Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1924

Seite: 83
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1924/0093
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 1024

83

κατά την μεταφορών δια τύ λίαν εύθρυπτον τοΰ πώρου. Τοϋ αύτοΰ τύπου, αλλά μετ*
απλών κυματίων ραβδωτών ευρέθησαν δύο τεμάχια έκ δύο διαφόρων βωμών είκ. 14
και 15 ομοιάζοντα προς τό υπό τοΰ ΒοθΙιΙβιι δημοσιευόμενον, δστις παρέχει τδ γενικόν
σχήμα τών επιτύμβιων τούτοον λί&χον (Βοοίιίαα

ενθ'. άν. σ. 2Γ> είκ. 17), οϊτινες /.ατά την πα- / Μ1ΙΓ| ϊ ί Π \ |

ο.

υ,

14 : Τεμάχιον εκ οτει^εως επιτνμβίον βο>μον.

ρατήρησιν τοΰ Τΐοοίιΐηα έτερον ϊχνη ερυθρού χροηιατος επί της κορωνίδος. Ούτος ερμη-
νεύει τους λίθους τούτους ώς ορούς οικογενειακών τάφων, δ δε .Ταοο1)β(;α1ι1 Α. Μ.
1906 σ. 417 ώς βωμούς παρά τάς στήλας δια την τέλεσιν τών προς τους νεκρούς νενο-
μισμένων, λέγων προσέτι δτι βραδύτερον, δτε δι' άγνωστον λόγον έξέλιπον αϊ στήλαι, οί
βωμοί ούτοι αντικατέστησαν αύτάς ώς σήμα.

Πριν ϊδωιιεν την χρήσιν αύτών όφείλομεν νά παρατηρήσώμεν δτι ούτος δεν είναι
6 μόνος τύπος βωμοΰ, τραπέζης κατά τον έκτον αιώνα,
άλλ' υπάρχει και έτερος, αμφοτέρων δε βλέπομε ν την
συνέχειαν κ(/Λ κατά τον πέμπτον αιώνα. Κα! δ πρώ- α
τος μέν τύπος είναι δ ανωτέρω περιγράφεις έκ τοΰ '
έκτου αιώνος κυβικός μετά κυματίων λίθος. Τον τύ- *
πον τοϋτον εύρίσκομεν και κατά τον πέμπτον αιώνα, |
ώς δ εν τω Μουσείφ Βαθέος ύπ' άριί). ό2. Ούτος
ευρέθη εν τω κτήματι τοΰ έκ Μαυρατζαίων Ίω.
Κουκούλη, Ινθα και δ αμέσως επόμενος μεταξύ Τηγα-
νιού, Χώρας και Ηραίου. Είναι έκ μαρμάρου, άπο-

^ ίο.' 7εμαχιον εκ σιεη'εοις υιιτνμριον ρωμοι·.

κεκρουμένος την άνω και κάτω αριστεράς γωνίας,

έ'χων μόνον την δεξιών αύτοΰ πλευράν άκεραίαν. "Ανω έχει Ιωνικόν κυμάτιον άτμητον,
δπερ ί)ά έκόσμει σειρά φών διά χρώματος δεδηλωμένη, ώς και την ύπ' αύτό στρογγύλην
ράβδον έν σχήματι αστραγάλου. Ύπδ την στρογγύλην ταύτην ράβδον άρχεται τδ [κύριον
σώμα, δπερ άποτε/^εΐ επίπεδος επιφάνεια λήγουσα κάτω δι' αποφυγής εϊς την βάσιν, ήτις
διαιρείται διά βαΟείας τριγωνικής σκοτίας ε'ις δύο πλίνθους. Είς μικράν άπόστασιν δπό
την κορωνίδα υπάρχει κεχαραγμένη διά γραμμάτων τοΰ πέμπτου αιώνος ί) επιγραφή .....
ΔΑΜΑΝΤΟΣ/. . . ΔΡΩΝ ΑΚΤΙΔΕη δηλ. Λεω]δάμαντος Άν]δρωνακτιδεω.

Εντελώς δμοιος επιτύμβιος βωμός είναι και έτερος ευρισκόμενος έν τω Μουσείου
Τηγανιού (εϊκ. 16). Έκ μαρμάρου και ούτος έχει τδ αύτό σχήμα προς τδν προηγούμενον
και κυμάτων ωών ύπδ τδν αβακα της κορωνίδος, ' δπερ δεν αποδίδεται πλαστικώς έπι

1 Ή εΐκών 10 γενομένη ί\ ανακριβούς σχεδιάσματος και έννέα έπι της πλατυτέρας (σ. 65) πλαγίας πλευράς. Έπί-
δέν αποδίδει χόν άκριβί] άριΰμόν τών ώων ιοϋ κνματίου, σης και τα γράμματα της εικόνος δεν άποδίδουσιν ακριβώς
ατινα έπι τοΰ λίθου είναι μεγαλύτερα, όκτω μόνον εμπρός τύ έπι τοϋ λίθου όχημα τών γραμμάτων.
loading ...