Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 47
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0057
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1924

Ο φορολογικός κατάλογος τον 421)0

47

Κατά την συμπλήρωσα» άρα τοϋ λίθου, όφείλομεν νά άφήσωμεν χάσμα έξ 25 ή 30 στί-
χο)ν έν τή δευτέρα. στήλη άνωθελ' τοϋ τεμαχίου δ. Ακριβέστεροι δεν δυνάμεθα νά είμεθα,
διότι ό λίθος δεν είναι ακέραιος κάτω. 'Αλλ' ομως εΐναι αδύνατον νά πιστεΰσωμεν, δτι
ή επιγραφή έξηκολούθει περισσότερον ή στίχους τινάς μόνον κάτωθεν τοϋ σωζόμενου
πέρατος τοϋ τεμαχίου ο.

Τά επόμενα μικροτέρας σημασίας σημεία όφείλουσι νά ληφθώσιν υπ" όψιν κατά
την συμπλήρο)σιν της επιγραφής I. Έν τφ είσαγωγικώ κειμένω, ή συμπλήρωσις ημών απαι-
τεί 13, ούχι 15 γράμματα μεταξύ τοϋ εααν και ΰ·]εν έν τω στίχω 3. Έν στίχ. 4 θά
έπρεπε νά εΐναι 26, ούχι 28, γράμματα μεταξύ τοϋ —[ιενς χο.Ι —α]ρχίδες. Έν άρχή τοϋ
στίχου 5,31 ούχι 33 γράμματα έχουσιν άπολεσθή. Έν τω στίχω 6, πρέπει νά συμπλη-
ρωθώσι 31 γράμματα, συμπεριλαμβανομένου τοϋ ΙίοΧς. Ό στίχος 8 οφείλει νά παραλει-
φθή, τήν δέ θέσιν αύτοϋ ό(ρείλουσι νά καταλάβωσι τό τε Ίωνικόν είσαγωγικόν κείμενον
καΐ τά ονόματα τοϋ στίχου 9 της δευτέρας και τρίτης στήλης.

Έν τή πρώτη στήλη τά αριθμητικά ψηφία των στίχων 22, 28, 31 και 33 όφεί-
λουσι νά τεθώσι χαμη/.ύτερον κατά ήμισυν στίχον έκαστον ούτως ώστε νά. καταλαμβάνωσι
θέσιν μεσάζουσαν απέναντι των αντιστοιχούντων διστίχων ονομάτων. Τά αριθμητικά
ψηφία τοϋ στίχου 3 7 άνήκουσιν είς τον στίχον 36.

Έν τή δευτέρα στήλη όφείλουσι νά σημειωθώσι τά επόμενα : Δύο στίχους άνω-
θεν τοϋ —οι τοϋ στίχου 18 ευρίσκομεν εν Ιώτα έν τω διαστήματι τοϋ ενδεκάτου γράμ-
ματος. Τύ όνομα τό όποιον οφείλει νά συμπληρωθή ενταύθα είναι εϊτε \->αρπαγιανοί ή
Λαμφΰακενοί. Έν τω στίχο) 25, τό ση μείον τοϋ όβολοϋ είναι ορθώς τεθειμένον ως
τελικόν ψηφίον τοϋ [ΔΔΔ ΗΙ-ΗΦι το όποιον οφείλει νά συμπληρωθή ένταϋθα. Έν στίχο)
26 υπάρχει ακριβώς χώρος δια Ρμ[-|_ιι, τό όποιον εΐναι ή κανονική δεκάτη τοϋ Παλαι-
περκόσιοι. Έν τώ 2!)ο) δεν δύνανται νά τεθώσι πλείονα τών δύο αριθμητικών ψηφίων
διά τήν δεκάτην της Καλχηδόνος. Έκ τοϋ φόρου τών Δαννιοτειχιτών διεσώθη μία κατα-
κόρυφος κεραία έν τώ στίχω 30. Επειδή δέ αύτη είναι προφανώς μέρος τι τοϋ Η και
επειδή υπάρχει χώρος μόνον δι* έν ψηφίο ν αριστερά αύτοϋ συμπληροΰμεν [Η]Η μετά πολ-
λής πιθανότητος. Έν ΙΟ. I », 218, ό φόρος ήτο 2(3(5 2/3> δραχμαΐ, εί και προηγουμένως
έπλήρωνον μόνον 16 */3 δραχμάς.

Έν στίχω 31 ύπάρχει χώρος διά δύο άριθμητικά ψηφία έν τή φορολογία τών
Διδνμοτειχιτών. Επειδή δέ ό φόρος αύτών έν τή τελευταία πρύ τοϋ 425-4 φορολο-
γική τάξει ΙΟΙ 3, 218 ήτο 16 3/3 δραχμαί, δεν έ'χομεν τά. μέσα νά εϊπο)μεν τίς συμπλήρωσις
αρμόζει ένταϋθα. Έν τω στίχω 33 ό λίθος παρέχει Σερι--, όπερ δύναται νά συμ-
πληρωθή εις Σερι[οτειχιται] Ό φόρος αύτών εΐναι άγνωστος, άλλά δεν δύναται νά
κατσλαμβάνη πλέον τών τριών θέσεων. Έν τώ στίχω 34 Βέσβικος 3 Οά ήδύνατο νά συμ-
πληρωθή άντί τοϋ Βερύσιοι. Δεν ύπάρχει λόγος ίνα προτιμηθή τύ έν τοϋ έτέρου.

(Ή ήμετέρα μεταγραφή ακολουθεί από τής έπομένης σελίδος).

ΑΙΙβη Βνοηιη ΐνββί.
1ϊβη}αηιίη Ό. ΜβνίΙΙ.

1 Έν τή μνεία τοΰ αριθμοί) τών στίχων άκο/.ουθοϋμεν δεν ευρίσκεται έν φορολογικψ καταλόγω μετά τό 440 - 5,
τή αριθμήσει τοϋ Οοΐ'ριΐΒ. ΙΟ Ρ, 199, εί και δύναται νά αποκατασταθώ έν τή ψορο-

2 Λ. ,1. Α. 1925: 63. λογική τάξει τοϋ 425-4. ΙΟ Ρ, 63, σιίχος 155.

3 Περί τής ορθογραφίας πρ6. 16 Ι*. 214. Βερύσιοι
loading ...