Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 62
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0072
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
62

ΑάοΙί ΐνϊΠίβΙιη

ΑΕ 1924-

δείγματα έκ γνωστών επιγραμμάτων, τό μεν τοϋ τρίτου των Άθήνησιν έν τή άγορά
Έρμων (Τΐι. ΡΓβ§βΓ, ΙιΐδΟΓ. §ι\ πιθιγ. 1δ3· υ. ν. ννίίειιηοννίίζ, ΰπβοΐιϊβοΐΐθδ Ιιβδβοιιοΐι I 1 σ.
146 άρ. 14 και II 1 σ. 104): Ήγεμόνεσσι δέ μισϋ'όν Ά&ηνάϊοι τάό" έδωκαν άντ'ενεργέ-
σίης καί μεγάλης άρετής, το δέ της χαλκής εικόνος τοϋ Άράτου (Ργο^θγ. ΙηβΟΓ. §τ. ιπθΙχ.
150) στ. 3.4.: άμμες δ' είκόν', "Αρατε, τεάν νόστοιο τυχόντες ατάσαμεν άντ' άρετάς
ήδέ δικαιοαύνας. Επειδή δμως και ή άνέγερσις μνημάτων εις μνήμην των αποθανόντων
θεωρείται ως τιμή, λέγει τό έν 16 I2 986 επίγραμμα (Ββΐίι·α§6 ζ. §νίβθίι. Ιηδοΐιπίίβηΐί. σ. 21):

Σεμα πατέρ Κλέβολος άποφ&ιμένοι Χαενοφάντοί
■&έκε τόδ' άντ άρετίς έδε σαοφροούνες.

και άλλο τοϋ Σιμωνίδου επίγραμμα Αηίΐι· Ρ&1 VII 509:

Σήμα Θεόγνιδος είμϊ Σινωπέος, ώ μ' έπέ&ηκεν
Γλαύκος εταιρείης άντί πολυχρονίου.

Σημειωτέον όμως ότι τό άπλοΰν ϋ'άπτειν έν τοιαύταις έπιγραφαΐς έφ' όσον τουλάχι-
στον εγώ γνωρίζω δεν άπαντα, ευλόγως δέ νομίζω μεταχειρίζεται τό ρήμα τοΰτο μόνον
έά\ πρύκηται περί πραγματικής ταφής. Άντί τοϋ ϋ>άψε λοιπόν περιμένεται άλλο ρήμα οΐον
τό ατήοε. Ότι δέ πράγματι άλλο ρήμα όμοιον κατά τήν εννοιαν τω στήσε κείται έν τω
έπιγράμματι, προκύπτει έξ αντιγράφου αύτοϋ /.ηφθέντος έν έ'τει 1905 υπό τοϋ τότε έν
8ρβγβι·, νϋν δέ έν ΡΓβΪ8Ϊή§ τής Γερμανίας καθηγητού Όι\ Οΐιο ΜβϊβΘΓ, όστις περιοδεύ-
σας τήν Κεφαλληνίαν και εύρων τον λίθον έν Σάμη προ τής οικίας τοϋ κ. Λεωνίδα Δευ-
τεραίου, όπου έτι και νϋν κείται, ου μόνον φιλοφρύνοος άνεκοίνωσέ μοι τό ληφθέν ύπ*
αύτοϋ αντίγραφαν τοϋ επιγράμματος, άλλα και μετά πλείστης ευγενείας μοί επέτρεψε να
κάμω χρήσιν αύτοϋ δημοσία προς διόρθωσιν τής έν τή -ΑΕ 1922 σ. 100 δημοσιευθεί-
σης αναγνώσεως. Τό άντίγραφον τοϋτο έχει έν στ. 5. ούχί \Υ6, άλλα ιΟ€· όπερ όρ-
θώτατα ήδη ό κ. ΜβϊδβΓ ήρμήνευσεν Τσε άντί τοϋ εΐσε, πρό. Ιβ IV 1001: Ζηνί καί
Ήελιω και πάσιν άειγενέεσσιν κτλ. ίεροφάντης είσ' δσιη ϋ'εοπεί'8'ει γαίων Διογέ-
νης Δηοϋς πρόπολος κτλ., 16 IV 1002 στ. 3, 1039 στ. 2, 1040 στ. 2, 16 III 701 στ. 3,
XII 3 βιιρρί. 1345 στ. 2, XIV 1750 (Ιπβογ. §τ. &ά Γβδ ΐ'οηι. ρβΓίίη. I 282) στ. 3* πολλάκις δέ
μεταχειρίζεται τό μέσον τοϋ ρήματος, όπως καί έν τω άνω ύπ' άρ. 2 συμπληρωθέντι
επιγράμματα

ΑάοΙ/ ΜΊΙΙιβΙηι.
loading ...