε|ναι συγγενες πρός ανατολικά πρότυπα, αλλά καΐ τό εν τή παρυφή

οτυλιακος εκ τον ναΰδριον ' / ^ * > <■ ι / ^

Θηβών. φύλλον κισσοϋ έπιμηκυνόμενον και καμπυλούμενον (ή κλίσις τοϋ κισ-

αον '-—ούχι όμως εις μορφήν επιμήκη—χαρακτηρίζει και σειράν παλαιο-
χριστιανικών άναγ.λύφων) 3 πλησιάζει τήν άραβικήν διαμόρφωσιν. Ότι δέ ή μεγάλη χρήσις

44. Θωράκιον εκ φαιοΰ μαρμάρου άποκε'ιμενον εν ζω Μουσεία) Θηβών.

1 Τοϋτο έχει ληφθή εξ αρχαίας πλακός, διότι εις τό τοϋ ημέτερου είναι ομοιότατη εις τον διάκοσμον πρός τό-
πάχος αύτής και επί της άνω πλευράς υπάρχει ή επιγραφή έν είκ. 3 υπό τοϋ 8ίΓζγ§0\ν8Μ δημοσιευθέν.
ΑΡΕΤΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑΣ ΘΕίοϊς!. 3 Πρβλ. Λνιιΐί'ϊ, Αΐίοΐιι·. ιπκΐ Ιογζ. Κυη8ΐ, έ. ά·

2 ΙπβάϊΙα, έ. ά. Πίν. ;ΙII 2 και '· Ή όπισΟία δψις είκ. 252.

5 1 26
loading ...